cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.1021 prípadu viru západního Nilu v roce 2010 v USA, ríká zpráva CDC

V lonském roce bylo v 40 státech USA 1 021 prípadu viru západního Nilu (WNV) a okres Columbia (DC) podle Týdenní zpráva o chorobnosti a úmrtnosti (MMWR) zpráva vydala CDC (Centra pro kontrolu a prevenci onemocnení) - 62% (629) z nich bylo prípady WNV neuroinvazivní choroby, celostátní incidence 0,2 na 100 000 osob.
Arizona mela nejvyssí výskyt, na 1,6 na 100 000 obyvatel, následovala Nebraska na 0,55 a Colorado (0,51).
Arboviry (virové kmeny pocházející z clenovcu) jsou prenáseny na cloveka predevsím skusem infikovaných klístat a komáru. WNV byla poprvé identifikována na západní polokouli v roce 1999. Od té doby se stala hlavní prícinou neuroinvazivního arbovirálního onemocnení v Americe. Jiné arbovirusy jsou vsak prítomny pri prílezitostných sezónních ohniskách neuroinvazivní choroby, tj. Akutní ochablé paralýzy, meningitidy nebo encefalitidy.
Nejnovejsí zpráva obsahuje podrobnosti o prípadech hlásených v roce 2010 na CDC a dalsích arboviry, které musí být hláseny. Nezahrnuje dengue, coz je samostatná zpráva.
Druhou nejcasteji hlásenou prícinou neuroinvazivacního arbovirálního onemocnení byla po roce 2010 WNV CALV (séroskupina s virem Kalifornie) se 68 prípady, tretí EEEV (virus z východní konské encefalitidy s 10 prípady, následovaný SLEV (viru St. Louis encephalitis) s 8 prípadu a POWW (virus Powassan s 8 prípady.
Arboviry, vcetne WNV, stále zpusobují vázné onemocnení u znacného poctu jedincu v Americe, uvádí autori. Je dulezité, aby byl dohled nadále udrzován, aby bylo mozné zachovat cinnosti prevence chorob arbirov.
Arboviry se v USA vyskytují v prenosových cyklech typicky mezi ptáky a malými savci (oficiálne clánkonozci a hostiteli obratlovcu). Lidé jsou obvykle hostitelé z konce - cyklus obvykle nemuze pokracovat tím, ze naka - zuje podávání komáru, protoze hladiny viru v lidské krvi jsou prílis nízké.
Ve vetsine prípadu, kdy jsou lidé infikováni arbovirem, nejsou zádné príznaky (asymptomatické prípady). Pokud se objeví známky a príznaky, obvykle se jedná o horecku a neuroinvazivní onemocnení (méne casté). Vetsina arbovirálních onemocnení v USA je povinna oznámit. Prípady jsou hláseny CDC pres internetový systém sledování ArboNET.
ArboNET shromazduje údaje o prípadech onemocnení lidí a také viremických donorech krve, veterinárních prípadech, infekcích u kontrolních kurat, komárích a mrtvých ptácích.
Lidské prípady jsou klasifikovány jako neuroinvazivní nebo neinvazivní onemocnení. Vzhledem k vyssí míre úmrtí související s neuroinvazivní chorobou u cloveka jsou údaje o takových onemocneních více konzistentní a úplné nez u prípadu neinvazivních onemocnení.
V této zpráve obsahovaly výskyt pouze údaje z prípadu neuroinvazivních onemocnení.
Níze uvádíme nekolik podrobností ze zprávy, která probehla v roce 2010:

 • 1 021 prípadu WNV
 • 626 (62%) z nich melo neuroinvazivní onemocnení
 • Pocet prípadu vyvrcholil v polovine srpna; s 911 (89%) prípady. V techto prípadech se vetsina onemocnení objevila v cervenci.
 • Ve veku poledníku byla infekce WNV 56 let, ale prípady se pohybovaly u lidí ve veku od 1 do 98 let.
 • 56% (574) prípadu bylo u muzu.
 • 70% (718) pacientu muselo být hospitalizováno s WNV onemocnením.
 • 6% (57) pacientu zemrelo.
 • Z 629 prípadu neuroinvazivní choroby WNV: - 342 (54%) melo encefalitidu.
  - 239 (38%) melo meningitidu.
  - 48 (8%) melo akutní ochablost paralýzy. 33 z nich melo rovnez meningitidu nebo encefalitidu.
  - 54 pacientu (9%) zemrelo.
  - 55% (345) prípadu pocházelo pouze ze ctyr státu: Arizona (107), New York (89), Texas (77) a Kalifornie (72).
 • 0,2 na 100 000 lidí vyvinulo neuroinvazivní onemocnení na národní úrovni.
 • Nejvyssí výskyt neuroinvazivní choroby se vyskytl u jedincu ve veku nejméne 70 let.
Níze uvádíme nekteré podrobnosti o dalsích onemocneních hlásených arboviry:
 • CALV - 75 prípadu, z nichz 91% (68) bylo neuroinvazivní onemocnení v 11 státech. 99% (74) prípadu bylo zpusobeno virem La Crosse. Onemocnení se objevilo od brezna do listopadu, pricemz 85% se vyskytlo v období od cervence do zárí. Prumerný vek pacienta byl 8 let a prípady se pohybovaly ve veku od 1 mesíce do 74 let.
 • EEEV onemocnení - 10 prípadu, vsechny neuroinvazivní hlásené z 5 státu. Lidský nástup se vyskytl v cervenci az srpnu. Devet pacientu bylo dospelých. 5 pacientu zemrelo.
 • SLEV - 10 prípadu hlásených z Texasu (3), Arkansas (2), Michigan (2), DC (2) a Missouri (1). DC uz od roku 1975 nevidel zádný prípad - oba byly ne-neuroinvazivní onemocnení. Vsechny ostatní osm prípadu byly neuroinvazivní onemocnení. Onemocnení se pohybovalo od cervna do listopadu. Vsichni pacienti byli dospelí, prumerný vek 65 let, vekový rozsah 23 az 75 let. Jeden pacient zemrel.
 • POWW - 8 prípadu, vsechny neuroinvazivní onemocnení. Ctyri ve Wisconsinu, tri v Minnesote a jedna v New Yorku. Nástup onemocnení se pohyboval od kvetna do prosince. Nebyly hláseny zádné úmrtí. Prumerný vek pacientu byl 56 let, v rozmezí od 6 do 77 let. 7 pacientu bylo muzských.
Napsal Christian Nordqvist

První 3D obrazy chromozomu rozptýlí známý tvar X

První 3D obrazy chromozomu rozptýlí známý tvar X

S vyuzitím výkonné spickové technologie výzkumníci poprvé odhalili, ze skutecné 3D struktury chromozomu jsou daleko od rozmazané, lehce deformované tvaru X, kterou mnozí z nás znají. Jsou ve skutecnosti slozité a ponekud krásné. V príspevku publikovaném online tento týden v prírode popisují badatelé z Babrahamského institutu a University of Cambridge ve Velké Británii a Weizmannuv institut v Izraeli, jak s pomocí výkonných pocítacu a nejnovejsích DNA sekvenceru produkovali 3D vizualizace chromozomu generováním tisícu molekulárních merení v jednotlivých bunkách.

(Health)

Nová technika by mohla zvýsit míru prijatelnosti transplantace rohovky

Nová technika by mohla zvýsit míru prijatelnosti transplantace rohovky

Nový výzkum od University of Texas Southwestern Medical Center v Dallasu popisuje novou techniku, která muze být schopna zvýsit akceptovatelnost pacientu u transplantací rohovky. To je podle studie zverejnené v americkém casopise Transplantace. Transplantace rohovky, oznacovaná také jako rohovkový step, je operace zahrnující odstranení celé nebo cásti poskozené rohovky.

(Health)