cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová neosetritelná gonorea muze zpusobit epidemii sexuálne prenosných infekcí

Svetová zdravotnická organizace dnes upozornila, ze se jedná o nelécitelnou formu gonorey, která se zdá být stále castejsí. Antibiotikum rezistentní kmen, který je bezne povazován za neco víc nez obtízný STD, snadno osetrený a vylécený, by mohl vyústit v epidemii stredovekého stylu.
Odhaduje se, ze více nez 100 milionu lidí je nakazeno bakteriemi rocne, coz predstavuje ctvrtinu vsech lécebných STD infekcí. Onemocnení nazývané "The Clap" zpusobuje pálení mocení a vypoustení penisu u muzu, zatímco priblizne polovina zen zustává bez príznaku, coz z nich ciní ideální hostitele a nosice pro pokracování v prenosu onemocnení na budoucí partnery. Je také mozné dostat kapiláru z krku z ústního pohlaví a to zustává i v 90% prípadu asymptomatické. Bakterie mohou být také predávány od matky k nove narozené pri narození, nekdy infikovat oci a vytváret oteklé kruhovým vzhled ocních vícek.
Standardní lécba v moderní dobe byla rychlým prubehem ceftriaxonu, ale s rezistencí na toto antibiotikum se lékari zacínají vycerpávat moznosti lécby u nekterých pacientu. Gonorrhea byla povazována za velký problém ve stredoveku, kdy se zprávy o onemocnení dostaly az v roce 1100. Parlamenty a králové prijali zákony vyzadující lékare, aby osetrovali prostitutky infikované "pálením" a v nekterých prípadech byli lidé vykázáni za nositele .
Dr. Manjula Lusti-Narasimhan z Ústavu reprodukcního zdraví a výzkumu WHO uvedla ve svém prohlásení, ze:

"Kapsle se stává hlavním problémem verejného zdraví kvuli vysokému výskytu infekcí doprovázených zmensenými moznostmi lécby ... Dostupné údaje zobrazují pouze spicku ledovce. Bez odpovídajícího dohledu nebudeme znát rozsah rezistence na kapavku a bez výzkum nových antimikrobiálních látek, mohlo by být brzy pro pacienty úcinná lécba. "

WHO pozaduje vetsí pozornost a lepsí pouzívání antibiotik. Oni také zádají o dalsí výzkum alternativní lécby onemocnení, které nastestí muze být predáno pouze prímým sexuálním stykem, a ne pres toaletní sedacku nebo bazén. Krome toho a v záveru jejich znepokojení vyzývají k vytvorení globálního akcního plánu, který by umoznil kontrolu sírení a vlivu antimikrobiální rezistence u Neisseria gonorrhoeae. Oni doufají v lepsí prevenci, diagnostiku a kontrolu gonokokových infekcí.
Aby to jeste zhorsilo, zdá se, ze bakterie jsou schopny geneticky prenáset odolnost proti dríve pouzívaným antibiotikum, jako je penicilin, a tak jakmile bakterie budou mít odpor, který bude udrzován témer trvale. Rozsah soucasného odporu není dobre znám a pro mnohé zeme chybí údaje. Velká cást problému spocívá v nesprávném pouzití antibiotik a spatné kvality nebo poskozené medicíny, ackoli genetické mutace mohou také vytváret odpor.
V posledních letech vzrustá obavou, ze odolnost vuci antibiotikum se staví na radu onemocnení, s vynikajícími zkusenostmi v nemocnicích, antibiotickou rezistencí Tuberkulóza je jen jedním príkladem.
Dr. Lusti-Narasimhan uzavírá varování, které uvádí, ze:
"Jsme velmi znepokojeni nedávnými zprávami o selhání lécby od posledního efektivního lécebného postupu trídy cefalosporinových antibiotik, protoze neexistují zádné nové terapeutické léky ve vývoji ... Pokud se gonokokové infekce stanou nelécitelnými, jsou zdravotní dusledky významné."

Ve stredoveku se ríká, ze lékari pouzili injekci rtuti prostrednictvím mocového meatus, ale do 19. století se dusicnan stríbrný stal siroce pouzívaným a pozdeji koloidním stríbrem, který byl od roku 1897 prodáván spolecností Protargol od spolecnosti Bayer, az se staly prvními antibiotiky k dispozici ve ctyricátých letech minulého století. Mozná by vedci byli moudrí, aby se mohli podívat na moznost dusicnanu stríbrného.
Napsal Rupert Shepherd

Mohli byste hrát videohry na krátkou dobu být prospesné pro deti?

Mohli byste hrát videohry na krátkou dobu být prospesné pro deti?

Vetsina studií zabývajících se dopady videohier na deti má tendenci soustredit se na negativní výsledky. Ale jedna z prvních studií, která zkoumala jak pozitivní, tak i negativní úcinky hraní videohry, naznacuje, ze deti, které hrají méne nez 1 hodinu denne, jsou lépe prizpusobené nez ti, kterí nikdy nehrali, ani hráci po dobu 3 hodin nebo více.

(Health)

Pracovní doba juniorských lékaru v Anglii jako evropská smernice o pracovní dobe byla zrusena

Pracovní doba juniorských lékaru v Anglii jako evropská smernice o pracovní dobe byla zrusena

Podle zprávy BMJ Careers anglická NHS nemá ani vnitrostátní ani regionální dohled nad tím, zda jsou limity 48 hodin týdne stanovené evropskou smernicí o pracovní dobe (EWTD) dodrzovány rozvrhy juniorského lékare, na rozdíl od vlád ve Walesu , Skotsko a Severní Irsko, kterí pravidelne shromazdují a prezkoumají údaje o tom, zda jsou rotace v souladu se smlouvou o "nové dohode" pro lékare v oblasti výcviku, která se pouzívá jako prostredek pro splnení 48hodinového limitu v EWTD.

(Health)