cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Neinfikované deti narozené u HIV matky mají snízenou rezistenci na spalnicky

Novorozenci bez viru HIV, kterí mají infikované matky, musí být okamzite ockováni proti spalnickám, ríká nová studie, aby se zabránilo získání a prenosu viru.
Tato studie, publikovaná v Acta Paediatrica, zjistila, ze i kdyz se narodily bez HIV, deti narozené infikovaným matkám stále oslabují ochranu proti spalnickám kvuli pozitivnímu pozitivnímu postavení HIV na jejich matce.
Dr. Lars Smedman z Kliniky pediatrie Karolínské univerzitní nemocnice ve Stockholmu ve Svédsku ríká:

"Odstranení osýpku je na prvním míste v agendách Svetové zdravotnické organizace a dalsích mezinárodních agentur a je dulezité definovat a zamerit jakoukoli novou skupinu vnímavých kojencu."

Osýpky jsou podle Svetové zdravotnické organizace jednou z hlavních prícin smrti u malých detí. Problémy spojené s tímto extrémne nákazlivým onemocnením zahrnují:
  • slepota
  • bakteriální pneumonie
  • usní infekce
  • tezký prujem
  • dehydratace
V roce 2010 bylo celosvetove hláseno 139 300 úmrtí, coz je zhruba 380 denne nebo 15 hodin. Pred vseobecnou imunizací bylo v roce 1980 zaznamenáno 2,6 milionu úmrtí za rok.
Od roku 2000 se ockování zvýsila o 72 procent a v roce 2010 bylo v roce 2010 prvními narozeninami 85 procent detí na celém svete s alespon jednou dávkou ockovací látky proti spalnickám.
Dr. Smedman a jeho tým srovnali vzorky krve séra od 10 detí ve veku od jednoho do ctyr mesícu, které se narodily HIV matkám, ale infekce se nedotkly, na 10 zdravých detí s neinfikovanými matkami.
Matky, které se pohybovaly od 25 do 35 let, byli vsichni pristehovalci z Keni, Thajska, Etiopie, Ugandy a Pobrezí slonoviny. Pocet CD4 bunek se pohyboval v rozmezí od 237 do 754 a jejich virální zatízení se pohybovalo od 20 do 8 870.
Z techto matek se devet narodilo plánovaným nebo nouzovým císarským rezem s jediným vaginálním porodem. Gestacní vek detí se pohyboval od 32 do 41 týdnu.
Dr. Smedman vysvetluje:
"Pouzili jsme novou techniku ??ELISA, která demonstrovala, jak by vzorky séra odebrané z kojencu inaktivovaly virus spalnicek. Byly zjisteny statisticky významné rozdíly mezi materskými protilátkami prijatými obema detmi a ukázalo se, ze neinfikované deti narozené HIV pozitivní matky mely slabsí ochranu, protoze protilátky, které normálne produkuje matka, aby pomohly chránit své díte pred spalnickami, ztratily svuj ostrý okraj kvuli jejímu HIV pozitivnímu stavu.

Závery naznacují, ze deti narozené matkám HIV by nemely schopnost úspesne neutralizovat virus spalnicek, coz by vedlo ke ztráte ochrany ve vyssí míre nez u detí zdravých matek.
Tím je tato populace detí vystavena výrazne vyssímu riziku kontrakce a pruchodu viru spalnicek, coz je nezbytné pro jejich imunizaci.
Napsal Kelly Fitzgerald

Vánocní hracky: prosíme Santa moudre

Vánocní hracky: prosíme Santa moudre

Hra je dílem detí. Tak se ucí. A vánocní cas prinásí spoustu nových hracek, s nimiz se muzete prozkoumat. Ale kazdý rok hra vede k nehodám v dusledku nevhodného výberu hracek, rozptýlených pecovatelu, nadmerného vzrusení, zvedavosti nebo dobrodruzství. Hra muze být zábavná, ale muze také zpusobit zranení.

(Health)

Melanom prochází od matky k nenarozenému

Melanom prochází od matky k nenarozenému

Maligní melanom je známo, ze je velmi agresivní a rychle se rozsiruje do ostatních cástí tela, pokud není ponechán lécen. Je ovsem nesmírne vzácné, aby mohla projít nenarozeným plodem. To se zdá, ze se stalo v prípade Briany Coxové, která v roce 2006 odstranila maligní kozní melanom.

(Health)