cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nocní sovy jsou pravdepodobnejsí být gaucové brambory

Lidé, kterí jsou "nocní sovy" a mají tendenci trávit více minut sedet, jsou méne motivováni k udrzení plánu cvicení, podle nové studie od výzkumných pracovníku zapojených do Behavioral Sleep Medicine Program na Feinberg School of Medicine na Northwestern University v Chicagu , IL.

Deník Spát nedávno publikoval výzkumný abstrakt v online prílohe. Výsledky této nové studie byly predstaveny v Minneapolis, MN, na SLEEP 2014, 28. výrocním zasedání Associated Professional Sleep Societies LLC.

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) doporucují 7-8 hodin spánku denne pro dospelé, vcetne starsích osob. Nedostatecný spánek muze mít vliv na osoby, které se zabývají chronickými nemocemi a onemocneními, vcetne cukrovky, kardiovaskulárních chorob, obezity a deprese.

Studie pozorovala 123 zdravých dospelých, kterí hlásili spánek nejméne 6,5 hodiny v noci. Aktigrafie zápestí a deníky spánku byly pouzity po dobu 7 dnu ke zmerení rozdílu spánku v celé skupine. Dotazníky, vcetne dotazníku o mezinárodní fyzické aktivite, získaly srovnatelné odhady fyzické aktivity spolecne s vlastními hláseními o postoji k cvicení.

"Jednalo se o vysoce aktivní vzorek v prumeru 83 minut týdenní intenzivní aktivity," ríká hlavní resitel Kelly Glazer Baron, PhD, profesor neurologie a reditel programu Behavioral Sleep Medicine Program. "Dokonce i mezi temi, kterí dokázali cvicit, pozde se probudit a být vecerním clovekem, to vnímalo jako obtíznejsí."

Byla prokázána vazba mezi pozdejsími dobami spánku a bariérami pri cvicení

Výsledky výzkumu ukazují, ze ti jednotlivci, kterí se posléze spali spát, hlásili více minut sedí, pricemz doba spánku je nadále významným prediktorem minut sedení po kontrole veku a doby spánku.

Glazer Baron odhaluje:

"Zjistili jsme, ze i mezi zdravými aktivními aktivisty jsou casování spánku a cirkadiánní preference spjaty se vzory aktivit a postoju k fyzické aktivite. Zobudit pozde a být vecerní osobou souvisel s více casem stráveným sezením, zejména o víkendech a s obtízemi cas na cvicení. "

Úcastníci, kterí se povazovali za nocní sovy, popsali více casu sedavé a více vnímané prekázky pro cvicení, uvádejí nedostatek casu na cvicení a neschopnost dodrzovat plán cvicení, bez ohledu na to, kdy sly spát nebo se probudily.

Cirkadiánní faktory by mely být povazovány za soucást poradenství pro cvicení, zvláste u méne aktivních dospelých, tvrdí studie.


Úcastníci, kterí se povazovali za nocní sovy, popsali více casu sedavých a více vnímaných prekázek pri cvicení.

"Nacasování spánku by melo být zohledneno pri projednávání úcasti na cvicení," dodává Glazer Baron. "Mohli bychom ocekávat, ze casování spánku by hrálo jeste vetsí roli v populaci, která mela vetsí potíze pri výkonu."

CDC naznacuje, ze fyzická aktivita pomáhá zlepsit celkové zdraví a kondici a snizuje riziko mnoha chronických onemocnení. Doporucují, aby dospelí potrebovali alespon 150 minut mírne intenzivní aerobní aktivity kazdý týden a dva nebo více dní v týdnu cinností posilujících svaly.

V únoru letosního roku, Zdravotní novinky dnes publikoval zprávu o dalsí studii Northwestern University, která naznacuje, ze prílis mnoho sedení je spojeno s velkým zdravotním postizením po 60. Studie dospela k záveru, ze u dospelých 60 let a starsích je kazdá dalsí hodina denne strávená zasedání spojeno se zdvojnásobením rizika postizení . Tato studie byla první, která zduraznila sedavé chování jako svuj vlastní rizikový faktor pro zdravotní postizení a oznacila chování témer jako silný rizikový faktor pro zdravotní postizení jako nedostatek mírného cvicení.

Psoriatická artritida: Testy a diagnostika

Psoriatická artritida: Testy a diagnostika

Obsah Diagnostika psoriatické artritidy Vzorky psoriatické artritidy Diagnóza podle kritéria CASPAR Kdy videt lékare Co se stane po diagnóze? Psoriatická artritida je chronické onemocnení zánetlivých kloubu spojených s psoriázou. Psoriáza muze ovlivnit klouby, kuzi a nehty, lebku, páter, prsty a prsty, coz zpusobuje, ze se zhorsují a bolestive.

(Health)

Více pozornosti potrebné k prevenci detí s alergií na potraviny

Více pozornosti potrebné k prevenci detí s alergií na potraviny

Kazdý zná starý príbeh o alergii na arasídy, která se zdá, ze postihuje kolem jednoho z 500 lidí, a muze zpusobit vázné, dokonce zivot ohrozující alergické reakce. Existuje vsak mnoho dalsích potravin, které mohou zpusobit alergické reakce u detí. Ty se pohybují od medu, který muze vyvolat astma, laktózu a mlécné výrobky zpusobující zácpu, poruchu trávení a nesnásenlivost, az k závaznejsím typum reakcí, které se casto zdají pocházet z arasíd a jiných orechu.

(Health)