cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nepovolit lékarum, aby mluvili o vlastnictví zbraní, ovlivnují úsilí v oblasti verejného zdraví

Experti varují v clánku "Aktuální problémy", který byl zverejnen online Americký zurnál preventivní medicíny ze zákon Florida, který omezuje lékare od poradenství pacientum a rodicum o bezpecnosti strelných zbraní, ohrozuje otevrenou komunikaci mezi lékari a pacienty v kritickém preventivním a verejném zdravotním problému.
Gov. Rick Scott, podepsaný dne 1. cervna, podepsal zákon, ze lékari, zdravotnictí pracovníci v nouzi a dalsí poskytovatelé zdravotní péce prestanou klást otázky ohledne vlastnictví zbraní, pokud se domnívají, ze "v dobré víre, ze tato informace je relevantní pro lékarskou péci nebo bezpecnost pacienta , nebo bezpecnost ostatních. " Pokud byla otázka polozena, nemuze být odpoved zapsána do lékarských záznamu pacienta.
Autori Eric W. Fleegler, MD, MPH, oddelení pro mimorádné lékarství v detské nemocnici v Bostonu a instruktorka Harvardské lékarské skoly a kolegové prohlasují, ze zákon je útokem na vztah mezi lékarem a pacientem a píse:

"Otevrená a duverná povaha vztahu mezi lékarem a pacientem je zásadní a umoznuje lékarum efektivne komunikovat se svými pacienty o siroké skále sociálních otázek, jako je kourení, uzívání alkoholu, zdravotní pojistení a násilí intimního partnera."

Zduraznují, ze:

"Jiz v devadesátých letech 20. století lékari dali doporucení ohledne vlastnictví a bezpecného zacházení se strelnými zbranemi. Lékarská návsteva nabízí jedinecnou a cennou prílezitost k tomu, aby vyvolala odraz mezi nasimi obcany o techto tématech týkajících se zdraví. Pacienti zamknout zbrane a ulozit je vylozen, pokud se lékar ani nemuze zeptat na vlastnictví zbraní? "

Poté, co guvernér podepsal zákon, spolu s dalsími státními úredníky na federálním soudu byli zalováni tri lékari z Floridy, Americká akademie pediatrie (AAP), Americká akademie rodinných lékaru a Americká vysoká skola lékaru, aby zablokovali opatrení na základe ze zákon úcinne zabranuje lékarum, aby mluvili s pacienty nebo jejich opatrovníky o zbraních a bezpecnosti zbraní, a proto porusili své právo na svobodu projevu.

Podle predbezného príkazu, který vydal soudní soudce okresního soudu ve Spojených státech Marcia Cooke z jizní cásti Floridské ctvrti Miami, bylo v prosinci zakázáno prosazování zákona a prestoze se stát domníval, ze by se odvolal, doposud to nebylo provedeno. Státy Alabamy, Minnesoty, Severní Karolíny, Oklahomy a Západní Virginie predstavily úcty, které by také zabránily lékarum pozádat o zbrane v domácnosti po podepsání Floridského zákona, nicméne podle mluvcího AAP vsechny faktury zemrely, kdyz tyto státy "legislativní zasedání skoncilo.
Ve Spojených státech je jeden z 25 vstupu do detských traumatologických center kvuli strelným zranením podle AAP, který také zduraznil, ze drzení zbrane v dome je 43krát vetsí pravdepodobnost, ze bude pouzita k zabití rodinného príslusníka nebo prítele nez zlodeji nebo jiní zlocinci. Fleegler a jeho tým citovali pokyny Americké lékarské asociace a AAP, které ríkají, ze "povzbuzují lékare k tomu, aby se dotázali na prítomnost strelných zbraní pro domácnost a podporovali skladování zbrane zbranemi se spoustecími zámky a v zamcených skríních".

S odkazem na údaje z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí autori uvedli, ze v letech 1999 az 2007 doslo k 269 871 úmrtí v dusledku strelných zbraní, vcetne 19 846 detí. Deklarovali:
"Jen v roce 2007 doslo ke zranení strelných zbraní po více nez 1 milionu let potenciálního ztraceného zivota, a to bez ohledu na osobní náklady, zranení strelných zbraní a úmrtí vedou k podstatným ekonomickým nákladum." V roce 2005 byly náklady na zdravotní a pracovní ztráty vsech strelných zbraní a smrtelných nehod v USA bylo 31,7 miliardy dolaru. "

Autori upozornují na to, ze "zbrane a strelivo, které jsou bezpecne ulozeny, mohou chránit deti a mládez pred sebevrazdami a neúmyslnými zraneními strelných zbraní" a uzavírají: "Morbidita a úmrtnost z poranení strelnou zbraní predstavují vsudyprítomnou a nákladnou epidemii. kdybychom se zeptali na strelné zbrane jako na zdravotní problém, nemohou se ani pokusit o prevenci zranení. Jediný zpusob, jak se vyporádat s nejakým problémem, je mluvit o nem, ne trpet v tichu. "
Napsal Petra Rattue

Varovné obrázky na cigaretových baleních dokazují, ze jsou úcinné

Varovné obrázky na cigaretových baleních dokazují, ze jsou úcinné

Zdravotní výstrazné stítky (HWL), které obsahují obrázky, které graficky ukazují výsledky kourení na cigaretových obalech, se ukázaly jako úcinné pri vyvolání povedomí u dospelých kuráku, navrhuje nová studie v casopise American Journal of Preventive Medicine. Drívejsí výzkum ukázal, ze HWL s pouzitím obrázku jsou mnohem úcinnejsí nez HWL s jediným textem ve zvysování vzdelání o nebezpecí kourení a povzbuzování výhod opustení.

(Health)

Pacienti s fibromyalgií mohou mít prospech z prizpusobené akupunktury

Pacienti s fibromyalgií mohou mít prospech z prizpusobené akupunktury

Fibromyalgie postihuje priblizne 5 milionu Americanu, z nichz 80-90% tvorí zeny. Porucha je charakterizována rozsírenou bolestí a rozptýlenou citlivostí. Ackoli neexistuje zádná lécba, prizpusobená akupunktura by mohla poskytnout nejaký príjemný odpocinek, podle nové studie. Nový výzkum ukazuje, ze prizpusobená akupunktura by mohla zmírnit príznaky fibromyalgie.

(Health)