cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nocní sovy jsou pravdepodobnejsí být gaucové brambory

Lidé, kterí jsou "nocní sovy" a mají tendenci trávit více minut sedet, jsou méne motivováni k udrzení plánu cvicení, podle nové studie od výzkumných pracovníku zapojených do Behavioral Sleep Medicine Program na Feinberg School of Medicine na Northwestern University v Chicagu , IL.

Deník Spát nedávno publikoval výzkumný abstrakt v online prílohe. Výsledky této nové studie byly predstaveny v Minneapolis, MN, na SLEEP 2014, 28. výrocním zasedání Associated Professional Sleep Societies LLC.

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) doporucují 7-8 hodin spánku denne pro dospelé, vcetne starsích osob. Nedostatecný spánek muze mít vliv na osoby, které se zabývají chronickými nemocemi a onemocneními, vcetne cukrovky, kardiovaskulárních chorob, obezity a deprese.

Studie pozorovala 123 zdravých dospelých, kterí hlásili spánek nejméne 6,5 hodiny v noci. Aktigrafie zápestí a deníky spánku byly pouzity po dobu 7 dnu ke zmerení rozdílu spánku v celé skupine. Dotazníky, vcetne dotazníku o mezinárodní fyzické aktivite, získaly srovnatelné odhady fyzické aktivity spolecne s vlastními hláseními o postoji k cvicení.

"Jednalo se o vysoce aktivní vzorek v prumeru 83 minut týdenní intenzivní aktivity," ríká hlavní resitel Kelly Glazer Baron, PhD, profesor neurologie a reditel programu Behavioral Sleep Medicine Program. "Dokonce i mezi temi, kterí dokázali cvicit, pozde se probudit a být vecerním clovekem, to vnímalo jako obtíznejsí."

Byla prokázána vazba mezi pozdejsími dobami spánku a bariérami pri cvicení

Výsledky výzkumu ukazují, ze ti jednotlivci, kterí se posléze spali spát, hlásili více minut sedí, pricemz doba spánku je nadále významným prediktorem minut sedení po kontrole veku a doby spánku.

Glazer Baron odhaluje:

"Zjistili jsme, ze i mezi zdravými aktivními aktivisty jsou casování spánku a cirkadiánní preference spjaty se vzory aktivit a postoju k fyzické aktivite. Zobudit pozde a být vecerní osobou souvisel s více casem stráveným sezením, zejména o víkendech a s obtízemi cas na cvicení. "

Úcastníci, kterí se povazovali za nocní sovy, popsali více casu sedavé a více vnímané prekázky pro cvicení, uvádejí nedostatek casu na cvicení a neschopnost dodrzovat plán cvicení, bez ohledu na to, kdy sly spát nebo se probudily.

Cirkadiánní faktory by mely být povazovány za soucást poradenství pro cvicení, zvláste u méne aktivních dospelých, tvrdí studie.


Úcastníci, kterí se povazovali za nocní sovy, popsali více casu sedavých a více vnímaných prekázek pri cvicení.

"Nacasování spánku by melo být zohledneno pri projednávání úcasti na cvicení," dodává Glazer Baron. "Mohli bychom ocekávat, ze casování spánku by hrálo jeste vetsí roli v populaci, která mela vetsí potíze pri výkonu."

CDC naznacuje, ze fyzická aktivita pomáhá zlepsit celkové zdraví a kondici a snizuje riziko mnoha chronických onemocnení. Doporucují, aby dospelí potrebovali alespon 150 minut mírne intenzivní aerobní aktivity kazdý týden a dva nebo více dní v týdnu cinností posilujících svaly.

V únoru letosního roku, Zdravotní novinky dnes publikoval zprávu o dalsí studii Northwestern University, která naznacuje, ze prílis mnoho sedení je spojeno s velkým zdravotním postizením po 60. Studie dospela k záveru, ze u dospelých 60 let a starsích je kazdá dalsí hodina denne strávená zasedání spojeno se zdvojnásobením rizika postizení . Tato studie byla první, která zduraznila sedavé chování jako svuj vlastní rizikový faktor pro zdravotní postizení a oznacila chování témer jako silný rizikový faktor pro zdravotní postizení jako nedostatek mírného cvicení.

Nové údaje o ockování proti chripce NHS, odpovedi, které by mely být zverejneny oddelením zdravotnictví UK

Nové údaje o ockování proti chripce NHS, odpovedi, které by mely být zverejneny oddelením zdravotnictví UK

Ministerstvo zdravotnictví zverejnuje odpovedi národních zamestnancu NHS na nové údaje týkající se úcasti na sezónní kampani proti ockování proti chripce. Poznámka: Spravuje organizace Zamestnavatelé NHS jménem Fóra sociálního partnerství Národní kampan pro ockování proti ockování proti chripce národních zamestnancu NHS sdruzuje zamestnavatele NHS, odborové organizace a ministerstvo zdravotnictví.

(Health)

Vylucuje exkluzivní kojení prevenci ekzému? Zdá se, ze to není

Vylucuje exkluzivní kojení prevenci ekzému? Zdá se, ze to není

Neexistují zádné jasné dukazy o tom, ze exkluzivní kojení po dobu nejméne ctyr mesícu snizuje pravdepodobnost výskytu ekzému u dítete, tvrdí výzkumníci z britského zurnálského dermatologického casopisu. Autori z King's College London ríkají, ze s ohledem na jejich zjistení by mely být prezkoumány pokyny Spojeného království týkající se kojení v souvislosti s ekzémem.

(Health)