cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nové protokoly zlepsují detekci MicroRNA pro diagnostiku

Podle setrení zverejneného dnes v Journal of Molecular Diagnostics, MikroRNA (miRNA), které koordinují procesy, jako je vývoj, stárnutí a oplodnení, slibují jako biomarkery onemocnení. MicroRNA mohou být rutinne odebírány z tekutin, jako je moc, krev a sliny. V této studii vysetrovatelé predstavují jasné metody pro shromazdování a vysetrení miRNA, coz znacne zvysuje jejich diagnostickou presnost.
Vedoucí výzkumný pracovník Dominik M. Duelli, PhD, Oddelení bunecné a molekulární farmakologie, Chicago Medical School, Rosalind Franklin University of Medicine a Science, vysvetluje:

"Nase studie demonstruje, ze prirozené rozdíly v biologických vzorcích a metody jejich shromazdování a analýzy mohou dramaticky ovlivnit detekci a kvantifikaci mikroRNA. Vyvinuli jsme opatrení k prekonání rusivých aktivit a zvýsení citlivosti detekce miRNA az na tricetinásobek. "

Vedci tvrdí, ze v lidském tele je více nez tisíc miRNA. Deregulace specifických miRNA je spojena s onemocnením. Merení mnozství miRNA v telních tekutinách muze pomoci diagnostikovat onemocnení, podmínky nebo prirozený vývoj, jako je napríklad tehotenství.
Dr. Duelli a jeho tým merili kvantifikaci dvou miRNA: MiR-223, která se podílela na nekterých maligních nemocech, tehotenství a dalsích stavech; a miR-16, který pusobí jako supresor nádoru a je ztracen nebo deregulován v nekterých rakovinách, vcetne rakoviny prsu.
Vedecká pracovnice Sarah Linnstaedtová z Duke University uvedla:
"Základním úkolem siroce dostupné diagnostiky mikroRNA byla neschopnost izolovat dostatek vysoce kvalitních materiálu k analýze. Nás dokument popisuje zpusoby efektivního sberu vzorku krevní plazmy, címz nás priblízí k cíli diagnostiky onemocnení [miRNA] realita."

Vedci uvádejí, ze kvantifikace je ovlivnena výberem zkumavek pro odber krve. Zjistili, ze nejlepsím výsledkem byly sedo-topové zkumavky obsahující antikoagulacní fluorid sodný a oxalát draselný (NaF / KOx), zatímco tradicní zelené trubky se témer úplne zasáhly detekcí miRNA.
Prestoze miR-16 je priblizne 500krát víc v krvi v porovnání s miR-223, výsledky pro obe byly srovnatelné, coz naznacuje, ze detekcní rozdíly vyplývající z výberu techniky sberu se vztahují i ??na jiné miRNA. Krome toho byly vytvoreny více variabilní výsledky, které srazdují miR-223 v séru, coz naznacuje, ze u nekterých miRNA je uprednostnováno vysetrení krve v plazme.

Nakonec vedci zjistili, ze rozdíly v strukture plazmatu u jednotlivých dárcu vedly k ruzným merením miRNA.
Dr. Duelli vysvetluje:
"Tyto výsledky zvysují moznost, ze faktory zahrnující dietu, cvicení, cirkadiánní rytmy a období, které mení krevní chemii, by mohly ovlivnit detekci a kvantifikaci miRNA.
Dusledky této práce spocívají v tom, ze bez zvázení promenné, kterou jsme zjistili, kvantitativní stanovení lidských vzorku miRNA nemusí být spolehlivé pro úcely vývoje biomarkeru. Poskytujeme prístupy, které umoznují verné kvantitaci hojnosti miRNA v telesné tekutine, "

Napsal Grace Rattue

Interní mikroskopické diagnostické prístroje - lékari potrebují dalsí skolení

Interní mikroskopické diagnostické prístroje - lékari potrebují dalsí skolení

Pro diagnostiku onemocnení v oblastech tela, které jsou obtízne dosazitelné, lékari stále casteji pouzívají drobné sondy v kosmickém veku, které mohou videt uvnitr jednotlivých zivých bunek. Nová studie zverejnená v casopise Digestive Diseases and Sciences odhaluje, ze specialisté, kterí zacínají pouzívat tato zarízení, mohou interpretovat to, co vidí ruznými zpusoby.

(Health)

Dívky s úzkostí mají tezsí pracovní mozky

Dívky s úzkostí mají tezsí pracovní mozky

Vedci z Michiganské státní univerzity zjistili, ze mozky úzkostlivých dívek pracují mnohem tvrdsí nez mozky chlapcu, kdyz se dostanou do stresových situací. Studie je publikována v Mezinárodním zurnálu psychofyziologie. Výzkumníci zahrnovali 79 studentu a 70 muzských studentu, aby se podíleli na studiu, aby zmerili vzájemnou souvislost mezi znepokojujícími a chybovými reakcemi na mozku.

(Health)