cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.NICE schválení Mepact (Mifamurtide) pro lécbu osteosarkomu vítané lékarem a skupin pacientu, UK

Lékari a skupiny pacientu vítá rozhodnutí Národního institutu pro zdraví a klinickou excelenci (NICE), aby zvrátili návrh pokynu a schválili pouzívání prípravku Mepact® v jejich nejnovejsím hodnocení, oznámil Takeda UK. Mepact® je urcen k lécbe vysoce metastazujícího osteosarkomu u detí, dospívajících a mladých dospelých ve veku od 2 do 30 let.
Osteosarkom, vzácná a casto fatální forma rakoviny kostí, je velmi agresivní onemocnení s priblizne 150 novými rocnými prípady ve Velké Británii. To postihuje deti mladsí dva roky, i kdyz prumerný vek pacienta s osteosarkomem je patnáct.
Pri diagnóze se osteosarkom jiz rozsíril do jiných cástí tela, obvykle do plic, priblizne u petiny pacientu a az tretiny nove diagnostikovaných detí a mladých dospelých se rakovina vrátí po operaci a standardní chemoterapii.
Takeda navrhla úspesnou zmenu "pruvodce metodami" NICE, který by mel zvázit hodnocení léku - jako je Mepact®, který muze obnovit zdraví pacienta po prodlouzené období, zpravidla nejméne 30 let, spolecne se systémem pro lepsí prístup pacientu ( PAS). Tato zmena zohlednuje efektivitu nákladu pri zohlednení nákladu na diskontování a vlivu na zdraví a vede ke snízení nákladu na QALY spolecnosti Mepact® na 36 000 liber, coz NICE nyní povazuje za nákladove efektivní.
Zpocátku se doporucení spolecnosti NICE u spolecnosti Mepact® bude týkat období konzultací priblizne jednoho mesíce, po kterém budou konecné rozhodnutí zverejneny jako oficiální pokyny NHS, pokud nebude predlozena zádná výzva.
Dr. Bruce Morland, konzultant detského onkologu v Birminghamské detské nemocnici, komentoval:

"Toto rozhodnutí NICE doporucit Mepact® je povzbudivé zprávy pro deti a mladé dospelé s osteosarkomem. Jsem opravdu potesen, ze NICE zmenila své predchozí rozhodnutí a uznala výjimecnou povahu svého hodnocení ultra-sirotských lécby u vzácných onemocnení, jako je osteosarkom "Je to skutecný triumf pro klinické lékare i pacienty".

Roger Paul, predseda spolecnosti Bone Cancer Research Trust, souhlasil:
"Tento výsledek je dukladne zaslouzen a odrází vyvrcholení dlouhé cesty a neúnavné kampane mnoha nasich clenu, kterí prispeli k procesu hodnocení s osobními zkusenostmi, coz dává pacientum a jejich rodicum dalsí nadeji v boji s tímto hrozné onemocnení. "

Soucasná standardní lécba osteosarkomu spocívá v chemoterapii pred a po chirurgickém odstranení nádoru (resekce), nicméne tretina az polovina vsech detí a mladých dospelých pacientu neprezije za 5 let po lécbe. Pro lécbu osteosarkomu bylo v posledních 20 letech dosazeno jen nekolika málo zdravotních predpokladu. Mepact® snizuje riziko úmrtí o témer tretinu (8% absolutní snízení rizika p = 0,03), coz znamená usetrit 8 mladých zivotu na 100 lécených pacientu z prípadné smrti.

Yasuhiro Fukutomi, výkonný reditel spolecnosti Takeda UK, podekoval rozhodnutí spolecnosti NICE ocenit Mepact® v záverecném prohlásení:
"Jsme vdecní vsem, kterí se podíleli na tomto dlouhém procesu, vcetne tech v NICE, na ministerstvu zdravotnictví, lékaru a organizacích pacientu." "Spolupráce vsech lidí nás vedla k úspesnému záveru o pacientech s osteosarkomem."

Napsal Petra Rattue

Klimatické zmeny znamenají více ledvinových kamín ríkají vedci

Klimatické zmeny znamenají více ledvinových kamín ríkají vedci

Americtí vedci ríkají, ze ledvinové kameny se mohou stát castejsími, protoze teplota stoupá po celé Severní Americe a zpusobuje dehydrataci více lidí. Studie je práce výzkumníku na University of Texas (UT) Southwestern Medical Center v Dallasu a je publikována v 15. cerveném vydání sborníku National Academy of Sciences (PNAS).

(Health)

Zeny s neinvazivním karcinomem prsu zijí tak dlouho, jako ostatní zeny

Zeny s neinvazivním karcinomem prsu zijí tak dlouho, jako ostatní zeny

Duktální karcinom in situ je neinvazivní forma rakoviny prsu. Ackoli tento stav není sám o sobe zivot ohrozující, muze se zvýsit sance na rozvoj invazivní formy rakoviny prsu v pozdejsím zivote. Nicméne nová studie naznacuje, ze zeny, které byly léceny pro duktální karcinom in situ, nadále zijí tak dlouho, jako jiné zeny.

(Health)