cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Non-Amputees zazije senzaci Phantom Limb Sensation

Non-amputaci jednotlivci mohou skutecne prozít iluzi mít fantomovou ruku, podle nové studie v Journal of Kognitivní neurovedy.
Výzkum provedli neurovedci u Karolinska Institutet ve Svédsku, kterí vysvetlili, ze pocit fyzického tela není tak zrejmý, jaký nekterí lidé mohou predpokládat. Témer vsichni pacienti, kterí meli amputovanou ruku nebo nohu, cítili fantomovou koncetinu - realistický pocit, ze chybející koncetina je stále pripojena k telu.
Podle odborníku se zdravým úcastníkum studie podarilo zazít percepcní iluzi neviditelné ruky.
Pro úcely vysetrování úcastníci sedeli u stolu se svou pravou rukou za obrazovkou, aby nebyli pro ne videt. Na pravé strane dobrovolníku se dotýkali vedci malým stetcem, zatímco imitovali stejný pohyb jiným stetec ve vzduchu tak, aby byl viditelný pro subjekty.
Arvid Guterstam, hlavní autor výzkumu, rekl:

"Zjistili jsme, ze vetsina úcastníku behem déle nez jedné minuty prenásí pocit dotyku do oblasti prázdného prostoru, kde vidí pohyb stetce, a v této pozici zazije neviditelnou ruku. Predchozí výzkum ukázal, ze ne telesné predmety, jako je drevený blok, nelze prozít jako vlastní ruku, takze jsme byli nesmírne prekvapeni, kdyz zjistili, ze mozek muze jako soucást tela prijmout neviditelnou ruku. "

Tato iluze vedla ke zvýsení reakce na stres

Jednalo se o jedenáct pokusu, které zahrnovaly 234 úcastníku, aby podrobne zkoumali iluzorní zkusenosti.
Aby ukázali, ze tato iluze skutecne fungovala, vedci udelali nuz a udelali bodavý pohyb smerem k prázdnému prostoru, kde se údajne nachází neviditelná ruka. Vysetrovatelé merili stresové reakce subjektu na vnímanou hrozbu.
Behem zázitku z této iluze doslo ke zvýsení stresových odpovedí úcastníku; ale kdyz byla iluze prerusena, odpovedi na stres chybely.

V jiné zkousce se subjekty zavrely oci a levou rukou rychle ukázaly na pravou ruku - nebo tam, kde to vnímaly.
Úcastníci by poukazovali na umístení neviditelné ruky namísto své pravé ruky poté, co na chvíli zazili iluzi, vysvetlují autori.

Tato iluze zpusobila zvýsenou mozkovou aktivitu

Navíc byla pro merení aktivity mozku dobrovolníku pouzita funkcní magnetická resonance (fMRI).
Vedci to nasli kdy subjekty vnímají neviditelnou iluzi rukou, vedly k zvýsené aktivite ve stejných oblastech mozku, které jsou obvykle aktivní, kdyz lidé sledují, jak se jejich skutecná ruka dotkne nebo kdyz jednotlivci zazívají protetickou ruku jako svou vlastní.
"Nase výsledky ukazují dohromady, ze pohled na fyzickou ruku je pro mozog pozoruhodne nedulezitý pro vytvorení zkusenosti fyzického já," vysvetlil Arvid Guterstam.

Tyto nálezy mohou pomoci pri budoucím výzkumu bolesti u amputací

Tato studie doufá, ze nabídne vhled do vysetrování v budoucnu na fantomovou bolest v amputatech, uvedli autori.
Nedávná studie Oxfordské univerzity ukázala, ze zmeny v mozku po amputaci jsou spojeny s fantomovou bolestí.
Dr. Henrik Ehrsson, hlavní výzkumný pracovník a docent na katedre neurologie, dospel k záveru:
"Tato iluze naznacuje, ze zkusenost s fantomovými koncetinami není jedinecná u amputovaných jedincu, ale muze být snadno vytvorena u neoplodnujících. Tyto výsledky prispívají k pochopení toho, jak fantomové pocity vzniká mozek, coz muze prispet k budoucímu výzkumu zmírnení fantomové bolesti v amputatech. "

Výzkum byl financován Svédskou nadací pro strategický výzkum, Evropskou výzkumnou radou, Human Science Frontier Science Programem, Nadací McDonnell a Söderbergskou Stiftelsen.
Napsal Sarah Glynn

Prulom zpusobený cukrovkou typu 1, jelikoz kmenové bunky tvorí miliardy lidských bunek inzulínu

Prulom zpusobený cukrovkou typu 1, jelikoz kmenové bunky tvorí miliardy lidských bunek inzulínu

Co je popsáno jako dulezitý pokrok v oblasti výzkumu kmenových bunek, nová studie odhaluje, jak vedci úspesne vytvorili miliardy pankreatických beta bunek produkujících inzulín z embryonálních kmenových bunek. Kmenové bunky jsou trídou nediferencovaných bunek, které jsou schopné diferencovat se do specializovaných bunecných typu, jako jsou kuze, svaly a kosti.

(Health)

Nebezpecí predepsání léku ADD zdravým pacientum

Nebezpecí predepsání léku ADD zdravým pacientum

Zdravým pacientum bez poruchy pozornosti (ADD) by nemely být predepsány léky na zlepsení kognitivních funkcí, podle clánku publikovaného v CMAJ. Lidé jsou nekdy predepsané stimulanty (jako methylfenidát a dextroamfetamin) pro kognitivní zlepsení, které je v podstate vyuzívá pouze ke zlepsení pameti nebo koncentrace.

(Health)