cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Dieta s vysokým obsahem kalorií a sacharidu muze zpomalit progresi ALS

Pokud chcete zhubnout, prijetí stravy s vysokým obsahem sacharidu a kalorií pravdepodobne nejde o nejlepsí zpusob, jak to udelat. Ale u jedincu s onemocnením motorických neuronu by taková strava mohla zpomalit prubeh onemocnení.

To je podle studie, která byla nedávno zverejnena v roce 2006 Lancet.

Motorická neuronová nemoc, známá také jako amyotrofická laterální skleróza (ALS) nebo Lou Gehrigova choroba, je progresivní neurodegenerativní onemocnení, které napadá horní motorické neurony v mozku a spoustí motorické neurony v míse.

To muze vést k slabosti a ztráte svalu (atrofie), coz muze zpusobit ztrátu mobility v koncetinách, potíze s polykáním a dýchání a problémy s recí. Tyto problémy obvykle vedou k selhání respirace a smrti 3 roky po diagnóze.

ALS postihuje priblizne 30 000 lidí v USA a kazdorocne je diagnostikováno 5 000 nových prípadu.

Pacienti s ALS se rozdelí do trí dietních skupin

Vzhledem k tomu, ze vetsina pacientu s ALS má potíze s konzumací a polykáním, je pri progresi onemocnení castá ztráta hmotnosti svalu i tuku.

Ale podle výzkumného týmu, vedeného Dr. Anne-Marie Willsovou na Massachusetts General Hospital v Bostonu, MA, nedávný výzkum zjistil, ze mysi s ALS, které byly mírne obézní, budou pravdepodobne zít déle a mysi s genem zpusobujícím ALS zili déle, kdyz byli krmeni stravou s vysokým obsahem kalorií a tuku.

S tímto vedomím vedci chteli videt, jak vysoko-kalorické diety postihly lidi s ALS.

Studie analyzovala 20 pacientu s pokrocilým ALS, kterí jiz museli krmit perkutánními trubkami s endoskopickou gastrostomií (PEG), které umoznují, aby se potraviny dodávaly prímo do zaludku.

Tito pacienti byli rozdeleni do trí skupin. První skupina byla podávána s vysokým obsahem sacharidu / vysokokalorickou dietou, druhá byla podávána s vysokým obsahem tuku / vysokokalorickou dietou, zatímco tretí byla podávána standardní stravou, která pomáhá udrzovat váhu a pusobí jako kontrolní skupina.

Vsichni pacienti museli sledovat stravu po dobu 4 mesícu a byli sledováni po dobu 5 mesícu od výchozího stavu studie.

Vysokokalorická / vysokokalorická strava "muze zpomalit progresi ALS"

Vedci zjistili, ze zatímco pacienti v kontrolní skupine zaznamenali 42 nezádoucích úcinku spojených s ALS, u pacientu ve skupinách s vysokým obsahem sacharidu a vysoce kalorií zaznamenali 23 nezádoucích úcinku. Nemeli také závazné nezádoucí úcinky, vcetne úmrtí, zatímco pacienti v kontrolní skupine meli devet.

Dále pacienti ve skupinách s vysokým obsahem sacharidu / vysokokalorické skupiny získali o 0,39 kg vetsí hmotnosti za mesíc ve srovnání s 0,11 kg za mesíc v kontrolní skupine a doslo k prumerné ztráte hmotnosti 0,46 kg za mesíc ve skupine s vysokým obsahem tuku / vysoce kalorické skupiny.

Vedci poukazují na to, ze behem studovaného období nenalezli zádné negativní výsledky spojené s prírustkem hmotnosti.

V komentári k nálezum Dr. Wills ríká:

"Ackoli velikost vzorku byla malá, jsme o techto výsledcích optimistictí, protoze jsou v souladu s predchozími studiemi na mysích modelech ALS, které ukázaly, ze hyperkalorická dieta zlepsuje prezití.

Tento typ výzivové intervence by nejen mohl být novým zpusobem lécby a zpomalování progrese ALS, ale mohl by být uzitecný iv jiných neurologických onemocneních. "

Vedci vsak tvrdí, ze tyto nálezy by mely být "interpretovány opatrne" a poznamenat, ze je zapotrebí rozsáhlejsích studií, které by urcily souvislost mezi stravou s vysokým obsahem sacharidu a vysokým obsahem kalorií a progresí onemocnení ALS.

V redakci spojeném se studií doktor Ammar Al-Chalabi z King's College London ve Velké Británii ríká, ze ackoli nebude na základe techto zjistení menit své dietní poradenství pro pacienty, bude chtít videt, jaké výsledky pocházejí vetsí zkousky.

"Wills a kolegové podnikli první kroky potrebné k tomu, aby poskytly dukazy pro robustní, nefarmakologickou lécbu, která je dobre snásena a je snadná k jejich administraci. Musíme dokoncit práci, kterou zacali," dodává.

Zdravotní novinky dnes nedávno uvedeno na studii publikované v Sborník z Národní akademie ved podrobne popisuje, jak se ALS sírí v tele. Výzkumníci tvrdí, ze by bylo mozné zastavit onemocnení pomocí protilátek.

Vyssí riziko deprese u chlapcu, kterí si myslí, ze jsou podvázeni

Vyssí riziko deprese u chlapcu, kterí si myslí, ze jsou podvázeni

Zamerení na problémy s dospívajícími má tendenci se soustredit na dívky, ale chlapci nejsou imunní vuci tlakum tela. Ve dvou nových studiích výzkumníci zjistili, ze dospívající chlapci se zdravou hmotností, kterí si myslí, ze jsou prílis chudí, mají vyssí riziko deprese ve srovnání s jinými chlapci - dokonce i temi, kterí si myslí, ze mají nadváhu.

(Health)

Craniosakrální terapie: funguje to?

Craniosakrální terapie: funguje to?

Obsah Co je to? Vyuzívá efektivitu Záver Craniosakrální terapie je alternativní lécba, kterou obvykle uzívají osteopati, chiropraktici a masázní terapeuti. Tvrdí, ze pouzívá jemný dotek k manipulaci s klouby v lebce nebo lebce, cásti pánve a pátere k lécbe onemocnení.

(Health)