cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová molekula "umoznuje mnození kmenových bunek pupecníkové snury"

Byla objevena nová molekula - údajne "první svého druhu" - která umoznuje mnození kmenových bunek v jednotce pupecníkové krve. To je dulezité, protoze kmenové bunky pupecníkové snury se pouzívají v transplantacích k lécbe onemocnení krve, jako je leukémie, myelom a lymfom.
U mnoha pacientu je transplantace kmenových bunek poslední mozností a nedostatek dárcu znamená, ze prístup k transplantacím je v soucasné dobe omezen.

Plicní krev od novorozencu je povazována za vynikající zdroj hematopoetických kmenových bunek, které lze pouzít pri transplantacích.

Vzhledem k tomu, ze imunitní systém je dosud nezralý, je pravdepodobné, ze kmenové bunky pupecní snury vyvolávají nepríznivou imunitní reakci u príjemce transplantátu. Také, na rozdíl od transplantace kostní drene, donor a príjemce nemusí mít imunologickou kompatibilitu, aby byla úspesná transplantace kmenových bunek z pupecníku.

Transplantace kmenových bunek jsou obvykle pouze volbou pro deti, jelikoz pocet kmenových bunek shromázdených z pupecníkové snury je prílis nízký, aby úspesne lécil dospelé. Vedci doufají, ze nová molekula umozní mnozit kmenové bunky v kulture a produkuje dostatek kmenových bunek k lécbe dospelých.

U mnoha pacientu je transplantace kmenových bunek poslední mozností a nedostatek dárcu znamená, ze prístup k transplantacím je v soucasné dobe omezen.

Nová molekula byla identifikována výzkumnými pracovníky z Institutu pro výzkum imunologie a rakoviny (IRIC) na Université de Montréal v Kanade. To bylo jmenováno UM171, ve vztahu k Université de Montréal.

Co zmení objev UM171?

Vedci prohlasují, ze UM171 má potenciál mnozit pocet jednotek transplantacne pripravených kordových krevu o 10. Ocekává se, ze z tohoto objevu budou tezit nebií pacienti, jelikoz dárci nekterých rasových skupin jsou obtízne identifikovatelní.

Dále bude UM171 testován vedle nového typu bioreaktoru kmenových kultur v klinické studii, která zacne v prosinci 2014.

Rychlá fakta o hematopoetických kmenových bunkách
  • Hematopoietické kmenové bunky se lisí od embryonálních kmenových bunek, které se mohou vyvinout do kazdého typu bunky v tele
  • Krecové hematopoetické bunky se delí tak, ze vytvárejí více krvetvorných kmenových bunek nebo zrají bud do bílých krvinek, cervených krvinek nebo krevních desticek
  • Vetsina hematopoetických kmenových bunek se nachází v kostní dreni, ale nekteré bunky se nacházejí v krevním recisti nebo pupecníkové snure.

"Tato nová molekula, kombinovaná s novou technologií bioreaktoru, umozní tisíce pacientu po celém svete prístup k bezpecnejsímu transplantaci kmenových bunek," ríká Dr. Guy Sauvageau, hlavní vysetrovatel IRIC.

"Vzhledem k tomu, ze mnoho pacientu v soucasné dobe nemuze tezit z transplantace kmenových bunek kvuli nedostatku odpovídajících dárcu, zdá se, ze tento objev je velmi slibný pro lécbu ruzných druhu rakoviny," dodává Sauvageau.

"Tyto mimorádné pokroky jsou výsledkem úsilí výjimecného týmu, který zahrnuje mimorádne nadané studenty a postdoktorandy pracující v laboratorích IRIC."

Minulý rok, Zdravotní novinky dnes hlásil studii, která zjistila, ze uzívání léku nazývaného bortezomib zlepsilo výsledky transplantací kmenových bunek mezi dárci a príjemci, kterí nebyli príbuzní nebo nesouhlasili.

Podle výzkumníku jsou nesprávné transplantace dárcu spojeny s celkovým prezitím 1% roku v celkovém prezití ve výsi 43% a transplantací dárcu, kterí nesouvisejí, s celkovým prezitím po dobu jednoho roku 52%.

V této studii bylo 34 pacientu s karcinomem spojeným s kostní drenou podáno bortezomib po transplantaci kmenových bunek. Po 2 letech po transplantaci uhynulo 8,8% pacientu z úmrtnosti související s lécbou a 5,9% zemrelo z relapsu onemocnení. Celkové prezití po 2 letech po transplantaci bylo 84%.

Tchaj-wan: první lidský prípad nového viru ptací chripky

Tchaj-wan: první lidský prípad nového viru ptací chripky

První svetový prípad viru H6N1 z ptací chripky na svete byl potvrzen u 20leté tchajwanské zeny. Vedci, kterí analyzovali virus, zjistili, ze má genetickou mutaci a umoznuje jí proniknout do lidských bunek a zpusobit infekci. Výsledky jejich zjistení byly publikovány ve studii The Lancet Respiratory Medicine.

(Health)

Key Oncoprotein objevený v karcinomu bunek Merkel Pittsburgh vedci

Key Oncoprotein objevený v karcinomu bunek Merkel Pittsburgh vedci

Podle studie zverejnené vcera v casopise Journal of Clinical Investigation zjistili badatelé na University of Pittsburgh Cancer Institute (UPCI) onkoprotein, který umoznuje bezný a obvykle neskodný virus zmenit zdravé bunky na vzácný, ale smrtící rakovinu kuze nazvanou Merkel Cell Karcinom (MCC).

(Health)