cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Studenti vyrábejí umele vytvorené umele vytvorené prototypy ledvin

V posledních mesících bylo v 3D tisku rada slibných lékarských aplikací. Nejnovejsí z nich pochází od studentu chemického inzenýrství na univerzite v Connecticutu, kterí pouzívali 3D tisk k vývoji dvou prototypu umelé ledviny.

Nedávné inovace v 3D tisku zahrnují opravu obliceje havárie a vytvorení in vitro nádorových modelu a stroju pro recyklaci krve.

Zdravotní novinky dnes také nedávno informoval o vytvorení 3D-tistených ledvin chirurgy v Japonsku. Nicméne, tyto 3D vytistené ledviny nebyly navrzeny tak, aby byly funkcní, umelé orgány, ale byly pouzívány jako pacienta-individualizované modely pro lékare rakoviny ledviny na cvicení.

V soucasnosti jsou jedinou mozností lécby onemocnení ledvin transplantace orgánu nebo dialýza. Nicméne, dialýza je jen docasné resení - a je drahé - a poptávka po transplantacních ledvinách prevysuje dostupnost.

Údaje z Nadace národních ledvin ukazují, ze v USA ceká témer 100 000 lidí, kterí cekají na transplantaci ledvin, av letosním roce se uskutecnilo pouze 14 000 transplantací ledvin. Odhaduje se, ze 2500 pacientu je prideleno na cekací listinu pro transplantaci ledvin kazdý mesíc.

Podle systému renálních dat v USA byl konecný stupen renálního onemocnení (ESRD) v roce 2009 zodpovedný za více nez 90 000 úmrtí, takze vývoj nákladove efektivní funkcní umelé ledviny by mohl mít transformacní dopad na výsledky ESRD.

Prototypy vyvinuté jako soucást výzvy starsích projektových projektu

Anson Ma, odborný asistent na katedre chemického a biomolekulárního inzenýrství a Ústavu materiálu pro vedu na University of Connecticut (UConn), poveril dvema tríclennými týmy studentu chemického inzenýrství s vytvorením umelé ledviny pro svuj senior projekt pomocí 3D tisku .


Kresba pláste umelé ledviny vykreslená pomocí softwaru AutoCAD. Je 12 cm dlouhý a 6 cm v prumeru, coz je prumerná velikost dospelých lidských biologických ledvin.
Image credit: Benjamin Coscia

"Cílem designového projektu je spojit tyto studenty s kombinací nejnovejsích technologií a znalostí o chemickém inzenýrství, které se naucili po dobu 4 let u spolecnosti UConn, aby vyresili technický problém, v nemz muzeme zmenit," ríká prof. Ma. "Mohou tuto technologii dále tlacit?"

Studenti spolupracovali se spolecností ACT Group, komercní 3D tiskací spolecností, aby vyrobili své prototypy v rámci celorocní projektové práce.

Oba týmy mezitím zaujaly ponekud jiný prístup k resení tohoto problému. Jeden tým zkoumal techniky, jako je elektrodialýza a dopredná osmóza, pricemz druhý tým rozsíril technologii membránových dutých vláken jiz pouzívanou v tradicní hemodialýze.

Vzhledem k tomu, ze rozlisení 3D tisku není v soucasné dobe dostatecne nízké, aby mohla vytisknout strukturu, která muze filtrovat krev, je to pouze obálka ledvin, která je 3D vytistena.

Benjamin Coscia, jeden ze senioru, kterí pracovali na prototypu membrány s dutými vlákny, vysvetluje:

"Membrány z dutých vláken budou instalovány na vnitrní strane, aby se zajistila funkce filtrace. Oblicky budou pak utesneny pomocí nití a tesnicích o-krouzku. Tekutina nazývaná dialyzát bude cirkulovat na vnejsí strane membrán, uvnitr pláste , který zpusobí tok slozek z krve, tok odpadu udrzuje schopnost osoby mocit, vnejsí cást pláste muze být pouzita jako substrát pro rust biologického materiálu pro snadnou integraci do tela. "

Skupina ACT pomohla týmum vybrat vhodné polymery a nejlepsí tiskárny, které je mají pouzívat. Prototypy byly predstaveny na UConn School of Engineering Senior Design den demonstrace.

"Nejvetsí výzvou pri prístupu k projektu bylo pouzití inzenýrských znalostí, které jsme získali behem nasich vysokoskolských let, na komplexnejsí biologickou aplikaci," ríká starsí Guleid Awale. "To nás donutilo, abychom vysli z nasí komfortní zóny a spoléhali se na nase dovednosti v oblasti resení problému, abychom mohli pricházet s zivotaschopnými reseními."

Bezné chemické látky v plastu spojené s chronickým onemocnením

Bezné chemické látky v plastu spojené s chronickým onemocnením

Výzkumný tým z Austrálie nedávno prosetril nekteré chemikálie, které se bezne vyskytují v plastech. Ukázaly vazbu mezi vyssími úrovnemi techto chemických látek v moci a zvýsením kardiovaskulárních onemocnení, cukrovkou 2. typu a hypertenzí u muzu. Chemikálie nalezené v plastu jsou v nedávno zverejnené studii podrobeny vedecké kontrole.

(Health)

Zeny a srdecní onemocnení: více úmrtí, méne péce

Zeny a srdecní onemocnení: více úmrtí, méne péce

Koronární arteriální onemocnení (CAD) zabíjí více zen nez muzu kazdý rok, presto zeny stále nedostávají tolik preventivních doporucení jako muzi, podle clánku zverejneného v Global Heart. Vedci z Ohio státní univerzity chteli analyzovat riziko pro CAD u zen, stejne jako její dopad a specifické strategie pro lécbu zen.

(Health)