cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Je víkendový cvicení stejne dobrý jako aktivní kazdý den?

Je vseobecne známo, ze cvicení je pro nás dobré. Být fyzicky aktivní snizuje riziko chronického onemocnení a predcasné smrti. Ovsem je to vsechno víc nez jeden víkend stejne efektivní jako trochu cvicení kazdý den? Vysetruje nový výzkum.
Cvicení "víkendových válecníku" mohou získat stejné zdravotní výhody jako ti, kterí cvicí kazdý den.

Pravidelná fyzická aktivita zlepsuje celkové zdraví mnoha zpusoby. Ministerstvo zdravotnictví a humanitních sluzeb Spojených státu doporucuje nejméne 2 hodiny a 30 minut týdenní mírné cvicení ke kontrole telesné hmotnosti, snízení hladiny cholesterolu a k udrzení krevního tlaku.

Lidé, kterí cvicí pravidelne, mají nizsí riziko kardiovaskulárních onemocnení (CKD) a cévní mozkové príhody, mají nizsí krevní tlak, lepsí kardiorespiracní zdraví a celkovou zdatnost.

Ale za doporucených 150 týdenních minut, zálezí na frekvenci a trvání cvicení? Nová studie zkoumá odlisné vzorce fyzické aktivity vedle rizika úmrtí a ruzných onemocnení.

Zjistení byla zverejnena v roce 2006 JAMA interní medicína.

Analýza vzorku telesné aktivity a prínosu pro zdraví

Vedci, vedeni Garym O'Donovanem, Ph.D., z Loughborough University ve Spojeném království, analyzovali nekolik stávajících studií o dohledu v domácnosti a záznamy o úmrtnosti.

Souhrnná analýza zahrnovala 63.591 úcastníku, ve veku 40 let a starsích, z 11 kohort respondentu do Health Survey for England a Scottish Health Survey.

Výzkumníci shromázdili data od roku 1994 do roku 2008 a zkoumali souvislost mezi mírou úmrtnosti a tzv. Víkendovými válecnými cviky a jinými vzory fyzické aktivity. Rovnez zkoumali riziko úmrtí z ruzných prícin, CVD a rakoviny.

Vzorec "víkendového válecníka" byl definován jako cvicení s mírnou intenzitou nejméne 150 minut týdne nebo minimálne 75 minut intenzivní intenzity, která se týkala jednoho nebo dvou zasedání.

Jiné typy cvicení byly definovány jako "neaktivní" (ti, kterí neoznámili zádnou fyzickou aktivitu vubec) a "nedostatecne aktivní", která definuje dospelé, kterí hlásili méne nez 150 týdnu v mírné intenzite nebo méne nez 75 týdnu v týdnu fyzicky intenzivní fyzické aktivity aktivita.

Studie nakonec zahrnovala ty "pravidelne aktivní" - dospelé, kterí mírne cvicí nejméne 150 minut týdne nebo intenzivne nejméne 75 minut týdne ve trech a více sezeních.

V následujícím období bylo celkem 8 802 úmrtí, z nichz 2 780 bylo z CVD a 2 526 z rakoviny.

Cvicení "víkendových válecníku" rovnez snizují riziko úmrtí

Více nez 90 procent úcastníku bylo bílých a víkendové válecníci meli tendenci být muzi.

Neaktivní respondenti casteji kourili a hlásili dlouhotrvající nemoci.

Studie celkove ukázala, ze víkendový válecník, nedostatecná a pravidelná fyzická aktivita mohou snízit riziko úmrtí bez ohledu na frekvenci výcviku.

Konkrétneji, riziko úmrtnosti vsech prícin bylo o 30 procent nizsí u aktivních osob ve srovnání s neaktivními respondenty.

To zahrnovalo úcastníky víkendových válecníku, kterí zaplnovali svou fyzickou aktivitu do jednoho nebo dvou týdnu s moderním nebo energickým cvicením, stejne tak jak pravidelne, tak nedostatecne aktivních respondentu.

Autori dospeli k záveru, ze frekvence a délka trvání se nezdá význam pro osoby povazované za fyzicky aktivní:

"Víkendový bojovník a dalsí vzorce fyzické aktivity, které jsou charakterizovány jedním nebo dvema sedmi týdnu mírné nebo silné intenzity fyzické aktivity, mohou být dostatecné ke snízení rizik pro vsichni-cause, CVD a úmrtnost na rakovinu bez ohledu na dodrzování prevládajících pokynu o fyzické aktivite . "

Nekteré dukazy shromázdené v této studii - stejne jako dalsí výzkum, na který odkazuje O'Donovan a tým - naznacují, ze riziko úmrtí je nejnizsí mezi temi, kterí jsou pravidelne aktivní.

Nekterá omezení studie zahrnují skutecnost, ze 90% respondentu bylo bílých, coz znamená, ze výsledky nemusí být zobecnovatelné pro vsechny rasy a etnické skupiny.

Krome toho pozorovací povaha studie znamená, ze nemuze mezi kolidovanými údaji zjistit kauzalitu. Nakonec, skutecnost, ze respondenti uvádeli vlastní výsledky, ciní výsledky zranitelnejsí vuci nepresnostem.

Zjistete, jak muze dopamin ovlivnovat motivaci k cvicení.

Kmenové bunky specifické pro pacienty by mohly být hlavním prulomem lécby a lécby chronických nemocí

Kmenové bunky specifické pro pacienty by mohly být hlavním prulomem lécby a lécby chronických nemocí

Veda pravdepodobne prekoná významný milník v technologii kmenových bunek specifické pro pacienta, která pravdepodobne pripraví cestu pro terapie zalozené na bunkách pro zivot ohrozující a / nebo chronické onemocnení, jako jsou diabetes, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba atd., Vedci z NYSCF a Kolumbijská univerzita uvedla v casopise Nature.

(Health)

Manzelství muze zvýsit prezití onemocnení srdce

Manzelství muze zvýsit prezití onemocnení srdce

Nová studie naznacuje, ze osoby, které zazily infarkt nebo kterí mají zvýsené riziko onemocnení srdce, mají lepsí pravdepodobnost prezití, pokud jsou zenatí. Vedci tvrdí, ze to muze být kvuli dostupnosti tesné podpurné síte. Nový výzkum ukazuje, ze manzelství by mohlo zlepsit míru prezití.

(Health)