cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.40% dospelých Americanu bude behem svého zivota vyvíjet diabetes typu 2

V USA se ocekává, ze 2 z kazdých 5 dospelých vyvinou diabetes 2. typu po celou dobu zivota. To je podle nové studie zverejnené v roce 2006 Lancetova diabetes a endokrinologie.
Priblizne 40% dospelé populace USA - 2 z kazdých 5 dospelých - se ocekává, ze behem svého zivota rozvinou diabetes 2. typu.

Diabetes 2. typu predstavuje 90-95% vsech prípadu diabetu v USA. Nástup se vyskytuje, kdyz telo nevytvárí dostatek inzulinu nebo inzulin, který je produkovaný, nefunguje správne a zpusobuje abnormální hladinu glukózy v krvi.

Diabetes prevalence se v posledních letech zvýsila. V roce 2010 bylo podmínkou 25,8 milionu Americanu, coz do roku 2012 vzrostlo na 29,1 milionu.

Výzkumný tým - vedený Dr. Edwardem Greggem, vedoucím odboru epidemiologie a statistik, divize prekládání diabetu v Centre pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) - poznamenává, ze míra úmrtnosti v populacích USA s diabetem a bez nej odmítl.

"Soucasné zmeny ve výskytu a mortalite vyzadují prezkoumání zivotních rizik cukrovky a zivotních ztracených kvuli cukrovce," ríkají výzkumní pracovníci.

Celozivotní riziko diabetu typu 2 stoupne na 40% za 26 let

S ohledem na to Dr. Gregg a jeho kolegové analyzovali údaje z Národního dotazníku o zdravotním rozhovoru (National Health Interview Survey, NHIS), který od roku 1985 do roku 2011 zaznamenal výskyt diabetu v USA. Krome toho hodnotili úmrtní listy 598 216 dospelých.

Veskeré informace byly pouzity k odhalení celozivotního rizika vzniku cukrovky v USA, stejne jako let zivota, které se stalo.

Tým zjistil, ze u prumerného 20letého Americana se celozivotní riziko rozvoje diabetu typu 2 zvýsilo z 20% v letech 1985-89 na 40% v letech 2000-2011 u muzu, zatímco celozivotní riziko u zen se zvýsilo z 27% na 39%.

Hispánstí muzi a zeny, a ne-hispánstí cerní zeny videli nejvyssí nárust; oni mají nyní 50% sanci na rozvoj diabetu 2. typu v jejich zivote.

Výzkumníci zjistili, ze roky strávené v dusledku cukrovky se behem 26letého období studia snízily. Pocet ztracených let zivota u muzu s diagnózou cukrovky ve veku 40 let klesl z 7,7 roku v letech 1990-99 na 5,8 roku v letech 2000-11, zatímco pocet zivotních let u zen se snízil z 8,7 na 6,8 let.

"Nicméne," bere na vedomí Dr. Gregg, "ohromné ??zvýsení prevalence cukrovky vedlo k témer 50% nárustu kumulativního poctu let zivota ztracených na diabetes pro populaci jako celek: roky strávené s diabetem se zvýsily o 156% u muzu a 70% u zen. "

On pridává:

"Vzhledem k tomu, ze pocet prípadu diabetu se stále zvysuje a pacienti zijí déle, bude zde rostoucí poptávka po zdravotních sluzbách a rozsáhlých nákladech. Je treba nalézat úcinnejsí intervence v oblasti zivotního stylu, aby se snízil pocet nových prípadu v USA a dalsích rozvinutých zemích. "

V redakci souvisejícím se studií doktorka Lorraine Lipscombeová, nemocnice zenských nemocí a univerzita v Torontu v Kanade souhlasí s tím, ze je zapotrebí preventivní strategie ke snízení výskytu diabetu 2. typu, ale ríká, ze "pouze populacní prístup k prevence muze resit problém této velikosti. "

"Strategie prevence by mely zahrnovat optimalizaci urbanistického plánování, politik marketingu potravin a pracovního a skolního prostredí, které jednotlivcum umoznují udelat zdravejsí zivotní styl," dodává.

"Se zvýseným zamerením na zásahy zamerené na deti a jejich rodiny by mohlo být stále jeste cas zmenit osud nasich budoucích generací tím, ze snízíme jejich riziko diabetu 2. typu."

Minulý mesíc, Zdravotní novinky dnes uvedeno ve studii publikované v Lancet, která tvrdila, ze inzulínová cerpadla jsou úcinnejsí nez injekce pro lécbu diabetu 2. typu.

Nový cíl kolorektálního karcinomu nalezený v genu kmenových bunek

Nový cíl kolorektálního karcinomu nalezený v genu kmenových bunek

Výzkumníci v Kanade zjistili, ze vypnutí genu v rakovinových kmenových bunkách, které pohání rakovinu tlustého streva, jim brání v tom, aby se obnovili. Ríká, ze jejich studie nabízí výchozí bod pro lécbu, která by mohla zastavit rakovinu. Rakovinové kmenové bunky jsou bunky, které mají schopnost diferencovat se do vsech typu bunek, které existují u tohoto typu nádoru.

(Health)

Zdraví uprostred zivota lepsí pro matky, které mají první díte v pozdejsí dospelosti

Zdraví uprostred zivota lepsí pro matky, které mají první díte v pozdejsí dospelosti

Kdy je nejlepsí cas zacít rodinu? Odpoved na tuto otázku se pravdepodobne bude lisit v závislosti na osobní situaci. Ale pokud jde o úcinky plodu na zdraví ve stredním veku, nový výzkum naznacuje, ze zeny mohou tezit z cekání do veku 25-35 let, aby meli své první díte.

(Health)