cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.1 Ve ctyrech britských procházkách za hodinu nebo méne za týden

Jeden ze ctyr dospelých lidí v Británii chodí po dobu nejvýse jedné hodiny týdne, podle online pruzkumu, který si YouGov objednal od chuze.
Toto císlo zahrnuje kazdodenní procházky do obchodu, práce nebo skoly, ríká charitativní organizace, jejíz posláním je mimo jiné podporovat úcast na chuzi pro rekreaci a jako dopravní prostredek.

Británie v "necinnosti pandemie"

V tiskovém prohlásení vydané v pondelí Benedict Southworth, výkonný reditel spolecnosti Ramblers, ríká:
"Chuze je jedním z nejdostupnejsích a nejdostupnejsích zpusobu, jak skutecne dobýt tuto pandemii necinnosti v Británii, a ted musíme zacít."
Vláda Spojeného království doporucuje, aby zustala zdravá, dospelí ve veku 19-64 let by meli být denne aktivní a meli by udelat nejméne 150 minut (to je 2 hodiny 30 minut) mírné telesné aktivity týdne, jako je jízda na kole nebo rychlá chuze, krome cvicení pro posilování svalu, které pracují se vsemi hlavními svalovými skupinami.
Nicméne pruzkum, který vysílal více nez 2 000 lidí po celé Británii, ukazuje, ze 43% dospelých Britu slo jen o dve hodiny nebo méne týdne.
Západní Midlands se objevily jako nejméne aktivní oblast: více nez tretina dospelých (34%) dotazovaných z této cásti Velké Británie uvedla, ze chodí ne více nez hodinu týdne.
Naproti tomu východní Midlands vystupovaly jako nejaktivnejsí region: 59% lidí, kterí tam zijí, se schází a dokonce prekracuje vládní doporucení.

Mnozí precenují, kolik cvicení by meli delat

Témer kazdý, kdo se úcastnil pruzkumu (93%), souhlasil, ze chuze je dobrá forma cvicení pro zdraví. Kdyby vsichni hráli na tomto pohledu, mohlo by to zmenit národní sedavé návyky, ríkají Strázci ve svém tisku.
Zatímco se zdá, ze je to témer prípad, kdy se tlací na otevrené dvere, je jasné, ze je zapotrebí neco víc povzbudit lidi, aby premenili své presvedcení na akci.
Snad jedním z problému je vnímání, ze je tezsí nez to musí být. Mohl by to být prípad, vypadá to tak tezké, takze se ani nebudu snazit? Více nez polovina respondentu si myslela, ze doporucené mnozství chuze potrebné pro dobré zdraví bylo více nez 150 minut týdne a témer ctvrtina (24%) mela za to, ze mají delat neco dobrého, bude muset udelat více nez 5 hodin chuze za týden.

Tipy pro dalsí chuzi

Pouhých pul hodiny denne, kdy bude prudké chuze pet dní v týdnu, stací na to, aby splnily doporucené vládní pokyny pro zdraví.
Studie zverejnená v dubnu 2013 zjistila, ze rychlé chuze muze snízit riziko diabetu, vysokého krevního tlaku a vysokého cholesterolu, stejne jako beh.
Zde je nekolik tipu, jak pridat do vaseho kazdodenního zivota malé kousky chuze. Nez to budete vedet, muzete dát dohromady pul hodiny.
  • 10 - 15 minut. Vydejte se autobusem, vlakem nebo metrem o jednu zastávku dríve. Mnoho zastávek je velmi blízko k sobe, ale automaticky predpokládáme, ze musíme jít prímo do místa, kde se nacházíme. Proc se nepokracíte zastavit dríve a pridáte dalsí 10 nebo 15 minut zivé chuze k celkovému dennímu mnozství?

  • 2 - 5 minut. Parkujte auto v obchodním centru nebo v supermarketu co nejdále od vchodu. Pak se rychle vrhne ke dverím. Coskoro muzete pocit, ze se vás nárust srdce zvýsí.

  • Zvednete se o deset minut dríve, sklouznete na bezecké kalhoty a trenéry a jen vyjízdejte z tech predních dverí na deset minut chuze. Dokonce i kdyz je kolem bloku, nebo po silnici a zpet, proste to udelej! Nemusíte to delat kazdý den. Prípadne to udelejte, kdyz prijedete domu z práce predtím, nez se ustojíte do práce (pripravujete si veceri, nanásíte prádlo, pomáháte detem s domácími úkoly ...).

  • 2 - 5 minut. Pouzijte schody místo výtahu. Je zrejmé, ze ne, pokud jste zvázili nakupování a jste v nebezpecí výpadku. Ale pokud pracujete v kancelárském bloku a máte zvyk vyuzívat výtah, zkuste schody znovu a znovu pro zmenu.

  • 5 minut kroku. Není to opravdu chuze, ale má stejný aerobní úcinek. To je dobré, kdyz potrebujete dalsích 5 minut, abyste dosáhli svého denního cíle. Pouzijte spodní schudek schodu jako krokový krok: stací nahoru a dolu rychle (nezapomente strídat nohy) po dobu 5 minut. Pokud máte pocit, ze je to vhodné, jdete nahoru o dva nebo tri kroky.

  • 15 minut. Vydejte psa - vedí, ze je pro ne dobré. Nemáte-li psa, nabídnete projít souseduv psík.
A existují zpusoby, jak se do vaseho mesíce dostat více chuze s vetsími cástkami. Proc neudelat den? Mnoho mest a mest organizuje procházky, do kterých se muzete pripojit a privést deti také. Témata se pohybují od prírody k místní historii.
Prípadne si s prítelem pojedete na dlouhou procházku jednou za mesíc. Mnoho místních organizací má letáky s mapami procházky, nebo muzete investovat do mapy a dát si cíl poznat své místní stezky.
Dalsím prístupem je rozhodnout se pouzívat auto méne. Napríklad byste si mohli nechat jeden den v mesíci, kdy vuz vubec vubec nepouzíváte. Udelejte z ní rodinnou výzvu, abyste si mysleli, co delat, jak se dostat z A do B, pesky.
A pokud potrebujete systém, který vám pomuze sledovat, kolik cvicení deláte, pak mozná zvázit nástroj pro samocinné sledování. Jejich rozsah od nositelných senzoru a mobilních aplikací az po pocítacový software zpracovává a zobrazuje mnozství osobních údaju, které vám pomohou sledovat a rídit vsechny aspekty vaseho zdraví, nejen vase chuze.

Získejte týden pro pesí turistiku

Od 4. do 11. kvetna je charitativní spolecnost Ramblers hostitelem Get Walking Week, nejvetsího britského festivalu na krátkou procházku, aby se dostalo více lidí k objevování divu chuze.
Zkusení vodáci po celé Británii budou mít stovky volných krátkých procházek po peti kilometrech nebo méne. Procházky jsou krátké a snadné a jsou navrzeny tak, aby lidem pomohly zacít a chodí.

Kampan je organizována místními skupinami Ramblers a programy Walking for Health; Anglická sít zdravotních procházek provozovaná Ramblers a Macmillan Cancer Support.
Aktivita pri chuzi muze také pomoci pacientum s nádorovým onemocnením zvládnout nekteré zhorsující se následky lécby.
Napríklad, ve studii publikované v roce 2011, vedci zjistili, ze pravidelné rychlé chuze muze zlepsit výsledky u pacientu s karcinomem prostaty.
Southworth ríká:
"Chceme, aby se lidé po celé Británii pripojili k revoluci a provedli první kroky k zdravejsímu a stastnejsímu zivotnímu stylu."
Napsal Catharine Paddock PhD

Statinová lécba spojená se svalovou bolesti

Statinová lécba spojená se svalovou bolesti

Pouzití trídy léku nazývaných statiny, které lécí vysoké hladiny cholesterolu, bylo spojeno se zvýsenou svalovou bolestí. Zjistení pochází ze studie publikované v casopise Journal of American College of Cardiology provádené výzkumnými pracovníky Centra pro zdravé stárnutí na univerzite v Kodani.

(Health)

Xgeva (Denosumab) schválený pro obrovský bunecný nádor kostní lécby, FDA

Xgeva (Denosumab) schválený pro obrovský bunecný nádor kostní lécby, FDA

Xgeva (denosumab) byla schválena US FDA pro lécbu GCTB (obrovský bunecný nádor kosti) u dospelých a skeletálne dospelých dospívajících. GCTB je vzácný nádor, který je obvykle nerakovinný. Obrovský bunecný nádor kosti typicky postihuje dospelé ve veku 20 az 40 let. Ve vetsine prípadu zustává GCTB lokalizovaná (nerozsírí se).

(Health)