cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Jaký je vztah mezi menopauzou a úzkostí?

Obsah

 1. Úzkost a menopauza
 2. Lécba
 3. Tipy pro zivotní styl
 4. Resení paniky
Zmeny hormonu, zivotní stresy, problémy se spánkem, starosti o obraz tela, neplodnost a stárnutí jsou faktory spojené s menopauzou, které mohou prispet ke zmenám nálady, stresu, úzkosti a snízenému pocitu pohody zen.

Perimenopauza je fáze pred konecným menstruacním obdobím, behem kterého telo prochází mnoha fyzickými zmenami. Tyto zmeny v tele vedou k výse uvedeným faktorum, které mohou vést k úzkosti.

Menopauza nastává po uplynutí období po dobu 12 mesícu. Príznaky perimenopauzy mohou pokracovat v menopauze, ale obvykle se vyskytují méne casto.

Studie uvádejí, ze 23 procent zen vykazuje príznaky úzkosti behem perimenopauzy a ze tyto príznaky úzkosti nejsou nutne spojené s depresí.

Je normální pocit úzkosti nebo deprese pri zacátku perimenopause, ale casté, vázné pocity úzkosti nebo záchvaty paniky nejsou typickými príznaky menopauzy.

Úzkost a menopauza


Zmeny v tele spolu s obavami z porodu mohou prispet ke zvýsené úzkosti.

Nekteré zeny mohou být behem menopauzy smutné nebo potíze, protoze dochází ke zmenám v tele, jako je napríklad ztráta plodnosti. Ostatní zeny se mohou cítit ulevitecné, aby se prestaly bát tehotenství.

Navíc zeny mohou behem menopauzálních let podstoupit mnoho významných zmen v zivote. Jejich deti se mohou opustit doma a jejich rodice nebo partneri se mohou zhorsit ve vztahu ke stárnutí. Tyto faktory mohou vsechny prispet ke zvýsení pocitu úzkosti.

Hormonální zmeny, ke kterým dochází behem menopauzy, mohou také vyvolat pocity úzkosti. Zmeny hladin hormonu nazývané zejména estrogen a progesteron mohou mít vliv.

Tyto príznaky mohou zmizet, kdyz perimenopause koncí a zeny vstoupí do postmenopauzálního období, kdy hormony se stanou vyvázenejsími.

Lécba

Není neobvyklé, ze zeny podstupující menopauzu dostávají hormonální substitucní terapii (HRT) a dalsí lécení symptomu menopauzy. Nekteré zeny nejsou dobré kandidáty na HRT a mely by ucinit tato rozhodnutí u svého lékare.

Pokud zena prochází perimenopauzou a prozívá vysoké úrovne úzkosti, muze být také predepsána léky k lécbe úzkosti. Lékar muze také doporucit poradenství.

Zeny se stredne tezkou az tezkou úzkostí mohou predepsat oblíbený typ antidepresiv, známý jako selektivní inhibitory zpetného vychytávání serotoninu (SSRI).

SSRI jsou casto úcinné pri zlepsování príznaku úzkosti. Podle Severoamerické menopauzy vsak asi polovina lidí, kterí uzívají tyto léky, má vedlejsí úcinky, které ovlivnují jejich sexuální zivot. Tyto vedlejsí úcinky mohou zahrnovat snízené libido a potíze s udrzováním vzrusení nebo dosazením orgasmu.

Jiné typy antidepresiv jsou k dispozici u zen, které mají sexuální vedlejsí úcinky SSRI. Patrí mezi ne novejsí typy antidepresiv, jako je bupropion a duloxetin.

Starsí typy antidepresiv, jako jsou tricyklické antidepresiva a inhibitory monoaminooxidázy (MAO), nejsou spojeny se sexuální dysfunkcí. Mohou vsak zpusobit dalsí nezádoucí úcinky.

Snízení dávky muze snízit nezádoucí úcinky u nekterých lidí, kterí trpí sexuální dysfunkcí pri uzívání antidepresiv. Je vsak dulezité, aby kazdý, kdo zvazuje snízení dávky léku, nejprve konzultoval s lékarem, protoze zastavení lécby muze mít vázné následky.

Tipy pro zivotní styl


Zdravý zivotní styl, který zahrnuje jemné cvicení, muze výrazne snízit úzkost.

Lékari verí, ze po zdravém zivotním stylu pomáhají pri symptomech menopauzy a snizují záchvaty paniky.

Pravidelné, jemné cvicení muze výrazne snízit úzkost. Zeny, které procházejí perimenopauzou, by si mely vybrat svou oblíbenou formu cvicení a pokusit se o to, aby byla soucástí kazdodenní rutiny. At uz jde o chuzi, beh, plavání nebo jógu, pravidelné cvicení muze pomoci vypálit nervovou energii a zlepsit príznaky úzkosti.

Lidé by se meli snazit nepít prílis mnoho kofeinu nebo alkoholu. Kofein muze vyvolat úzkost a nervozitu. Alkohol je depresivní látka, která muze také zhorsit základní príciny úzkosti.

Akupunktura muze být úcinná pri snizování úzkosti a lécbe dalsích príznaku menopauzy.

Získání kvalitního spánku je dulezité pro snízení úzkosti. Nicméne zeny, které procházejí menopauzou, spí casto spatne kvuli nocnímu pocení zpusobenému nárustem hormonu.

Nekterí lidé s úzkostí zjistí, ze vedou "casopis pred spánkem", muze pomoci zlepsit spánek. V deníku pred spánkem si lidé vypísou nejaké nervózní myslenky, které by mohly mít, aby se jejich mysl mohly snadneji odpocinout.

Existují podpurné skupiny pro zeny, které procházejí menopauzou a tyto mohou být uzitecné. V podpurné skupine se lidé se stejnými problémy setkávají, aby diskutovali o problémech, jimz celí. Sdílení zkuseností dohromady jim pomuze prekonat jejich úzkost.

Pokud zena prochází menopauzou a prozívá úzkost, ale nechce se zúcastnit podpurné skupiny, muze být velmi uzitecné také mluvit s práteli o tom, co prochází.

Dulezité je, ze zeny by mely zajistit, aby si vybrali cas na sebe. Nekteré aktivity, jako je zahrádkárství, ctení, meditace, cvicení v duchu nebo jóga, jsou vsechny dobré zpusoby, jak se zamerit na sebe a vytvorit pocity pohody a uvolnení.

Resení paniky


Záchvaty paniky mohou být spíse reakcí nez príznakem menopauzy. Mohou zahrnovat fyzické príznaky, jako je dechová slabost, slabost a nevolnost.

Mnoho zen zazívá záchvaty paniky behem menopauzy.Vzhledem k tomu, ze lidé, kterí predtím meli záchvaty paniky, mají vyssí pravdepodobnost záchvatu paniky behem perimenopauzy, lékari si myslí, ze záchvaty paniky jsou reakcí spíse nez príznakem menopauzy.

Kdyz nekdo má záchvaty paniky, prozívají intenzivní pocity úzkosti nebo "zkázy". Tyto pocity mohou být doprovázeny fyzickými príznaky, jako jsou:

 • busení srdce
 • dusnost
 • závrat
 • slabost
 • pocení
 • nevolnost
 • pocity brnení

Záchvaty paniky nejcasteji trvají 10-30 minut, ale mohou se také opakovat v rade epizod, které mohou trvat hodiny.

Mnoho lidí, kterí zazívají záchvaty paniky, se poprvé obávají, ze mají infarkt nebo nervový výpad. Záchvaty paniky mohou být jedním z nejstrasivejsích zázitku zivota cloveka.

Pokud má nekdo záchvaty paniky, mel by mluvit se svým lékarem. Mohou bud predepsat nejakou medikaci, nebo se mohou osobne obrátit na mentální terapii, která muze pomoci.

Nekterí lidé zjistují, ze praktické techniky vnímání mohou pomoci predejít záchvatum paniky. V duchu pozornosti se praktici zamerují na myslenky a fyzické príznaky, které doprovázejí záchvaty paniky a naucí se jim rídit.

Nepravidelné dýchání muze zpusobit záchvaty paniky. Napríklad, pokusit se dýchat více nez vase telo muze vám, nebo dýchání prílis rychle. Naucte se ovládat dýchání pri vysokých úrovních úzkosti muze pomoci lidem ovládat záchvaty paniky.

Je uzitecné mít nekoho s vámi pri záchvatu paniky. Tato osoba vás muze uklidnit, jemne vás povzbudit k zpomalení vaseho dýchání a zustat s vámi, dokud neútocí.

Stejne jako u úzkosti obecneji je známo, ze nekteré zmeny v zivotním stylu pomáhají zmírnit záchvaty paniky. Tyto zahrnují:

 • jíst zdravou, vyvázenou stravu se spoustou cerstvého ovoce a zeleniny
 • vyhýbat se alkoholu
 • snízení spotreby kofeinu
 • ucení self-relaxacní techniky
 • dostat spoustu cerstvého vzduchu

Rychlejsí úleva bolesti hrdla s jednorázovou dávkou steroidu

Rychlejsí úleva bolesti hrdla s jednorázovou dávkou steroidu

Studie, která byla zverejnena na bmj.com, uvádí, ze pri lécbe dospelých s vázným bolením v krku muze jednotlivá dávka kortikosteroidu spolu s antibiotiky zmírnit bolesti rychleji a úcinneji nez samotná antibiotika. Není tam zádná indikace, ze to je prospesné pro deti. Lidé casto vyhledávají lékarskou péci kvuli bolesti v krku.

(Health)

Ukázalo se, ze riziko poruchy vrozených poruch starsích matek

Ukázalo se, ze riziko poruchy vrozených poruch starsích matek

Vedci se domnívají, ze mohou být blíze k pochopení, proc starsí matky mají zvýsené riziko porodu detí s vrozenými vadami charakterizovanými abnormálními pocty chromozomu. Výzkumníci jsou nyní blíze k pochopení, jak je rekombinace ovlivnena vekem matky. Tým Albert Einstein College of Medicine na univerzite Yeshiva v New Yorku v New Yorku zjistil, ze zvýsené riziko onemocnení, jako je Downuv syndrom, muze být pricítáno genetickému procesu rekombinaci, kdy dvojice chromozomu si vymenují genetický materiál s kazdým jiné pred oddelením.

(Health)