cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Beh maratonu není spojen s vyssím rizikem srdecního zástavu

Nová studie, která analyzuje 10 let údaju, zjistila, ze v rozporu s tím, co mnoho lidí muze verit, úcast na maratónech a polmaratonech nesouvisí s vyssím rizikem srdecního zástavu ve srovnání s jinými formami atletiky. Studie, zverejnená on - line dne 12 New England Journal of Medicine, odhaluje, ze vetsina úcastníku, kterí zaznamenali srdecní zástavu behem takových závodu na dlouhé vzdálenosti, mela nediagnostikované, jiz existující srdecní problémy.
Vedci, kterí získali údaje z amerického registru srdecních zástrelu behem maratonu a polmaratonu, také zjistili, ze klícovým faktorem pri záchrane zivotu techto obetí byla schopnost okolních osob zahájit CPR.
Senior autor Dr Aaron Baggish, reditel programu kardiovaskulární výkonnosti v kardiologickém oddelení Massachusetts General Hospital (MGH) a kolegové zjistili, ze míra srdecní zástavy v maratónech a polmaratonech byla stejná nebo nizsí nez u ostatních namáhavých ze vetsina z nich hrála muzské souteze a zdá se, ze jsou nejvíce ohrozena. Jejich analýza také ukázala, ze nejcastejsí prícinou byla hypertrofická kardiomyopatie nebo onemocnení koronární arterie.
Baggish uvedl ve svém prohlásení, ze se zdá, ze existuje obecný konsenzus, vyvolaný intenzivním mediálním pokrytím, ze riziko zástavy srdce pri dlouhých závodech, jako jsou maratony, je vysoká a zpochybnuje jejich bezpecnost.
"Zjistili jsme vsak, ze riziko zástavy srdce u maratónských a polomaratonských bezcu se rovná nebo je mensí nez riziko pro ostatní sportovce - vcetne triatlonistu, sportovcu na kolejích a bezných bezcu," rekl Baggish.
Rekl, ze jejich studie uvádí "první presné a komplexní charakterizaci zástavy srdce a náhlé riziko srdecní smrti u této populace" a "zjistení poskytuje významné ujistení", ze maraton beh je "obecne bezpecná a dobre tolerovaná aktivita".
Predchozí studie se zamerily na náhlou srdecní smrt u mladých, konkurencních sportovcu. Lidé, kterí se úcastní maratónu, jsou vsak casto starsí a mohou mít neznámé základní zdravotní problémy.
Pro jejich studii, Baggish a kolegové hodnotili výskyt a výsledek srdecních záchvatu, které se vyskytly behem nebo v cíli maratonu nebo polaratonu ve Spojených státech od roku 2000 do poloviny roku 2010.
Ke shromazdování údaju o klinickém zázemí zatcení, oni rozhovory s pozustalými a dalsí príbuzní non-survivors, prezkoumali lékarské záznamy, a analyzoval post-mortem záznamy.
Rozhovory byly rozsáhlé a pomohly jim získat demografické údaje, rodinnou a zdravotní historii, faktory srdecního rizika, predchozí diagnózy a informace o samotné srdecní události.
Výsledky ukázaly, ze:

  • Z témer 11 milionu registrovaných bezcu bylo 59 srdecních zástav: 40 v maratonech a 19 v polovine maratonu (incidence 0,54 na 100 000 úcastníku).

  • Více nez 85% srdecních záchvatu bylo u muzu.

  • Kardiovaskulární choroby byly hlavním duvodem zatcení.

  • Míra výskytu byla výrazne vyssí u maratónu nez u polmaratonu (1,01 versus 0,27 na 100 000)

  • .
  • Míra výskytu u muzských bezcu (nejvyssí riziková skupina) byla ve druhé polovine desetiletí studie vyssí nez v první (0,71 na 100 000 za období 2000-2004, 2,03 na 100 000 v letech 2005-2010).

  • Z 59 prípadu srdecní zástavy bylo 42 (71%) úmrtí.

  • Z techto vedcu byli vedci schopni získat 31 klinických údaju, coz ukázalo, ze nejsilnejsími prediktory prezití jsou iniciace CPR u osob s okolím nebo základní diagnóza, která nebyla hypertrofická kardiomyopatie.
Autori uzavírají:
"Maraton a polmaratony jsou spojeny s nízkým rizikem srdecní zástavy a náhlé smrti. Zastavení srdce, nejcasteji zpusobené hypertrofickou kardiomyopatií nebo aterosklerotickým koronárním onemocnením, se vyskytuje predevsím u muzských maratónských úcastníku, incidence v této skupine se zvýsila behem minulá dekáda."
Hypertrofická kardiomyopatie je abnormální zhrubnutí srdecního svalu: nejcastejsí prícinou náhlé srdecní smrti u mladých sportovcu. Toto je první studie, která ukázala, ze by to mohlo být problém pro starsí bezce.
Autori také poukazují na to, ze úmrtnost 71% je výrazne lepsí nez obvyklá 92% míra srdecních záchvatu mimo nemocnicní prostredí. Navrhují to pravdepodobne kvuli prítomnosti lékarských týmu a diváku na maratónech, coz zvysuje pravdepodobnost, ze obeti kolapsu dostanou pomoc rychle.
Zádný z úcastníku s onemocnením koronární nemel zádný dukaz o akutní rupture koronárních plátu, neco, co Baggish komentoval:
"Nedostatek ruptury plaku - kritická událost pri mnoha srdecních záchvatech - byl zajímavý a prekvapivý nález."
"" To naznacuje, ze druh základního onemocnení, který zpusobuje zástavu srdce u dálkových bezcu, muze být detekován jednoduchým zátezovým testem pred závodním dnem, "dodal.
Tým nyní hodlá prozkoumat, jak nejlépe vzdelávat bezce, sledovat je pro srdecní onemocnení a podrobneji zkoumat specifické rizikové faktory.
Studie také zduraznuje, jak bystander CPR, jednoduchá dovednost, kterou se muze ucit nekdo, muze být rozdíl mezi zivotem a smrtí pro maratónské bezce.
"Uznání tohoto dulezitého nálezu nás vyzývá ke vsem akcím a na letosním Bostonském maratonu budeme nabízet první vzdelávací setkání CPR pro bezce, cleny rodiny a diváky," rekl Baggish.
Napsal Catharine Paddock PhD

Vsechno, co potrebujete vedet o kurkuma

Vsechno, co potrebujete vedet o kurkuma

Obsah výzivy kurkumu Pozitivní vedlejsí úcinky vcetne kurkumu ve strave Vedlejsí úcinky kurkuma Turmeric, nekdy nazývaný indický safrán nebo zlatý korení, je vysoká rostlina, která roste v Asii a Strední Americe. Kukurice na regálech a v korenových skríních je vyrobena ze základních korenu rostliny.

(Health)

Deset výhod vitaminu E oleje

Deset výhod vitaminu E oleje

Obsah vitamínu E olej: Základy Deset potenciálních prínosu Rizika a úvahy Jak pouzívat vitamín E Vitamin E není jediný vitamín, ale spíse skupina vitamínu rozpustných v tucích s antioxidacními úcinky. Antioxidanty bojují proti volným radikálum, které jsou elektrony, které se od atomu odlomily.

(Health)