cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nový metformin muze pomoci více pacientum s diabetem typu 2

Nová studie ukazuje, ze úcinek metforminu na snízení glukózy - lék uzívaný k lécbe cukrovky typu 2 - se projevuje ve streve a ne v krevním recisti.
Pacienti s diabetem typu 2 s poruchami ledvin nemohou uzívat soucasnou verzi metforminu.

Zjevení, které bylo publikováno v casopise Diabetes Careznamená, ze forma metforminu se zpozdeným uvolnováním, kterou by testovaní výzkumníci mohli vyhovovat 40% pacientu s diabetem typu 2, kterí nemohou pouzívat soucasnou formulaci.

Metformin (zkratka pro metformin hydrochlorid, také známý jako Glucophage a jiná znacka) byl pouzíván v lécbe diabetes mellitus 2. typu témer 60 let.

Navzdory drogovému statusu veteránu vedci nejsou presne presvedceni o tom, jak a kde se v tele vyskytuje vetsina svého snízení hladiny glukózy.

Nová studie, vedená University of North Carolina School of Medicine v Chapel Hill, poskytuje silný dukaz, ze metformin provádí vetsinu své práce ve streve, a ne v krevním recisti, jak to predpokládali mnozí.

První autor John Buse, profesor medicíny, ríká:

"Nase klinické studie ukazují, ze metformin funguje prevázne v dolním streve, címz se zvráti pul století konvencního myslení."

Ve svém clánku popisuje tým, jak provedli studii fáze 1 a fáze 2 experimentálního léku Metformin Delayed Release (Metformin DR). Profesor Buse ríká:

"Tyto studie poskytují dukazy o tom, ze podávání Metforminu DR do dolní cásti streva významne snizuje mnozství metforminu v krvi, pricemz zachovává svuj úcinek na snízení hladiny glukózy."

Zkousky ukazují, ze Metformin DR muze vyhovovat pacientum s poruchou funkce ledvin

Jeden z hlavních duvodu, proc metformin není vhodný pro vsechny pacienty s diabetem typu 2, je to, ze se shromazduje v krvi tech, kterí mají spatnou funkci ledvin, címz se zvysuje riziko zivot ohrozujícího stavu, nazývaného laktátová acidóza, kde se kyselina mlécná buduje krevního obehu rychleji nez muze být odstranena.

V soucasné dobe existuje v USA priblizne 4 miliony lidí s diabetem typu 2, kterí nemohou uzívat metformin kvuli poruchám ledvin.

Ve studii ve fázi 1 výzkumníci porovnali jednotlivé denní dávky Metforminu DR s metforminem s okamzitým uvolnováním (Metformin IR) a metforminem s prodlouzeným uvolnováním (Metformin XR) u 20 zdravých jedincu, kterí byli náhodne zarazeni do jedné ze trí lécby.

Výsledky ukázaly, ze úcastníci, kterí uzívali verzi DR, meli ve své krvi polovinu mnozství metforminu ve srovnání s temi, kterí uzívali verzi IR nebo XR.

Ve studii fáze 2 vedci zkoumali úcinky ruzných dávek Metforminu DR proti placebu nebo Metforminu XR u celkem 240 pacientu s diabetem 2. typu na ruzných klinikách.

Zjistili, ze Metformin DR je o 40% úcinnejsí nez Metformin XR. Metformin DR také vykazoval statisticky významné a trvalé snízení hladiny glukózy nalacno v plazme po dobu 12 týdnu ve srovnání s placebem.

Výzkumníci poznamenávají, ze u vetsiny pacientu byla lécba dobre tolerována a nezádoucí úcinky byly hodne stejné jako u jiz existujících forem metforminu. Profesor Buse uzavírá:

"Tato zjistení vytvárejí prílezitost k rozvoji nové moznosti lécby metforminem u 40% pacientu, kterí v soucasné dobe nemohou uzívat tento lék první volby."

Minulý rok, Zdravotní novinky dnes zjistili, ze uzívání metforminu muze pomoci lidem zít déle.

Úbytek sluchu spojený se stredne závaznou chronickou chorobou ledvin u starsích dospelých

Úbytek sluchu spojený se stredne závaznou chronickou chorobou ledvin u starsích dospelých

Starsí jedinci se stredne závaznou CKD (chronické onemocnení ledvin) mají vyssí pravdepodobnost, ze budou mít problémy se sluchem ve srovnání se zdravými lidmi stejného veku, objevili vedci v clánku, který se objevuje v casopise American Journal of Disease of the Feline. Vedci z univerzit v Sydney, Melbourne a Macquarie v Austrálii zkoumali lékarské záznamy o 2564 osobách starsích 50 let, z nichz 513 melo stredne tezké onemocnení ledvin (CKD).

(Health)

Fibrilace síní: Které léky

Fibrilace síní: Které léky

Obsah léciv A-fib Kdy se uzívají Rizika a vedlejsí úcinky Kdyz se u lidí vyvinou fibrilace síní, normální a zdravý rytmus srdce je narusen nepravidelným a rychlým poráním horních komor. Symptomy fibrilace síní (A-fib) zahrnují rychlý srdecní rytmus. Mohou to být závrate, zmatenost, palpitace, dusnost, slabost a bolest na hrudi.

(Health)