cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nový rychlý test by mohl odlisit virové infekce

Nový krevní test ukazuje slib jako rychlý zpusob, jak pomoci lékarum urcit, zda je respiracní infekce virovou nebo bakteriální, a tím snízit nevhodné pouzití antibiotik, které fungují pouze proti bakteriím.

Studie je publikována v casopise Vedecká translacní medicína.

Autorka studie Geoffrey Ginsburg, profesorka na Lékarské fakulte Duke University, ríká:

"Soucasné testy vyzadují znalost patogenu pro potvrzení infekce, protoze jsou specifické pro kmen. Ale nás test by mohl být pouzit okamzite, kdyz se objeví nový neznámý patogen."

Vysvetluje, ze nový test by byl obzvláste uzitecný pro detekci nových viru dríve, nez se rozsírí do ohnisek.

Napríklad v prípade pandemické chripky nebo MERS, nového koronaviru, který vybuchl na Stredním východe, by bylo velmi dulezité diagnostikovat nové prípady rychle, mnohem rychleji nez soucasné diagnostické testy.

Nový test pouzívá odlisný prístup k tradicní diagnostice: namísto testování patogenu testuje imunitní odpoved u infikované osoby.


Nový rychlý test byl schopen detekovat virové infekce s 90% presností stanovením toho, jak silne byly zapnuty geny v imunitních bunkách a jiných krvinkách.

Pri pouzití prístupu nazvaného "reverzní transkripcní polymerázová retezová reakce (RT-PCR)" test vyhodnocuje, jak silne jsou zapnuty urcité geny v imunních bunkách a jiných bunkách v krvi.

Predchozí studie ukázaly, ze tyto geny jsou aktivnejsí u lidí s respiracními infekcemi zpusobenými viry. Nejsou zapnuty zdravými lidmi nebo temi, jejichz infekce je zpusobena bakteriemi.

Ve své studii popisuje tým, jak hodnotili test ve skupine více nez 100 lidí a zjistil, ze dokáze s témer 90% presností identifikovat ty, které mají virové infekce.

Skupina zahrnovala pacienty (nekteré s virovou infekcí, zbytek s bakteriální infekcí) a zdravé kontroly. Pacienti se zúcastnili nemocnicního nouzového oddelení stezujících si na horecku.

Test pozitivne identifikoval virovou infekci v 89% prípadu a ve 94% prípadu správne vyloucil virovou infekci.

Tým uzavírá:

"Tyto výsledky ukazují, ze detekce hostitelského exprese hostitelského genu na základe RT-PCR muze klasifikovat jedince s respiracní virovou infekcí a stanovuje podmínky pro budoucí hodnocení tohoto diagnostického prístupu v klinickém prostredí."

Christopher W. Woods, spoluautor a docent medicíny, patologie a globálního zdraví u Duke a Durham VA Medical Center, ríká, ze bakteriální rezistence, která je z velké cásti zpusobena nadmerným uzíváním antibiotik, je velkým globálním problémem verejného zdraví, infekce, které jsou stále obtíznejsí:

"Nástroj, který nám umoznuje presne identifikovat virové infekce, by mohl omezit nerozlisování antibiotik a omezit vývoj odolných patogenu".

Americké strediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) tvrdí, ze uzívání antibiotik pro virové infekce muze zpusobit vetsí skody nez dobro, uvádejíc napríklad, ze u detí jsou antibiotika nejcastejsí prícinou návstev pohotovostních oddelení pro nezádoucí úcinky drog NÁS.

Tým nyní pracuje na tom, aby zkrátil dobu potrebnou k tomu, aby test mohl vykazovat výsledky.

V soucasné dobe trvá 12 hodin k analýze 30 genu, takze prof. Ginsburg ríká, ze existuje prostor k omezení casu i poctu genu.

Extrakt výhonku z brokolice muze pomoci lécit diabetes 2. typu

Extrakt výhonku z brokolice muze pomoci lécit diabetes 2. typu

Úcinná nová lécba diabetem typu 2 by mohla být podle vaseho názoru v nové studii. Vedci tvrdí, ze sulforafan, který se nachází v brokolicích klících a jiné krupavé zelenine, muze pomoci pri lécbe cukrovky typu 2. Výzkumníci zjistili, ze sloucenina nacházející se v brokolicích klících a jiné krupavé zelenine vedla k významnému zlepsení hladin glukózy v krvi nalacno u obézních dospelých s diabetes mellitus 2. typu.

(Health)

Epigenetika je kritickým faktorem v homosexualite

Epigenetika je kritickým faktorem v homosexualite

Epigenetika je exprese genu rízených krátkodobými prechody známými jako epi-znacky. Tyto epi-znacky se zdají být dulezitým faktorem, který se casto nezohlednuje, protoze prispívá k hluboce zakorenenému tajemství toho, proc homosexualita existuje, a nový výzkum ríká, ze by to melo být. Nová studie, publikovaná v Quarterly Review of Biology, odhaluje, ze sex-specifické epi-znacky mohou prispet k homosexualite.

(Health)