cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nízká hladina vitaminu D spojená se srdecním onemocnením

Nízká hladina vitaminu D muze zvýsit riziko srdecního záchvatu a casné úmrtí podle studie z Kodanské univerzity a Kodanské univerzitní nemocnice.
Ackoli vitamín D je nejcasteji spojován se zdravými kostimi, ruzné populacní studie ukázaly, ze nízké hladiny tohoto vitaminu mohou zvýsit riziko vzniku ischemické choroby srdecní, anginy pectoris, koronární arteriosklerózy a srdecního záchvatu.

Jiný výzkum naznacil, ze nízké hladiny tohoto vitaminu mohou zpusobit vysoký krevní tlak, coz zvysuje riziko srdecního záchvatu. Jedna konkrétní studie v roce 2009 naznacila, ze nedostatek vitaminu D u mladých zen muze zvýsit pravdepodobnost vývoje systolické hypertenze.
V soucasné studii, která je nejvetsí, odborníci shromázdili a analyzovali údaje o více nez 10 000 dáncích, aby zjistili souvislost mezi nízkými hladinami vitaminu D a ischemickou chorobou srdce a smrtí.
Výsledky ukázaly, ze doktor Peter Brøndum-Jacobsen, klinické biochemické oddelení, Fakultní nemocnice v Kodani, vysvetlil, ze nízké hladiny vitaminu D ve srovnání s optimální úrovní jsou spojeny s:

  • 64% vyssí riziko srdecního záchvatu
  • 57% vyssí riziko predcasné smrti
  • 40% vyssí riziko ischemické choroby srdecní
  • nejméne o 81% vyssí riziko úmrtí na srdecní onemocnení
5% nejnizsí hodnoty vitamínu (méne nez 15 nanomolu vitamínu na litr séra) byly porovnávány s 50% nejvyssími hladinami (více nez 50 nanomolu vitamínu na litr séra). V Dánsku se doporucuje, aby mel stav vitaminu D alespon 50 nanomolu na litr séra.
Po kontrole urcitých promenných, které by mohly mít dopad na výsledky, byly vyssí rizika jeste patrná. Zjistení byla zverejnena v roce 2006 Arterioskleróza, trombóza a vaskulární biologie.
Toto vysetrení bylo vytvoreno z populacní studie, The Copenhagen City Heart Study, která merila hladiny vitaminu D v krevních vzorcích od roku 1981 do roku 1983. Vedci pouzívali celorepublikové dánské registry k sledování subjektu az do soucasnosti.
Børge Nordestgaard, klinický profesor na Fakulte zdravotnických a lékarských fakult Univerzity v Kodani a senior lékar kodanské univerzitní nemocnice, uvedl:
"U tohoto druhu populacní studie nedokázeme ríci nic o konecném vztahu k moznému prícinnému vztahu, ale muzeme zjistit, ze mezi nízkou hladinou vitaminu D a vysokým rizikem onemocnení srdce a casnou smrtí existuje silná statistická korelace. vysvetlení muze být, ze nízká hladina vitaminu D vede prímo k srdecním onemocnením a úmrtí. Je vsak také mozné, ze nedostatek vitamínu je obecne známkou spatného zdraví. "

Aby bylo mozné zjistit, zda nízká hladina vitaminu D má skutecný prícinný vztah s rizikem srdecních onemocnení, tým pokracuje ve vysetrování.
Pokud jejich budoucí výzkum podporí tato zjistení, bude to mít potenciálne obrovský dopad na zdraví svetové populace, vzhledem k tomu, ze srdecní onemocnení je nejcastejsí prícinou smrti dospelých podle Svetové zdravotnické organizace (WHO). Kazdý rok zhruba 17 milionu umírá na srdecní choroby.
Børge Nordestgaard dospel k záveru:
"Nejlevnejsí a nejjednodussí zpusob, jak získat dostatek vitaminu D, je nechat slunce v pravidelných intervalech svítit na pokozce. Existuje spousta dukazu o tom, ze slunecní svit je dobrý, ale je také dulezité se vyhnout spálení sluncem, coz zvysuje riziko kuze rakovina.Pomoc s dobrým prínosem vitaminu D je také dobrá, ale nebylo prokázáno, ze vitamín D jako dietary supplement zabranuje srdecním onemocnením a úmrtí. "

Napsal Sarah Glynn

Deset domácích prostredku pro lécbu psoriázy

Deset domácích prostredku pro lécbu psoriázy

Obsah Home remedies Vyvarování se spoustení Lékarská terapie Psoriáza je celozivotní autoimunitní stav kuze. Imunitní systém zpusobuje, ze kozní bunky rostou prílis rychle. Výsledkem jsou cervené, supinaté kuze, obvykle na loktech, kolenech a pokozce hlavy, ale mohou být kdekoli na tele. Neexistuje lék, ale je k dispozici rada procedur, vcetne nekolika domácích prostredku.

(Health)

Virus "postihuje" imunitní odpoved v hostitelských bunkách

Virus "postihuje" imunitní odpoved v hostitelských bunkách

Vedci z University of Pittsburgh Center for Vaccine Research objevili, jak virus napadaný komáry "unesl" bunecný regulacní systém, který potlacuje imunitu v hostiteli. Východní virus encefalitidy koní (EEEV) je vzácné, ale smrtelné onemocnení prenásené na cloveka skusem z infikovaného komára.

(Health)