cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby."Zádné snízení" úmrtí zpusobených agresivním karcinomem prostaty

Míra úmrtí z metastazujícího karcinomu prostaty zustala "v posledních 25 letech témer nezmenena," zjistila studie 19.336 muzu s pokrocilou formou urologické nemoci.

Publikuje své nálezy online v casopise Rakovina, výzkumníci z Kalifornské univerzity v Sacramentu ocekávali zlepsení techto úmrtností.

Experti z oblasti rakoviny z Davisova zdravotního strediska predpovídali, ze lepsí míra prezití z pokrocilé rakoviny by vysvetlila zlepsení celkového prezití, které bylo pozorováno u vsech muzu s ruznými stadii karcinomu prostaty.

Ale autori "nenalezli zádné zisky pro prezití u muzu s pokrocilou rakovinou."

Dr. Marc Dall'Era, urologický onkolog a vedoucí výzkumný pracovník, ríká, ze nálezy dodávají dukazy o detekci karcinomu prostaty pomocí testování PSA (prostatický specifický antigen).

"Úcinok, který vidíme na úmrtnosti v této skupine, je spíse, ze jsme posunuli fázi diagnostiky mnohem dríve," ríká Dr. Dall'Era a dodává:

"Jinými slovy, protoze test PSA detekuje dríve rakovinu, méne muzu pokracuje v diagnostikování metastatického onemocnení.

Nebylo vsak zádné zlepsení prezití u muzu s metastatickým onemocnením, které by odpovídaly celkovému úbytku úmrtnosti u vsech muzu s rakovinou prostaty. "

Výsledky zduraznují "naléhavou potrebu vyvinout lepsí lécbu" u muzu s metastazujícím karcinomem prostaty, ríkají odborníci na rakovinu prostaty UC.

Co-autor Dr. Ralph de Vere White, reditel UC Davis Comprehensive Cancer Center, ríká:

"Jedná se o orientacní dokument, protoze bezesporu vyzdvihuje problém, kterým celíme."

"Prestoze muzeme snízit úmrtnost na rakovinu prostaty," dodává, "nedokázali jsme snízit úmrtnost mezi temi s metastatickým onemocnením - pokrocilým karcinomem prostaty, který tyto muze nakonec zabije."

Studie doplnuje spor o PSA screening

Dukazy pro nebo proti hodnote rutinne testujících hladin PSA u muzu jako prostredku pro detekci rakoviny prostaty se jiz radu let vyvíjejí a zustávají kontroverzní.

Dr. Dall'Era ríká o nových datech:

"Toto zjistení naznacuje, ze rutinní testování PSA, které dramaticky snízilo výskyt metastatického onemocnení, muze být úcinné i pri snizování úmrtnosti na onemocnení."

Zatímco takový pohled zalozený na nových dukazech podporuje rutinní screening, tento výzkum bude jen cástecne hrát v budoucím konsenzuálním pohledu - a v soucasné dobe platné pokyny nepodporují rutinní testy PSA.

Dr. H. Ballentine Carter, profesor urologie u spolecnosti Johns Hopkins Medicine, predsedal panelu, který v kvetnu 2013 vypracoval nové klinické pokyny pro testování PSA.

Rekl:

"Je nacase premýslet o tom, jakým zpusobem vysetrujeme muze pro rakovinu prostaty a vybíráme více selektivní prístup, abychom maximalizovali prospech a minimalizovali skodu."

Pokyn Americké urologické asociace (AUA) byl aktualizací své postavení na screeningu PSA u muzu, jehoz budoucí verze budou dále informovány soucasnou "mezníkovou" studií a dalsím probíhajícím výzkumem.

Pokyny AUA nedoporucují rutinní screening v zádné vekové skupine mladsí nez 55 let a poukazují na spor o test, kdyz ríkají, ze je otázkou, zda je prospesné pro ty ve veku od 55 do 69 let.

Doporucení prinásejí:

  • "Ke snízení skodlivých úcinku screeningu muze být uprednostnován rutinní interval screeningu 2 a více let, nez je rocní screening u muzu, kterí se podíleli na sdíleném rozhodování a rozhodli se pro screening.
  • Ve srovnání s rocním screeningem se ocekává, ze intervaly screeningu 2 let si zachovají vetsinu prínosu a snízí se nad diagnózou a falesnými pozitivními výsledky.
  • Rutinní screening PSA se nedoporucuje u muzu nad 70 let nebo u muzu s déle nez 10-15 let. "

Dalsí kontroverze v oblasti karcinomu prostaty se soustreduje na volbu lécby mezi agresivním chirurgickým odstranením nebo konzervativnejsím prístupem watch-and-wait.

Zdravotní novinky dnes publikoval v srpnu 2013 zprávy, ze výzkum "podporoval bdelé cekání" v rakovine prostaty. Zde je dalsí pár nedávných titulku v zprávách o rakovine prostaty:

  • Zánet v biopsii prostaty "naznacuje snízení rizika rakoviny"
  • Protein v prostatické tkáni "naznacuje zvýsené riziko rakoviny"

Rucní mytí se studenou vodou, stejne jako horká voda pro zabíjení bakterií

Rucní mytí se studenou vodou, stejne jako horká voda pro zabíjení bakterií

Mnozí z nás se uz od raného veku ucí, ze umývání rukou teplou vodou a mýdlem je klícové pro udrzení zárodku v zálivu. Vládní predpisy Spojených státu rovnez trvají na významu teploty teplé vody pro zdraví a bezpecnost spotrebitelu v USA. Existuje vsak nejaký vedecký dukaz na podporu tohoto tvrzení?

(Health)

Cukr - Útok na zdraví v celosvetovém merítku

Cukr - Útok na zdraví v celosvetovém merítku

Nedávná studie zverejnená v prírode Dr. Robertem Lustigem, Laura Schmidt, PhD, MSW, MPH a Claire Brindis, DPH a vysokými skolami na univerzite v Kalifornii v San Francisku odhaluje, ze cukr je stejne nebezpecný, kdyz je prílis spotrebován jako tabák nebo alkoholu a mely by být pouzívány s omezenou schopností. Autori tvrdí, ze cukr prispívá k celosvetové míre obezity, která predstavuje celosvetove 35 milionu úmrtí ze zdravotních problému, jako jsou srdecní choroby, cukrovka a rakovina.

(Health)