cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.



Nový lék na snízení telesné hmotnosti slibuje

Podle studie zverejnené v casopise Bunecný metabolismus, vedci to objevili nový lék by mohl pomoci pri úbytku hmotnosti, který zustane pryc. Lécba, která byla doposud testována pouze u mysí, zvysuje citlivost na hormon leptin, coz je prirozené potlacování chuti k jídlu v tele. Zjistení bude mít vliv na vývoj nových lécebných postupu pro boj s obezitou u lidí.
Starsí autor studie George Kunos z Národního institutu o zneuzívání alkoholu a alkoholismu vysvetlil:

"Senzibilizací tela na prirozene se vyskytující leptin by nové lécivo mohlo nejen podporit úbytek na váze, ale také prispet k jeho udrzení. Toto zjistení je dobrým predpokladem pro vývoj nové trídy sloucenin pro lécbu obezity a jejích metabolických následku."

I kdyz leptin potlacuje chut k jídlu, uzívání samotných leptinových doplnku se zatím ukázalo jako neúcinné pri snizování telesné hmotnosti lidí. Vedci se domnívají, ze je to kvuli desenzibilizaci hormonu, protoze leptin je stále prítomen, ale telo není schopno na nej reagovat.

Duvody této desenzitizace jsou stále nejisté, ackoli výzkumníci predpokládají, ze kanabinoidní receptory mohou být zapojeny, které rídí pocity hladu tela, které jsou generovány marihuanou a dalsími prirozene se vyskytujícími cannabinoidy.
Úcinnejsí ztráta hmotnosti by mohla být dosazena blokováním techto receptoru, namísto poskytnutí prebytku leptinu. Na základe skutecnosti, ze konzumace marihuany vyvolává pocity hladu, vedci vyvinuli léky proti obezite, které se zamerují na tento kanabinoidní receptor typu 1 (CB1R). V roce 2006 byla v Evrope prodána jedna z takových léku vázajících CB1R nazývaných rimonabant, její cirkulace vsak byla o nekolik let pozdeji zrusena, protoze bylo zjisteno, ze lék zpusobuje závazné psychiatrické vedlejsí úcinky, jako je úzkost, deprese a sebevrazedné myslenky.
Kunos a jeho tým se snazili minimalizovat tyto vedlejsí úcinky v léku zamereném na CB1R, který vyvinuli dríve. Jejich lék nevstoupil do mozku tak snadno jako rimonabant, ale ukázal se méne úcinný pri snizování hmotnosti a zlepsení metabolického zdraví, coz muze být zpusobeno jeho specifickým úcinkem.
Jejich nová studie spocívala v testování nové slouceniny JD5037, která se zameruje na CB1R bez proniknutí do mozku tím, ze potlacuje chut obézních mysí, zpusobila ztrátu hmotnosti. Tým zaznamenal, ze sloucenina dokonce dokázala cástecne zlepsit metabolické zdraví re-senzitizujícími mysí na hormon potlacující chut k jídlu leptin. Nejdulezitejsí je, ze lécivo nezpusobilo zádné známky úzkosti nebo jiných behaviorálních vedlejsích úcinku u testovaných mysí.
Kunos uzavírá:
"Obezita je rostoucím problémem v oblasti verejného zdraví a existuje silná potreba nových druhu léku k lécbe obezity a jejích serózních metabolických komplikací, vcetne cukrovky a onemocnení tuku v játrech."

Napsal Petra Rattue

G-Spot vedecky identifikovaný

G-Spot vedecky identifikovaný

Studie publikovaná v casopise Journal of Sexual Medicine overuje anatomickou existenci G-spotu. Az dosud nebylo nikdy zjisteno, zda G-Spot skutecne existuje, a to i presto, ze zeny po staletí hlásily prekrvení horní, prední cásti vagíny behem sexuálního vzrusení.

(Health)

Nové umelé krevní cévy "zachytávané lékem" zustanou bez srazeniny

Nové umelé krevní cévy "zachytávané lékem" zustanou bez srazeniny

Chirurgie kardiovaskulárních problému casto vyzaduje implantaci vaskulárních stepu a stentu, aby se otevrel neúspech nebo zúzil krevní cévy. Nicméne, zatímco to resí okamzitý problém obnovení prutoku krve, predstavuje riziko vzniku krevních srazenin. Umelecký dojem ukazuje obal zevnitr vylepseného vaskulárního stepu (ve zvetseném rezu).

(Health)