cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Kazdý rok více nez 200 000 detí ve Velké Británii zacne kourit

Pocet detí, které zacínají kourit, vzrostl o pouhých jeden rok o 50 000, uvádí nový výzkum.
Priblizne 207 000 detí ve veku od 11 do 15 let zacalo kourit v roce 2011, coz predstavuje významný nárust ze 157 000 v roce 2010, podle údaju z Cancer Research UK.
Kazdý den 570 detí se rozsvítí a poprvé se stávají kuráky.

Po prezkoumání údaju bylo zjisteno, ze údaj za rok 2010 byl prekvapive nízký a poslední císlo je presnejsím zobrazením tech, které byly zaznamenány behem prvních let tohoto století.
Mezi detmi mladsími nez 16 let se dvacát sedm procent pokusilo o kourení alespon jednou - coz se rovná priblizne jednomu miliónu detí. Osm z kazdých 10 dospelých kuráku zacalo pred dovrsení veku 19 let.
Pruzkum provedený mezi 12letými detmi v roce 2010 ukázal, ze zádný z nich nebyl pravidelným kurákem - jedno procento kourilo a dve procenta ríkala, ze jsou kuráci.
V roce 2011 se vsak mezi stejnou vekovou skupinou - deti, které se staly trináctiletými - zjistily, ze kourí pravidelne, ctyri procenta kourí a tri procenty dríve kourily.

Polovina vsech pravidelných kuráku zemre na nemoci související s uzíváním tabáku. Priblizne 100 000 lidí zemre kazdorocne ve Spojených státech.
Podle výzkumu publikovaného v roce 2006 Kontrola tabáku, Britské deti jsou vystaveny milionum tabákových zpráv a obrazu kazdý týden na televizním seriálu hlavního casu, a to navzdory zákazu prímých reklam tabákových výrobku, které se staly pred desetiletími zákonem.
Vzhledem k poctu detí, které zacínají kazdým rokem kourit, spolecnost Cancer Research UK zádá vládu, aby se zavázala k obycejnému, regulovanému balení tabáku. Drívejsí studie prokázaly, ze deti najdou obycejné balícky méne atraktivní a je méne pravdepodobné, ze budou oklamány intenzivními marketingovými technikami, které pouzívají spolecnosti, aby prilákaly deti do sveta kourení.
Sarah Woolnough, výkonná reditelka spolecnosti Cancer Research UK pro politiku a informace, uvedla:


"S tak velkým poctem mladých lidí, kterí zacínají kourit kazdý rok, je zapotrebí naléhave prijmout opatrení k potírání devastace zpusobené tabákem. Nahrazování hladkých, pestrobarevných balícku, které osloví deti se standardními baleními s prominentními zdravotními varováními, je zásadní soucástí úsilí k ochrane zdraví. Snízení pritazlivosti cigaret s obycejnými, standardizovanými baleními dává milionum detí o jeden duvod méne zacít kourit.
Tyto údaje podtrhují dulezitost trvalých kroku, které odrazují od zacátku mladé lidi. Kourení zabíjí a je odpovedné za nejméne 14 ruzných druhu rakoviny. Standardizované obaly jsou oblíbené pro verejnost a pomáhají chránit deti. Vyzýváme vládu, aby projevila svuj závazek ke zdraví a co nejdríve zavedla standardní balení. "


Napsal Kelly Fitzgerald

Povzbuzení Hispanics v USA, aby pracovali se svými lékari, aby si vybrali nejlepsí moznosti lécby

Povzbuzení Hispanics v USA, aby pracovali se svými lékari, aby si vybrali nejlepsí moznosti lécby

S cílem podporit hispánské spotrebitele, aby se více podíleli na jejich zdravotní péci, agentura Ministerstva zdravotnictví a lidských sluzeb (HHS) pro výzkum a kvalitu ve zdravotnictví (AHRQ) spolupracuje s hispánskými organizacemi ve snaze podporit spanelské agentury - jazykové zdroje.

(Health)

Vzdelávání prodluzuje zivotnost

Vzdelávání prodluzuje zivotnost

Podle nové studie zverejnené v srpnovém císle casopisu Zdravotní zálezitosti mají lidé ve Spojených státech s méne nez stredoskolským vzdeláním prumernou délku zivota srovnatelnou s dospelými v padesátých a sedesátých letech. S. Jay Olshanski, profesor epidemiologie na Illinoisské univerzite na Chicagské fakulte verejného zdraví, vysvetlil: "Nejvyssí vzdelání bílých muzu zije o 14 let déle nez nejméne vzdelaní cernosi.

(Health)