cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nové studie tvrdí, ze nízká hladina vitaminu D zpusobuje diabetes 2. typu

Nová studie z University of Cambridge v Británii zpochybnuje poznatky z drívejsích výzkumu, které dospely k záveru, ze vyssí hladiny cirkulujícího vitaminu D by mohly zabránit cukrovce 2. typu.

Tyto drívejsí pozorovací studie naznacily, ze nízké mnozství vitaminu D prispívá k rozvoji diabetu 2. typu. Ale protoze nebyly navrzeny k tomu, aby zkoumaly prícinu a následky, nemohly to dokázat: mohli vytvorit pouze spojení.

Nyní byla zverejnena velká genetická studie Lancetova diabetes a endokrinologie ze neexistuje zádný dukaz, ze nízká hladina vitaminu D vedla k rozvoji diabetu 2. typu.

Senior autor Dr. Nita Forouhi, vedoucí programu Nutricní epidemiologie v oddelení epidemiologie Cambridge's Medical Research Council (MRC), ríká:

"Pozorovací studie, které vykazují silné a konzistentní vyssí riziko diabetu typu 2 s nizsími hladinami vitaminu D, mohou ucinit tak, protoze dosud nebyly schopny adekvátne kontrolovat deformující nebo zmatené faktory, jako jsou úrovne telesné aktivity, které mohou být souvisejících jak s hladinami vitamínu D, tak s rizikem diabetu 2. typu. "

S pouzitím dat z nekolika studií, které se zabývají tisíci lidí evropského puvodu, Dr. Forouhi a jeho kolegové zkoumali souvislost mezi úrovnemi vitaminu D a rizikem vzniku cukrovky tím, ze zkoumaly geny, které kontrolují hladinu vitaminu D v krvi.

Autori také pouzívali cirkulující hladiny 25-hydroxyvitaminu D - povazované za nejlepsí ukazatel stavu vitaminu D - jako opatrení pro vitamin D. Nedostatky byly definovány jako hladiny 25-hydroxyvitaminu D v krvi pod 50 nmol / l.

Zádné dukazy o tom, ze nízký obsah vitaminu D zpusobuje diabetes 2. typu

Výzkumníci nenalezli zádný dukaz vazby mezi rizikem vývoje diabetu 2. typu a ruznými genovými variantami, které kontrolují hladinu vitaminu D v krvi.

Nenasli také vazby mezi ruznými úrovnemi vitaminu D a nekolika znaky diabetu typu 2, jako je glukóza a glykovaný hemoglobin, a ani nenasli dukazy o tom, ze nízká hladina vitaminu D zpusobuje onemocnení.

Dr. Forouhi ríká, ze jejich výsledky jsou ozveny tech randomizovaných kontrolovaných studií - klasického zpusobu testování prícinných a úcinkových vazeb - které obecne ukoncily uzívání doplnku vitaminu D, nezastaví lidi, kterí se vyvíjejí diabetem typu 2.

"Nase zjistení naznacují, ze intervence ke snízení rizika diabetu 2. typu zvýsením koncentrace vitaminu D nejsou v soucasné dobe oprávnené," poznamenává.

Výzkum musí pokracovat, zejména s dlouhodobejsími zkouskami ríkají odborníci

Nicméne "toto téma není daleko," ríká Dr. Forouhi, který pozaduje lepsí klinické studie a pozorovací studie, aby presneji zmerily faktory, které by mohly spojit vitamín D s onemocnením.


Výzkumníci nenalezli zádný dukaz vazby mezi rizikem vývoje diabetu 2. typu a ruznými genovými variantami, které kontrolují hladinu vitaminu D v krvi.

"Do té doby musíme být opatrní, pokud jde o potenciální roli vitaminu D v prevenci diabetu 2. typu, a drzet se vecí, které jsou prokázány, ze fungují - dieta a cvicení," naléhá.

Jedním z duvodu, proc pretrvávat výzkum spojitosti mezi vitamínem D a cukrovkou, je to, ze se zdá, ze existuje verohodné biologické vysvetlení. Aktivní forma vitaminu interaguje s bílkovinami v beta bunkách produkujících inzulín v pankreatu. Lidé s diabetem mají také nízkou hladinu vitamínu D v krvi.

Jiný odborník, který komentoval odkazovaný clánek, uvádí, ze nové poznatky je treba peclive vykládat. Dále uvádí, ze i pres skutecnost, ze výsledky krátkodobých studií nezdávají prílisnou nadeji, musíme pred vycerpávajícími závery ocekávat výsledky dlouhodobejsích studií. Nicméne:

"Nebe se stává ponekud zakalené pro vitamín D v kontextu prevence cukrovky typu 2," ríká Dr. Brian Buijsse z Nemeckého institutu výzivy cloveka v Postupimi-Rehbruecke v Nemecku.

Tato zpráva sleduje zprávy o jiné studii ve Velké Británii, které zjistilo, ze v rozporu s nekterými predchozími tvrzeními, uzívání doplnku vitaminu D nezabranuje infarktu nebo mrtvici.

Nepravidelná doba spánku spojená s behaviorálními problémy detí

Nepravidelná doba spánku spojená s behaviorálními problémy detí

Rodice, ucitelé a lékari vsichni souhlasí s tím, ze nedostatek spánku delá deti rozcuchané, slzavé a náchylnejsí k záchvaty. Nyní vedci z Velké Británie zjistili, ze deti s nepravidelnou délkou spánku pravdepodobne mají problémy s chováním. Studie, publikovaná v casopise Pediatrics, zjistila, ze nepravidelná doba spánku muze narusit prirozené telesné rytmy a zpusobit deprivaci spánku, podkopávat zrání mozku a schopnost regulovat urcité chování.

(Health)

Obezita muze být zpusobena "hladovým genem"

Obezita muze být zpusobena "hladovým genem"

Nekterí lidé mohou kazdý den vkládat do cokolády a nehmotat, zatímco jiní se snazí udrzet svou váhu bez ohledu na to, co jí. Presne proto, ze to je, bylo nejasné, ale nyní výzkumníci poukazují na genetickou mutaci jako prícinu. Výzkumníci z University of Cambridge ve Velké Británii ríkají, ze mutace genu nazvaného KSR2 muze zpusobit pokracující hladovení u pacientu, kterí jsou obézní, stejne jako zpomalovat jejich metabolismus - rychlost, pri které telo spaluje kalorie.

(Health)