cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nový test by mohl zpusobit, ze by chemoterapie nebylo nutné pro mnoho lidí s rakovinou varlat

Vedci vyvinuli nový test k identifikaci pacientu, u kterých existuje riziko relapsu z rakoviny varlat, podle zprávy publikované v Klinický výzkum rakoviny.
Rakovina varlat je z velké cásti lécebnou chorobou.

Posouzením pouze trí vlastností bezného druhu rakoviny varlat, známého jako nádor bez semenomatózních zárodecných bunek, se vedci domnívají, ze mohou identifikovat nejvíce ohrozené relapsy, a to i v prípade, ze neexistují zádné dukazy sírení nádoru.

Terestriální zárodecné nádory jsou nejbeznejsím solidním maligním nádorem u mladých belochu.

Pacienti s diagnózou onemocnení v casných stádiích mají moznost volby mezi sledováním s lécbou, v prípade relapsu nebo prímým prechodem na chemoterapii s pridruzenými dlouhodobými vedlejsími úcinky.

Predvídání toho, kdo chemoterapii potrebuje nebo nepotrebuje, je dulezité, aby se minimalizovala lécba s jejími nezádoucími vedlejsími úcinky. Nový test by mohl být pouzit v klinikách, aby se rozhodovalo, které pacienty by mely dostat chemoterapii.

Vedci z Ústavu výzkumu rakoviny ve Velké Británii analyzovali 177 vzorku nádoru od pacientu s ne-seminomonózními nádory 1. stupne, kterí byli zarazeni do klinických studií prostrednictvím oddelení klinických studií Rady pro lékarské výzkumy (MRC).

94,3% pacientu ve skupine s nízkým rizikem nemelo relaps

Zjistili, ze tri odlisné rysy nádoru jsou dulezitými indikátory rizika recidivy:

  • Úrovne molekuly nazvané CXCL12
  • Percento nádoru s výskytem nádorových kmenových bunek
  • Zda jsou v nádoru prítomny krevní cévy.

Na základe techto vlastností zaznamenali nádory a zjistili, ze kombinací skóre mohou pacienty rozdelit na tri ruzné rizikové skupiny podle toho, jak pravdepodobne pacienti do dvou let trpí relapsem onemocnení. Pacientka je vzácná, protoze po této dobe relapsuje z rakoviny varlat.

Rychlá fakta o rakovine varlat
  • Sance na získání rakoviny varlat je 1 z 263 v USA
  • Prumerný vek pro jeho rozvoj je 33 let
  • V USA lécba ciní celozivotní riziko úmrtí z rakoviny varlat 1 z 5 000.

Dalsí informace o rakovine varlat

Prevázná vetsina pacientu byla zarazena do skupiny s nízkým rizikem: 94,3% se nereprodukovalo za 2 roky. Ve skupine s mírným rizikem nedoslo k relapsu u 65,9%. Je zrejmé, ze ve skupine s vysokým rizikem nedoslo k relapsu pouze u 30% pacientu.

Testy byly potvrzeny v dodatecné skupine 80 pacientu v britské nemocnici Royal Marsden.

Vedoucí studie Prof. Janet Shipley vysvetluje, ze test bude schopen zjistit, kdo opravdu potrebuje chemoterapii.

Chemoterapie je extrémne úcinná pri lécbe rakoviny varlat, ale muze mít dlouhodobé dusledky pro zdraví a pohodu pacienta. Mezi dlouhodobé úcinky patrí kardiovaskulární onemocnení, sekundární malignity, Reynauduv syndrom, neuropatie, fertilita a emocní poruchy.

Minimalizace expozice chemoterapii je obzvláste dulezitá pri rakovine varlat, protoze muze ovlivnovat mladé dospelé po celá desetiletí.

Pacienti s nízkým rizikem by mohli být jednoduse sledováni a potenciálne se vyvarovat chemoterapie a jejích vedlejsích úcinku.

Vedci by nyní chteli proverit tento prognostický index u vetsích skupin muzu s cílem chránit budoucí kvalitu zivota v podstate jako lécebné onemocnení.

Zdravotní novinky dnes nedávno oznámil, ze polovina prípadu rakoviny varlat je zpusobena dedicnými faktory.

Kontrola rakoviny plic se zachrání a je nákladove efektivní

Kontrola rakoviny plic se zachrání a je nákladove efektivní

Studie zverejnená v dubnovém císle o zdravotních zálezitostech odhaluje, ze tisíce zivotu by mohly být usetreny za relativne nízké náklady, pokud by komercní pojistovny bezne pokrývali screening rakoviny plic. Ve Spojených státech je rakovina plic kazdým rokem nejcastejsí prícinou úmrtí na rakovinu - zabila více nez 150 000 osob.

(Health)

A-fib chirurgie: Typy, rizika a co ocekávat

A-fib chirurgie: Typy, rizika a co ocekávat

Obsah Jak se A-fib lécí? Ablace katetru Laserová operace kardiostimulátoru Kardiostimulátory Rizika a prínosy Fibrilace síní je vázným zdravotním stavem, který je charakteristický abnormálním srdecním tepem. Nepravidelná odezva je zpusobena nepravidelnými elektrickými impulsy v horních komorách srdce. Fibrilace síní (A-fib) je nepravidelnost, která muze vést k príznakum, jako jsou palpitace srdce, bolest na hrudi a závrate.

(Health)