cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nový zpusob blokování prenosu dengue pomocí bakterií modelovaných na pocítaci

Výzkumníci pracují na zpusobu blokování prenosu dengue pomocí bakterie hmyzu Wolbachia infikovat komáry, také vytvorili pocítacový model, který predpovídá, jak efektivní muze být metoda v ruzných scénárích.
Dengue horecka je zpusobena virem, který se sírí komári.

Popisuje jejich práci v casopise Vedecká translacní medicína, mezinárodní tým doufá, ze to povede k lepsím zpusobum, jak se vyporádat s sírením dengue, coz je virus predcházející komárím, který je hlavní prícinou nemoci a smrti v tropických a subtropických oblastech.

Asi 400 milionu lidí je nakazeno dengue kazdý rok. Virus - který se sírí mezi lidmi prostrednictvím Aedes aegypti komári - zpusobuje príznaky podobné chripce, vcetne intenzivní bolesti hlavy a bolesti kloubu.

Wolbachia bakterie se prirozene vyskytují priblizne u 60% druhu hmyzu a jsou pravdepodobne nejcastejsími infekcními bakteriemi na Zemi. Zijí uvnitr bunek hmyzu - a jsou predáváni dalsí generaci prostrednictvím hostitelských vajec.

Po mnoho let studovali vedci Wolbachia, aby zjistili, zda ji mohou pouzít k ovládání komáru sírících lidská onemocnení.

Dosud tento výzkum nasel A. aegypti komári trvale infikovaní kmeny Wolbachia jsou odolné vuci infekci viru dengue a v soucasné dobe probíhají terénní pokusy, aby zjistili, jak je to efektivní.

Výsledky reálného sveta byly zalozeny na modelu Wolbachia úcinnost pri snizování sírení dengue

V této nové studii vedci provedli experiment v "reálném svete", kde dovolili komárum infikovaným Wolbachia a neinfikovaných komáru, kterí se ziví krví vietnamských pacientu s dengue.

Byly zjisteny, jak úcinne bakterie blokují infekci viru dengue v tele komáry a slinách, coz zase zabranuje sírení viru mezi lidmi.

Poté tým vyvinul pocítacový model prenosu viru dengue a naplnil ho výsledky experimentu, aby predpovedel, jak dobre je pouzití Wolbachia muze snízit intenzitu prenosu dengue v ruzných scénárích.

Seniorský autor Cameron Simmons, profesor mikrobiologie a imunologie na Melbournské univerzite v Austrálii, popisuje výsledky:

"Zjistili jsme to Wolbachia by mohl odstranit prenos dengue v místech, kde je intenzita prenosu nízká nebo mírná. Pri vysokých nastaveních prenosu, Wolbachia by také zpusobilo významné snízení prenosu. "

Model by mel pomáhat pri "informovaném rozhodování" o pouzívání Wolbachia v dengue kontrole

Prof. Simmons ríká, ze jejich zjistení jsou dulezitá, protoze dávají realistické predstavy o tom, jak efektivní Wolbachia muze být v blokování prenosu viru dengue.

Napríklad, on ríká, ze na základe výsledku studie, nedávné zavedení Wolbachia v Cairns a Townsville by melo snízit závaznost budoucích ohnisek dengue. Behem mokrého období 2008-09, Austrálie videla nejhorsí epidemii dengue ve více nez 50 let v techto dvou mestech.

Prof. Simmons, který je rovnez clenem Institutu pro infekci a imunitu Petera Dohertyho v Melbourne, ríká:

"Nase výsledky umoznují tvurcum politik v zemích postizených obavami dengue informovane rozhodovat Wolbachia pri pridelování omezených zdroju na kontrolu dengue. "

V prosinci roku 2014, Zdravotní novinky dnes hlásil dalsí studii, kterou prof. Simmons spolecne napsal o objevení nové trídy protilátek, která by mohla vést k vývoji univerzální vakcíny proti dengue. Protilátka muze neutralizovat vsechny ctyri typy viru dengue, pokud je produkována z lidských nebo komárových bunek. Doufáme, ze tento objev také zlepsí laboratorní testy na dengue.

Pouzití amoxicilinu spojené s prujmem a drozdem

Pouzití amoxicilinu spojené s prujmem a drozdem

Vedci zjistili, ze uzívání spolecných antibiotik amoxicilin a kyselina amoxicilin-klavulanová muze mít za následek príznaky prujmu a kandidózy, známé také jako drozd. Nejen to, ale tyto nepríznivé úcinky by mohly být také nedostatecne hláseny, coz vede k vysokému výskytu predpisu. V nedávné studii pruzkumu rodinných lékaru ve Velké Británii 55% hlásilo pocit pod tlakem pacientu predepisovat antibiotika.

(Health)

Kontroverzní droga snizující hladinu cholesterolu "potvrdila" v globálním studiu

Kontroverzní droga snizující hladinu cholesterolu "potvrdila" v globálním studiu

Pacienti s akutním koronárním syndromem s vysokým rizikem srdecního onemocnení a mozkové mrtvice mohou mít prospech z uzívání non-statinového léku ezetimibu v kombinaci se statinovou terapií, podle výsledku rozsáhlé, globální studie zverejnené na výrocním zasedání American Heart Association. Ve studii IMPROVE-IT kombinace ezetimibu a statinu - simvastatinu snízila hladiny LDL pacientu na prumernou hodnotu 54 mg / dL.

(Health)