cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nový Novartis Drog ukáze slib pro srdecní selhání

LCZ696, první ve své tríde, muze zlepsit výsledky lécby u poloviny vsech pacientu se srdecním selháním, podle klinického hodnocení fáze II pacienti se srdecním selháním se zachovanou ejekcní frakcí; zachovaná ejekcní frakce je tehdy, kdyz jsou prítomny vsechny príznaky srdecního selhání, avsak srdce v levé komore vycerpává více krve, kdyz se ve srovnání s jinými se srdecním selháním vyrovnává.
Dr. Scott Solomon a tým z nemocnice Brigham and Women's Hospital v USA prezentovali výsledky studie na evropském kongresu Evropské spolecnosti pro kardiologii 2012 v nemeckém Mnichove. Zkusební výsledky byly také zverejneny dnes v roce 2009 Lancet.
Cílem studie bylo zjistit, zda LCZ696 muze být úcinnou mozností lécby srdecního selhání se zachovanou ejekcní frakcí. Prestoze polovina vsech srdecních selhání je tohoto typu, dnes není dostupný zádný lék, který úcinne lécí tento stav.

Jak se srdecní selhání zhorsuje, hladiny proteinu zvané NT-proBNP vzrostou. Doktor Scott vysvetluje, ze hladiny NT-proBNP byly testovány, ale výsledky pacienta nebyly. Studie fáze II zkoumala, zda úcastníci, kterým byl podán LCZ696, meli nizsí hladinu NT-proBNP nez pacienti uzívající valsartan.
Studie ukázala, ze:

 • Úrovne NT-proBNO klesly - po 12 týdnech lécby LCZ696 se hladiny NT-proBNO významne snízily ve srovnání s lécbou valsartanem. Valsartan se pouzívá ke snízení krevního tlaku a je casto predepsán pacientum se srdecním selháním.

 • Objem levého atria se snízil - úcastníci skupiny LCZ696 také meli fyziologické prínosy - doslo ke snízení objemu levé síne srdce, které predchozí studie spojovaly s lepsími výsledky u pacientu se srdecním selháním.
Dr. Solomon rekl:
"LCZ696 muze mít prospesné úcinky u pacientu se srdecním selháním se zachovanou ejekcní frakcí a dalsí testování této slouceniny by mohlo být zaruceno u pacientu s touto poruchou.
Je vsak treba poznamenat, ze výsledky této studie jsou zalozeny na biomarkeru a náhradních koncových bodech; zda se pozorované úcinky projeví ve zlepsených klinických výsledcích, potrebuje perspektivní testování ve studiích s odpovídajícími výsledky. "

Pripojený komentár ve stejném casopise

Profesor John Cleland z nemocnice Castle Hill, Kingston-upon-Hull, Spojené království, rekl, kdyz diskutoval o propojeném komentári Lancet:
"Pozitivní výsledky z této práce jiste vyvolá definitivní test, ale co bude komparátor?" Vzhledem k tomu, ze neexistují známá úcinná lécba pro tento typ srdecního selhání, budou muset vedci velmi peclive zvolit, jak hodnotí úcinnost LCZ696 pri lécbe selhání srdce se zachovanou ejekcní frakcí. " (tato citace je prímá od profesora Clevelanda a nenachází se v textu komentáre)

Novartis se zatím rozhodl, zda má LCZ696 prejít do dalsí fáze

Svýcarský farmaceutický gigant, Novartis, ríká, ze se jeste nerozhodl, zda posune LCZ969 do záverecných zkousek. Laurie Letvaková, která pracuje na oddelení kritické péce spolecnosti, uvedla, ze tyto výsledky byly "kritickým prvním krokem".
Novortisova lécba krevního tlaku, Diovan, celí generické konkurenci. Spolecnost, která je významným hrácem v produkci a marketingu léku na kardiovaskulární a srdecní onemocnení, potrebuje novou náhradní nejprodávanejsí drogu.
LCZ696 je experimentální kombinovaná medikace, kterou Novartis vyvíjí. Skládá se z valsartanu a AHU-377; obe jsou léky snizující krevní tlak (antihypertenzní).
LCZ696 je a inhibitor angiotensinového receptoru-inhibitoru s dvojím úcinkem (ARNi).

Co je srdecní selhání?

Srdecní selhání nemá nic spolecného s infarktem. Srdecní selhání je stav, kdy se nedá dostatek krve pumpovat kolem tela, protoze srdce necerpá efektivne. Muze být ovlivnena pravostranná, levá a nekdy obe strany pacienta. Známky a príznaky srdecního selhání závisí na tom, jak závazný je stav a na kterou stranu je postizena.
Príznaky a príznaky srdecního selhání mohou zahrnovat:


  Hlavní príznaky a príznaky srdecního selhání
 • Extrémní únava (únava, vycerpání) - je to nejbeznejsí príznak. Protoze telo nedostává dostatek krve, zameruje se na nejdulezitejsí orgány, jako je srdce a mozek, a odvádí krev od ramen a svalu nohou a dalsích méne dulezitých cástí tela.

 • Pokud je postizena levá strana tela:
  - dusnost (dýchavicnost) - výraznejsí, kdyz je pacient bud vleze nebo aktivní.
  - Kasel s penovou výplní

 • Pokud je ovlivnena pravá strana tela:
  - Kotníky a / nebo nohy bobtnají
  - Zvetsený zaludek
  - Zvetsená játra

 • Pokud jsou ovlivneny obe strany tela
  - Zmatek
  - Závrat
  - Zácpa
  - Nevolnost
  - Snízená chut k jídlu
Napsal Christian Nordqvist

Proc je folát pro vás dobrý?

Proc je folát pro vás dobrý?

Obsahy Doporucené prísady Prínosy Potraviny s vysokým obsahem folátu Rolety Folate se nachází v siroké skále potravin vcetne zeleniny, lustenin, obilovin, vajec a ovoce. Je také znám jako vitamin B-9. Krome hovezí jater je maso obecne nízkým obsahem kyseliny listové. Mnoho potravin je také obohaceno syntetickým folátem nebo kyselinou listovou.

(Health)

Zelené zeleniny snizují riziko rakoviny ústní

Zelené zeleniny snizují riziko rakoviny ústní

Riziko vzniku rakoviny v ústech muze být snízeno tím, ze konzumuje krízovou zeleninu nejméne jednou týdne, naznacuje nový výzkum publikovaný v Annals of Oncology. Drívejsí výzkum naznacuje, ze zeny, které jedí spoustu krupavé zeleniny, mají lepsí míru prezití u tech, kterí nemají.

(Health)