cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Káva muze zvýsit chut na sladké lahudky

Pokud dojízdíte do práce, zastavte se v kavárne, budte opatrní - mozná budete v pokusení vyzvednout si sladkou vuni.
Výzkum naznacuje, ze kofein muze tlumit nasi schopnost ochutnat sladké potraviny a zvýsit jejich preference.

Výzkumníci zjistili, ze kofein - klícový stimulant v káve - utlumí nasi schopnost ochutnat sladké potraviny a nápoje, coz muze skutecne zvýsit nasi touhu po nich.

Navíc tým zjistil, ze pouhá cinnost pití kávy - bez ohledu na to, zda je nápoj kofeinován - muze zvýsit bdelost.

Robin Dando z odboru potravinárství na Cornellove univerzite v Ithace v New Yorku a jeho kolegové nedávno informovali o svých výsledcích Vestníku potravinárské vedy.

Káva je nepochybne oblíbeným nápojem v Americe. Asi 54 procent z nás denne pije kávu a jako národ utrácí kazdorocne kolem 40 miliard amerických dolaru.

Vzhledem k potenciálním prínosum spotreby kávy pro zdraví není divu, ze se nám nedostane dost. Studie uvádená spolecností Zdravotní novinky dnes na zacátku tohoto roku napríklad spojil denní príjem kávy se snízeným rizikem rakoviny jater, zatímco novejsí výzkum ukázal, ze nápoj nám muze pomoci zít déle.

Nová studie od Danda a kolegu naznacuje, ze bychom meli být opatrní tím, co jeme podél naseho poháru joe, jelikoz nápoj muze zvýsit nase preference na sladké lahudky.

Kofein snízil vnímání sladké chuti

Vedci dospeli k záverum tím, ze prihlásili 107 dospelých a náhodne je pridali do jedné ze dvou skupin.

Jedna skupina konzumovala kávu obsahující 200 miligramu kofeinu - coz je ekvivalent silného sálku kávy - zatímco druhá skupina konzumovala kávu bez kofeinu doplnenou chininem, takze ji chutnala stejne horkou jako kofeinovaná káva. Obe skupiny mely k nápojum pridané cukr.

Úcastníci nevedeli, který typ kávy pili.

Mohla by káva snízit riziko demence u zen?Vedci tvrdí, ze dve az tri sálky kávy denne mohou snízit riziko demence u starsích zen.Prectete si ted

Tým zjistil, ze osoby, které konzumovaly kofeinovou kávu, hodnotily nápoj za méne sladké nez ti, kterí vypili kávu bez kofeinu.

Navíc, po konzumaci roztoku sacharózy, úcastníci, kterí konzumovali kofeinovou kávu, ríkali, ze roztok chutnal méne sladký ve srovnání s temi, kterí vypili kávu bez kofeinu.

Dando a kolegové poznamenávají, ze kofein blokuje adenosinové receptory v mozku, coz zvysuje bdelost. Zároven blokování techto receptoru snizuje schopnost cloveka ochutnat sladké pokrmy a nápoje. Na druhé strane to muze zvýsit touhu po techto produktech.

"Kdyz pijete kofeinovanou kávu, zmení se to, jak vnímáte chut - at uz trvá tak dlouho," tvrdí Dando. "Takze jestlize jíte jídlo prímo po pití kofeinované kávy nebo jiných kofeinovaných nápoju, budete pravdepodobne vnímat jídlo jinak."

Dokonce i dekaf muze zvýsit bdelost

Ve druhém experimentu byli jedinci znovu randomizováni, aby dostávali bud kávu nebo kofeinovou kávu.

Kazdý úcastník byl pozádán, aby vyhodnotil svou pozornost pred konzumací nápoje a po nem, a také odhadl mnozství kofeinu, který byl v jeho nápoji.

Výzkumníci zjistili, ze úcastníci nebyli schopni pouze zjistit, zda pili kofeinovanou nebo bezkofeinovou kávu, ale obe skupiny zaznamenaly stejné zvýsení bdelosti po konzumaci.

Dando a kolegové ríkají, ze jejich zjistení naznacují, ze proste pití sálku kávy muze vyvolat placebo efekt.

"Myslíte, ze Pavlovuv piják. K pití kávy - s vuní a vkusem - obvykle následuje bdelost, takze panelisté se cítili ostrazite, i kdyz kofein tam nebyl," vysvetluje Dando.

"Zdá se, ze je dulezité, aby se tato káva vypila. Jenom to, ze jste udelali veci, které zpusobují, ze se cítíte více vzhuru, zpusobuje, ze se cítíte více vzhuru."

Robin Dando

Spánek apnoe u detí spojených s behaviorálními problémy

Spánek apnoe u detí spojených s behaviorálními problémy

Obstrukcní spánková apnoe, bezný typ poruchy spánku (SDB), byl spojen se zvýsenou mírou problému s chováním u detí s ADHD, krome ucení a adaptacních problému. Závery byly publikovány v casopise Sleep a vznikly po petileté studii, která analyzovala údaje z longitudinální kohorty nazvané Tucson Children's Study of Sleep Apnea Study (TuCASA).

(Health)

Novorozenená placenta muze predvídat riziko autismu

Novorozenená placenta muze predvídat riziko autismu

Zkoumání placenty novorozence z duvodu abnormalit muze identifikovat riziko pro autismus dítete, uvádí nová studie vedcu z Yale School of Medicine. Toto zjistení bylo publikováno v casopise Biological Psychiatry a ukázalo se, ze identifikace placenty s abnormálními záhyby nebo bunecnými výrustky známými jako trofoblastové vmestky jsou klícovými príznaky, které mohou u detí predpovídat riziko autismu.

(Health)