cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.U roztrousené sklerózy byly protilátky detekovány roky pred príznaky

Výsledky malé studie naznacují, ze je mozné zjistit prítomnost krevního biomarkeru, aby bylo mozné predpovedet, zda osoba rozvinou roztrousenou sklerózu dlouho pred vznikem príznaku onemocnení.

Roztrousená skleróza (MS) je onemocnení, pri kterém vlastní imunitní systém tela postupne narusuje krevní mozkovou bariéru a napadá myelinový plást, který izoluje nervy, a zastavuje elektrické signály, které prenásejí, z unikání.

Jak probíhá onemocnení, vyvstávají príznaky - jako je mírná necitlivost v pazích a nohou - nakonec vedou k paralýze a slepote.

Podle Národní spolecnosti pro roztrousenou sklerózu postihuje CS priblizne 2,3 milionu lidí po celém svete, z nichz 400 000 je v USA, kde - s výjimkou traumatu - je povazována za nejcastejsí prícinu neurologického postizení, která zacíná pred startem.

V této nové studii výzkumníci zjistili, ze protilátky proti proteinu draslíkového kanálu nazvané KIR4.1 se objevují roky pred klinickým nástupem roztrousené sklerózy (MS).

Závery mají být predlozeny na 66. výrocním zasedání Americké akademie neurologie ve Philadelphii, PA, na konci dubna.

Autor studie Dr. Viola Biberacher z Technické univerzity v Mnichove v Nemecku ríká:

"Jestlize nase výsledky mohou být replikovány u vetsích populací, nase nálezy mohou pomoci detekovat MS dríve v podskupine pacientu. Nalezení tohoto onemocnení dríve, nez se objeví príznaky, znamená, ze se lépe pripravíme na lécbu a dokonce prevenci techto príznaku."

Nekterí pacienti s MS mají protilátky proti KIR4.1, ale není jasné, zda predchází onemocnení nebo ji následuje.

Výzkumníci nasli protilátky proti KIR4.1 v predklinických pacientech s MS pred lécením pred prvním záchvatem

Pro jejich studii vedci srovnávali krev od 16 donoru krve, kterí pozdeji vyvinuli MS se 16 zdravými dárci, kterí nevyvolali onemocnení. Vedci zkoumali vzorky krve pro príznaky specifické protilátky proti KIR4.1.

Vzorky krve pro tento stupen byly shromázdeny mezi 2 a 9 mesíci predtím, nez se objevily symptomy MS.

Zádná ze zdravých kontrol nevykazovala známky protilátky KIR4.1. Z úcastníku, kterí pozdeji vyvinuli MS, sedm testovaných pozitivních, dva vykazovali hranicní aktivitu a sedm testovaných negativních pro protilátku.

Vedci také testovali vzorky krve, která byla podána az 6 let pred nástupem a vzorky darované po nástupu onemocnení u tech pacientu s MS, kterí byli pozitivní na KIR4.1.

U klinických pacientu s MS zaznamenali nekolik let pred prvním klinickým záchvatem KIR4.1 protilátky a hladiny protilátek byly ruzné v ruzných casových bodech u jednotlivých predklinických pacientu s MS.

Dr. Biberacher ríká, ze tato zjistení je nyní potreba potvrdit s vetsími skupinami, aby se zjistilo, kolik let pred vznikem onemocnení je poprvé prítomna protilátková odpoved.

Prostredky od nemeckého ministerstva pro vzdelávání a výzkum a Nemecké kompetencní síte pro roztrousenou sklerózu pomohly financovat studii.

Mezitím, Zdravotní novinky dnes nedávno se dozvedeli o studii, která naznacuje, ze toxin v potrave muze vyvolat MS. Výzkumníci této studie zjistili, ze epsilonový toxin - který je produkován urcitými kmeny potravinárské bakterie Clostridium perfringens - zameruje se na bunky produkující myelin a muze zpusobit, ze bariéra krevního mozku se stane propustnou.

Závaznost rakoviny prostaty se predpokládá se dvema genetickými podpisy

Závaznost rakoviny prostaty se predpokládá se dvema genetickými podpisy

Zdá se, ze dva samostatné genetické podpisy dokází zjistit, jak vázne bude rakovina prostaty pacienta, coz by dramaticky zlepsilo prognózy a usnadnilo lékarum, aby brzy rozhodli o nejvhodnejsí lécbe, americký a britský výzkumník uvedl ve dvou cláncích publikovaný dnes v casopise The Lancet Oncology.

(Health)

Dietní tipy pro Crohnovu chorobu

Dietní tipy pro Crohnovu chorobu

Obsah Crohnovy nemoci ovlivnuje stravu a výzivu Diety pro osoby s Crohnovou chorobou Príznaky a komplikace Crohnova choroba je zánetlivá onemocnení, která postihuje gastrointestinální trakt. Je to chronický nebo dlouhodobý stav a je to forma zánetlivého onemocnení strev.

(Health)