cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nový metformin muze pomoci více pacientum s diabetem typu 2

Nová studie ukazuje, ze úcinek metforminu na snízení glukózy - lék uzívaný k lécbe cukrovky typu 2 - se projevuje ve streve a ne v krevním recisti.
Pacienti s diabetem typu 2 s poruchami ledvin nemohou uzívat soucasnou verzi metforminu.

Zjevení, které bylo publikováno v casopise Diabetes Careznamená, ze forma metforminu se zpozdeným uvolnováním, kterou by testovaní výzkumníci mohli vyhovovat 40% pacientu s diabetem typu 2, kterí nemohou pouzívat soucasnou formulaci.

Metformin (zkratka pro metformin hydrochlorid, také známý jako Glucophage a jiná znacka) byl pouzíván v lécbe diabetes mellitus 2. typu témer 60 let.

Navzdory drogovému statusu veteránu vedci nejsou presne presvedceni o tom, jak a kde se v tele vyskytuje vetsina svého snízení hladiny glukózy.

Nová studie, vedená University of North Carolina School of Medicine v Chapel Hill, poskytuje silný dukaz, ze metformin provádí vetsinu své práce ve streve, a ne v krevním recisti, jak to predpokládali mnozí.

První autor John Buse, profesor medicíny, ríká:

"Nase klinické studie ukazují, ze metformin funguje prevázne v dolním streve, címz se zvráti pul století konvencního myslení."

Ve svém clánku popisuje tým, jak provedli studii fáze 1 a fáze 2 experimentálního léku Metformin Delayed Release (Metformin DR). Profesor Buse ríká:

"Tyto studie poskytují dukazy o tom, ze podávání Metforminu DR do dolní cásti streva významne snizuje mnozství metforminu v krvi, pricemz zachovává svuj úcinek na snízení hladiny glukózy."

Zkousky ukazují, ze Metformin DR muze vyhovovat pacientum s poruchou funkce ledvin

Jeden z hlavních duvodu, proc metformin není vhodný pro vsechny pacienty s diabetem typu 2, je to, ze se shromazduje v krvi tech, kterí mají spatnou funkci ledvin, címz se zvysuje riziko zivot ohrozujícího stavu, nazývaného laktátová acidóza, kde se kyselina mlécná buduje krevního obehu rychleji nez muze být odstranena.

V soucasné dobe existuje v USA priblizne 4 miliony lidí s diabetem typu 2, kterí nemohou uzívat metformin kvuli poruchám ledvin.

Ve studii ve fázi 1 výzkumníci porovnali jednotlivé denní dávky Metforminu DR s metforminem s okamzitým uvolnováním (Metformin IR) a metforminem s prodlouzeným uvolnováním (Metformin XR) u 20 zdravých jedincu, kterí byli náhodne zarazeni do jedné ze trí lécby.

Výsledky ukázaly, ze úcastníci, kterí uzívali verzi DR, meli ve své krvi polovinu mnozství metforminu ve srovnání s temi, kterí uzívali verzi IR nebo XR.

Ve studii fáze 2 vedci zkoumali úcinky ruzných dávek Metforminu DR proti placebu nebo Metforminu XR u celkem 240 pacientu s diabetem 2. typu na ruzných klinikách.

Zjistili, ze Metformin DR je o 40% úcinnejsí nez Metformin XR. Metformin DR také vykazoval statisticky významné a trvalé snízení hladiny glukózy nalacno v plazme po dobu 12 týdnu ve srovnání s placebem.

Výzkumníci poznamenávají, ze u vetsiny pacientu byla lécba dobre tolerována a nezádoucí úcinky byly hodne stejné jako u jiz existujících forem metforminu. Profesor Buse uzavírá:

"Tato zjistení vytvárejí prílezitost k rozvoji nové moznosti lécby metforminem u 40% pacientu, kterí v soucasné dobe nemohou uzívat tento lék první volby."

Minulý rok, Zdravotní novinky dnes zjistili, ze uzívání metforminu muze pomoci lidem zít déle.

Genderové rozdíly v platu lékaru stále existují

Genderové rozdíly v platu lékaru stále existují

Clánek publikovaný v JAMA dnes ukazuje, ze prestoze je vynalozeno velké úsilí na vyrovnání platu mezi zamestnanci a zamestnankynemi, stále existují rozdíly v platových sazbách i po úprave rozdílu v odbornosti, institucionálních charakteristikách, akademické produktivite, akademické hodnosti, pracovní dobe a dalsí faktory.

(Health)

Hledání genetických vazeb mezi autismem a jinými poruchami

Hledání genetických vazeb mezi autismem a jinými poruchami

Výzkum zverejnený ve vedeckých zprávách tento týden ukazuje silný vztah mezi specifickým genem, autismem a 22q11.2 delecním syndromem. Zjistení otevírají dvere do nových mozností výzkumu. Genetické zmeny v autismu a jiných poruchách mohou poskytnout nové stopy pro autismus. Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) se odhaduje, ze poruchy autistického spektra (ASD) postihují 1 ze 68 detí ve Spojených státech.

(Health)