cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Kazdodenní plastová prísada BPA poskozuje mozkové bunky a ovlivnuje náladu a pamet

Vedci v USA a Kanade, kterí studují úcinky bisfenolu A (BPA), slozky polykarbonátového plastu pouzívané k výrobe bezných predmetu pro kazdodenní skladování potravin a léciv, zjistili, ze zpusobují ztrátu spojení mezi mozkovými bunkami u primátu a mohou zpusobit narusení v pameti a ucení, stejne jako deprese. Na základe svých zjistení vedci navrhují, aby Agentura na ochranu zivotního prostredí USA snízila soucasný bezpecný limit pro kazdodenní vystavení BPA cloveku.
Studie byla práce vedcu z Yale University School of Medicine, New Haven, Connecticut a Ontario Veterinary College, Guelph, Kanada a byla zverejnena online 3. zárí v Sborník národní akademie ved (PNAS).
Predchozí studie se zabývaly úcinkem BPA na hlodavce, ale je to první, kdo se podívá na to, co se stane s primáty, a je také první, kdo pouzívá nizsí úrovne chemické látky, ve skutecnosti denní dávka pouzitá ve studii odpovídala referencní bezpecnostní denní limit USA EPA.
Jako spoluautorka doktorka Csaby Leranthová, profesorka na oddelení porodnictví, gynekologie a reprodukcních ved a v neurobiologii v Yale, vysvetlila:
"Nasím cílem bylo podrobneji napodobit pomalé a trvalé podmínky, za kterých by lidé byli obvykle vystaveni BPA."
"Výsledkem je, ze tato studie je více orientacní nez minulý výzkum toho, jak BPA muze skutecne ovlivnit lidi," uvedl.
Pro studii studie Leranth a kolegové poskytli kazdému primátu denní dávku 50 mikrogramu na kg telesné hmotnosti BPA po dobu 28 dnu. Dali jim také estradiol, lidský hormon estrogenu, který se podílí na kontrole synaptických vazeb mezi mozkovými bunkami. Predchozí výzkum ukázal, ze tento hormon není produkován pouze ve vajecnících, ale také v mozku, kde prispívá k rozvoji a fungování hipokampu a prefrontální kury, dvou cástí mozku, které regulují náladu a pomáhají vytváret vzpomínky.
Pomocí elektronového mikroskopu pro pocítání synaptických vazeb Leranth a kolegové zjistili, ze BPA jim zastavil tvorbu v hipokampu a prefrontální kure. Oni psali:
"Nase data naznacují, ze dokonce i pri této relativne nízké úrovni expozice BPA zcela zrusí synaptogenní reakci na estradiol."
Autori uvádeli, ze premodelování synapsí pátere je rozhodující pro kognitivní a náladovou funkci, a pokud BPA zasahuje do synaptických spojení, muze mít "hluboké dusledky". Dosli k záveru, ze:
"Tato studie je první, která prokázala nepríznivý úcinek BPA na mozku u modelu primátu jiných nez lidských jedincu, a dále rozsiruje obavy ohledne rozsíreného pouzívání BPA ve zdravotnických zarízeních a pri príprave a skladování potravin."
Spoluautor Dr. Tibor Hajszan, vedecký pracovník, který pracuje s Leranthem v Yale, rekl:
"Nás primátový model naznacuje, ze BPA muze negativne ovlivnit funkci mozku u lidí."
"Na základe techto nových zjistení se domníváme, ze EPA by chtela uvazovat o snízení" bezpecného denního limitu "pro lidskou spotrebu BPA," uvedl Hajszan.
Zatímco prumerná osoba je nepravdepodobné, ze by dosáhla limitu denní expozice stanoveného EPA, autori se obávali o kumulativní expozici BPA a také ze negativní úcinky by mohly být horsí u lidí s nizsími nez normálními hladinami estradiolu, jako jsou deti a starsí .
"Bisfenol A zabranuje synaptogenní reakci na estradiol v hipokampu a prefrontálním kortexu ovarektomizovaných nehumánních primátu."
Csaba Leranth, Tibor Hajszan, Klara Szigeti-Buck, Jeremy Bober a Neil J. MacLusky.
PNAS publikováno 3. zárí 2008.
DOI: 10.1073 / pnas.0806139105
Kliknete zde pro Abstrakt.
Zdroje: clánek v casopise, Yale University.
Napsal: Catharine Paddock, PhD

Mozgové tumory: Výzkumníci krupobití rozpustným aspirinem jako mozný prulom

Mozgové tumory: Výzkumníci krupobití rozpustným aspirinem jako mozný prulom

Na vedecké schuzce tohoto týdne vedci nazývají dukazy o novém rozpustném léku obsahujícím kapalný aspirin jako mozný prulom v lécbe nádoru mozku. Vedci tvrdí, ze nová léciva predstavuje potenciálne prulomový prulom pro budoucí lécbu nádoru mozku.

(Health)

Spojení mezi astmatem a méne závaznými výsledky z pandemické chripky H1N1

Spojení mezi astmatem a méne závaznými výsledky z pandemické chripky H1N1

Podle setrení predlozeného na výrocním kongresu Evropské respiracní spolecnosti v Amsterodamu jsou osoby s astmatem, kterí jsou hospitalizovány s pandemickou chripkou H1N1 (prasecí chripka), polovina pravdepodobne zemre nebo vyzaduje intenzivní péci ve srovnání s jednotlivci bez astmatu. Objevili, ze ackoli astma je jednou z nejcastejsích onemocnení pozorovaných u osob prijatých do nemocnice s H1N1, pacienti s astmatem nemeli ve srovnání s temi, kterí trpeli tímto onemocnením, tak závazné výsledky.

(Health)