cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby."Zádné snízení" úmrtí zpusobených agresivním karcinomem prostaty

Míra úmrtí z metastazujícího karcinomu prostaty zustala "v posledních 25 letech témer nezmenena," zjistila studie 19.336 muzu s pokrocilou formou urologické nemoci.

Publikuje své nálezy online v casopise Rakovina, výzkumníci z Kalifornské univerzity v Sacramentu ocekávali zlepsení techto úmrtností.

Experti z oblasti rakoviny z Davisova zdravotního strediska predpovídali, ze lepsí míra prezití z pokrocilé rakoviny by vysvetlila zlepsení celkového prezití, které bylo pozorováno u vsech muzu s ruznými stadii karcinomu prostaty.

Ale autori "nenalezli zádné zisky pro prezití u muzu s pokrocilou rakovinou."

Dr. Marc Dall'Era, urologický onkolog a vedoucí výzkumný pracovník, ríká, ze nálezy dodávají dukazy o detekci karcinomu prostaty pomocí testování PSA (prostatický specifický antigen).

"Úcinok, který vidíme na úmrtnosti v této skupine, je spíse, ze jsme posunuli fázi diagnostiky mnohem dríve," ríká Dr. Dall'Era a dodává:

"Jinými slovy, protoze test PSA detekuje dríve rakovinu, méne muzu pokracuje v diagnostikování metastatického onemocnení.

Nebylo vsak zádné zlepsení prezití u muzu s metastatickým onemocnením, které by odpovídaly celkovému úbytku úmrtnosti u vsech muzu s rakovinou prostaty. "

Výsledky zduraznují "naléhavou potrebu vyvinout lepsí lécbu" u muzu s metastazujícím karcinomem prostaty, ríkají odborníci na rakovinu prostaty UC.

Co-autor Dr. Ralph de Vere White, reditel UC Davis Comprehensive Cancer Center, ríká:

"Jedná se o orientacní dokument, protoze bezesporu vyzdvihuje problém, kterým celíme."

"Prestoze muzeme snízit úmrtnost na rakovinu prostaty," dodává, "nedokázali jsme snízit úmrtnost mezi temi s metastatickým onemocnením - pokrocilým karcinomem prostaty, který tyto muze nakonec zabije."

Studie doplnuje spor o PSA screening

Dukazy pro nebo proti hodnote rutinne testujících hladin PSA u muzu jako prostredku pro detekci rakoviny prostaty se jiz radu let vyvíjejí a zustávají kontroverzní.

Dr. Dall'Era ríká o nových datech:

"Toto zjistení naznacuje, ze rutinní testování PSA, které dramaticky snízilo výskyt metastatického onemocnení, muze být úcinné i pri snizování úmrtnosti na onemocnení."

Zatímco takový pohled zalozený na nových dukazech podporuje rutinní screening, tento výzkum bude jen cástecne hrát v budoucím konsenzuálním pohledu - a v soucasné dobe platné pokyny nepodporují rutinní testy PSA.

Dr. H. Ballentine Carter, profesor urologie u spolecnosti Johns Hopkins Medicine, predsedal panelu, který v kvetnu 2013 vypracoval nové klinické pokyny pro testování PSA.

Rekl:

"Je nacase premýslet o tom, jakým zpusobem vysetrujeme muze pro rakovinu prostaty a vybíráme více selektivní prístup, abychom maximalizovali prospech a minimalizovali skodu."

Pokyn Americké urologické asociace (AUA) byl aktualizací své postavení na screeningu PSA u muzu, jehoz budoucí verze budou dále informovány soucasnou "mezníkovou" studií a dalsím probíhajícím výzkumem.

Pokyny AUA nedoporucují rutinní screening v zádné vekové skupine mladsí nez 55 let a poukazují na spor o test, kdyz ríkají, ze je otázkou, zda je prospesné pro ty ve veku od 55 do 69 let.

Doporucení prinásejí:

  • "Ke snízení skodlivých úcinku screeningu muze být uprednostnován rutinní interval screeningu 2 a více let, nez je rocní screening u muzu, kterí se podíleli na sdíleném rozhodování a rozhodli se pro screening.
  • Ve srovnání s rocním screeningem se ocekává, ze intervaly screeningu 2 let si zachovají vetsinu prínosu a snízí se nad diagnózou a falesnými pozitivními výsledky.
  • Rutinní screening PSA se nedoporucuje u muzu nad 70 let nebo u muzu s déle nez 10-15 let. "

Dalsí kontroverze v oblasti karcinomu prostaty se soustreduje na volbu lécby mezi agresivním chirurgickým odstranením nebo konzervativnejsím prístupem watch-and-wait.

Zdravotní novinky dnes publikoval v srpnu 2013 zprávy, ze výzkum "podporoval bdelé cekání" v rakovine prostaty. Zde je dalsí pár nedávných titulku v zprávách o rakovine prostaty:

  • Zánet v biopsii prostaty "naznacuje snízení rizika rakoviny"
  • Protein v prostatické tkáni "naznacuje zvýsené riziko rakoviny"

Kourení ve vlastním aute - APPG Anketa, Velká Británie

Kourení ve vlastním aute - APPG Anketa, Velká Británie

V parlamentech vyzvala krízová strana, aby ministerstvo zdravotnictví provedlo verejnou konzultaci ohledne mozností politiky s cílem snízit skodlivé úcinky kourení v soukromých dopravních prostredcích. Jednání Parlamentu pro vsechny strany (APPG) o kourení a zdraví probehla v reakci na návrh zákona o kourení a soukromých vozidlech na léta 2010-2011, který predstavil poslanec Alex Cunningham v rámci desetiminutového narízení parlamentu.

(Health)

Pet bezných lékarských mylných predstav

Pet bezných lékarských mylných predstav

V prubehu let si lidé vybudovali sbírku odpovedí na zásoby lékarských dotazu, které se v nasí spolecné psychice staly tak zakorenenými, ze jsou nyní povazovány za fakta. Zde budeme popadnout pet casto opakovaných mýtu. Rozdelit pravdu z mýtu muze být nárocná zábava. Príbehy starých zen a povery se staly soucástí struktury lidského porozumení.

(Health)