cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Je vase díte zdurazneno? Získejte je psa

Máme tendenci spojovat stres s povinnostmi pro dospelé, jako jsou pracovní lhuty nebo zvedání rodiny. Deti se vsak mohou také cítit stresem a dlouhodobý stres muze mít negativní vliv na jejich zdraví stejne jako u dospelých. Nový výzkum zkoumá vliv domácího mazlícka na to, jak deti trpí stresem.
Nový výzkum naznacuje, ze domácí zvírata mohou pomoci snízit hladinu stresu u detí.

Malé mnozství stresu muze být silným motivátorem, který nás vede k dokoncení úkolu a lepsí práci v práci. Prílis mnoho stresu je vsak známo, ze má negativní vliv nejen na nase dusevní zdraví, ale také na nase fyzické zdraví.

Národní institut dusevního zdraví (NIMH) varuje, ze dlouhodobý stres muze vést k závazným problémum dusevního zdraví, jako je deprese a úzkost, stejne jako k telesným zdravotním problémum, vcetne srdecních onemocnení a diabetu.

Deti nejsou ani cizinci, kterí by stresovali. Jeden z pruzkumu provádených Americkou psychologickou asociací zjistil, ze témer tretina dotázaných detí zaznamenala v predchozím mesíci fyzický príznak spojený se stresem, at uz jde o potíze s usínáním, bolesti hlavy nebo bolesti zaludku.

Jak reagujeme na stres je samozrejme individuální zálezitostí. NIMH vysvetluje, ze nekterí lidé se stresem lécí mnohem úcinneji nez jiní a ruzní lidé pouzívají ruzné mechanismy zvládnutí.

Nekterí lidé se obracejí na zvírata pro sociální podporu. Studie ukázaly, ze domácí zvírata pomáhají dospelým uklidnit se a tudíz snízit stres, ale delá to totéz pro deti?

Výzkumníci z University of Florida (UF) v Gainesville se vydali na vysetrování. Jejich tým vedl Darlene Kertes, odborný asistent na psychologickém oddelení UF College of Liberal Arts and Sciences.

Zjistení byla zverejnena v casopise Sociální rozvoj.

Podávají deti domácí zvírata emocionální podporu?

Studie zahrnovala priblizne 100 rodin s detmi, které vlastnily zvíre. Úcastníci se zúcastnilo 101 detí ve veku od 7 do 12 let. K testování úrovne stresu detí se výzkumníci zeptali, aby dokoncili dva úkoly: public speaking a mentální aritmetiku.

O techto úkonech je známo, ze zpusobují stres a zvysují hladinu kortizolu u detí, coz je steroidní hormon vylucovaný nadledvinami a pomáhá telu reagovat na stresující nebo nebezpecné situace. Také známý jako "stresový hormon", kortizol je ukazatel stresu, coz znamená, ze cím více jsme stresovaní, tím vyssí jsou hladiny kortizolu v nasem tele.

Pro tuto studii vedci náhodne priradili detem k dokoncení stresových úkolu. Meli bud svého psa prítomného, ??svého rodicovského daru, nebo nikdo, kdo by je podporil.

Pro posouzení jejich hladiny kortizolu Kertes a tým shromázdili od úcastníku vzorky slin pred a po dokoncení úkolu.

Interakce se svým psem delá deti cítit méne stresované

Výsledky ukázaly, ze úroven stresu detí se lisí v závislosti na druhu sociální podpory, kterou obdrzeli, ale také na tom, kolik se zabývalo se svým domácím mazlíckem. Autor studie vysvetluje výsledky:

"Deti, které aktivne vyzývaly své psy, aby prisly a byly mazlícky nebo mazlícky, mely nizsí hladiny kortizolu nez deti, které se svými psy méne angazovaly. Kdyz se psi pohybovali nebo se k nim dostávali samy, detský kortizol mel tendenci být vyssí."

Darlene Kertesová

Výsledky kortisolových testu byly také podporeny detskými úcty. "Deti, které mely s sebou svého mazlícka, hlásily, ze mají pocit, ze jsou méne stresující, nez kdyz mají rodice na sociální podporu nebo nemají sociální podporu," ríká Kertes.

Dále poukazuje na to, jak se vyrovnáváme se stresem, protoze deti vytvárejí podmínky pro to, jak se vyrovnáváme se stresovými situacemi jako dospelí.

"Strední detství je cas, kdy se údaje o sociální podpore detí rozsirují mimo své rodice, ale jejich emocionální a biologické schopnosti vyrovnat se se stresem stále vznikají. Protoze víme, ze ucení se stresem v detství má celozivotní dusledky pro emocní zdraví a dobre - musíme lépe porozumet tomu, co funguje k vyrovnání techto reakcí na stres v raném zivote. "

Darlene Kertesová

Zjistete, jak domácí zvírata poskytují "jedinecnou" podporu lidem s dusevními chorobami.

Lécba vycerpání medi, aby se zabránilo sírení rakoviny

Lécba vycerpání medi, aby se zabránilo sírení rakoviny

Lécba vycerpání medi ukázala prekvapive dobré výsledky pri prevenci sírení rakoviny u orgánu ve vysoce rizikovém trojite negativním karcinomu prsu - forma rakoviny, která je velmi obtízná. Studie, kterou provedli vedci z Weill Cornell Medical College a publikovala v Annals of Oncology, zjistila, ze lécba vycerpání medi má schopnost úspesne zabranovat orgánum prijímat migracní nádorové bunky - zastavit sírení nádoru.

(Health)

Pacienti ve vegetativním stavu schopni rozpoznat tváre blízkých

Pacienti ve vegetativním stavu schopni rozpoznat tváre blízkých

Nový výzkum naznacuje, ze mozky pacientu ve vegetativním stavu - coz znamená, ze pacienti jsou vzhuru bez známky povedomí - mohou být schopni rozpoznat fotografie prátel a rodiny a vytvorit emocionální spojení. To je podle studie publikované v casopise PLOSE One. Tradicní presvedcení spocívá v tom, ze kdyz je clovek ve vegetativním stavu, zcela neví, co je kolem neho.

(Health)