cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Muzes prísahat zvýsit svou fyzickou sílu?

Rozbíjející se výzkumy z Keele University ve Velké Británii dokazují, ze príslib nahlas muze výrazne zvýsit fyzickou sílu. Pokud jste náchylní k modrým výbuchum, mohou vám tyto výsledky pomoci získat záminku, která vám poskytne útocníky.
Prísahání je obecne povazováno za spatný zvyk, ale nedávná studie dospela k záveru, ze by vás mohl zesílit.

Vedle dýchání a placení daní je prísahání univerzální soucástí lidské zkusenosti. At uz vubec vubec nic nedrzíte, nebo si ho pravidelne zvyknete, prísahám, ze vsude kolem nás jsou slova.

Od chichotání skoláku az po otravné prarodice je príslib nadávky. To bylo zdokumentováno v prakticky kazdé kulture na zemi, coz znamená, ze musí být víc, nez prísahat, nez se setká s ocima.

Prestoze prísahání je pro vetsinu lidí jen velmi zábavné, bylo prokázáno, ze má lékarský význam; objevuje se jako soucást rady podmínek.

Muze se napríklad objevit nadmerné nadávání s traumatickým poranením mozku a depresí u starsích osob. Je také spojena s demencí a encefalitidou (zánetem mozku). Nejslavnejsí mozná je pouzití prísloví a jiných tabuových frází spolecnou soucástí Touretteho syndromu.

Z techto duvodu a více se mnoho vedcu zajímá o nadávání a mozných fyziologických úcinku. Napríklad studie zverejnená v roce 2009 zjistila, ze prísahání zvysuje schopnost úcastníku tolerovat bolest. Dalsí studie z roku 2011 zjistila, ze prísahání muze zvýsit schopnost lidí tolerovat chladu.

Proc by to melo být tak? Hlavní teorie spocívá v tom, ze tím, ze prísaháme, vyvoláme reakci na "boj nebo let", která zase snizuje pocity bolesti.

Nadání vás posiluje

V posledním výzkumu, který zkoumal prísahu, se vedecký tým podíval na to, jaký vliv by mohl mít na sílu a fyzickou námahu.

V cele s Dr. Richardem Stephensem, vedoucím odborného oboru psychologie v Keele, experiment mel dvouproudovou konstrukci: v první cásti experimentu bylo 29 úcastníku (prumerne 21 let) vyvíjeno krátkým, ale intenzivním výbuchem aktivity kolo. Kazdý úcastník mel dva prujezdy. V jedné byli pozádáni, aby zopakovali prísloví nahlas a behem druhé opakovali neutrální slovo.

Ve druhé cásti studie provedlo 52 úcastníku (ve veku 19,1 let) izometrický test s rukojetí. Kazdý úcastník absolvoval test trikrát pri opakování prísahy a trikrát opakoval neutrální slovo.

Jakmile byly údaje analyzovány, zjistil se jasný úcinek: prísahání pomohlo v anaerobním testu vytvorit vetsí sílu a dalo úcastníkum silnejsí prilnavost.

Konkrétne, pri prísahání behem cyklistického tréninku se zvýsil spickový výkon o 24 wattu, aniz by doslo ke zvýsení vnímané úrovne námahy. Pri zkousce s rukojetí se príslib zvýsil síla prilnavosti o prumerne 2,1 kilogramu.

Jak prísahání muze zlepsit sílu

Výsledky této inovativní studie byly nedávno predstaveny na výrocní konferenci Britské psychologické spolecnosti v Brightonu v USA.

Ackoli nálezy mohou vypadat prekvapive, podporují závery z predchozích experimentu, které provedla stejná skupina.

"Z naseho drívejsího výzkumu víme, ze prísahání ciní lidi schopnejsí tolerovat bolest. Mozným duvodem je to, ze stimuluje sympatický nervový systém tela - to je systém, který zpusobuje, ze vase srdce vází, kdyz jste v nebezpecí."

Dr. Richard Stephens

Stimulace sympatického nervového systému by také vedla ke zvýsení síly, jak nasel tým. Nicméne, jestlize sympatický nervový systém byl za zvýsení síly, tam by byly dalsí zmeny, které by vedci ocekávali - napríklad v variabilite srdecní frekvence, vodivosti kuze a krevním tlaku. Na rozdíl od ocekávání nebyly v techto studiích pozorovány zmeny techto parametru.

Tím ponechává tým dalsí otázky, které budou v budoucím výzkumu zodpovídat. "Takze úplne to, proc je to, ze prísahání má tyto úcinky na sílu a toleranci bolesti, musí být objevena," ríká Dr. Stephens. "Museli jsme pochopit, jak moc bychom mohli plnit."

Dalsí informace o tom, jak prísahání muze snízit bolest.

Zmeny v chování v jízde po 11. zárí motivované strachem

Zmeny v chování v jízde po 11. zárí motivované strachem

Podle studie, která bude publikována v psychologické vede, katastrofické události, napríklad prírodní katastrofy, tezké poklesy akciových trhu nebo teroristické útoky se casto stávají více nez jednou; dvakrát, aby byly konkrétní. Vedci tvrdí, ze druhá událost muze zpusobit stejne velkou skodu jako první, protoze je obvykle zpusobena nasimi opatreními v reakci na první událost.

(Health)

Hyperglykémie po operaci spojená s operacními postupy

Hyperglykémie po operaci spojená s operacními postupy

Infekce v míste chirurgického zákroku predstavují 14-17% vsech nemocnicních infekcí u pacientu a radí se k tretím prícinám vsech postoperacních infekcí. Podle zprávy ze zárí v casopise JAMA v casopise Archive of Surgery se zvýsená hladina cukru v krvi po operaci souvisí s postupy v operacním sále.

(Health)