cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Zlepsení úsilí v boji proti HIV

Johns Hopkins expert na léky proti HIV a AIDS se ujal vedení v mezinárodním úsilí drasticky zmenit výrobu a predepisování siroce pouzívaných kombinovaných terapií v posledních deseti letech, aby bylo zajisteno, ze 8 z 34 milionu infikovaných lidí po celém svete muze jejich onemocnení pod kontrolou.
Zpráva je zverejnena v casopise Lancetové infekcní nemoci. Charles Flexner, MD, odborník na klinický farmakolog a infekcní onemocnení a profesor na Lékarské fakulte Univerzity Johns Hopkins a univerzita pro Bloomberg School of Public Health, rekl:

"Muzeme ucinit více méne aktivního farmaceutického prípravku v mnoha protidrogových látkách proti HIV a muzeme prijmout efektivnejsí techniky, abychom léky vyrobili rychleji a méne penez nez dríve."

Podle Flexnera a dalsích vedcu z Johns Hopkins a Clinton Health Access Initiative jsou lepsí, bezpecnejsí a potenciálne úcinnejsí lepsí lékové formy, efektivnejsí a levnejsí výrobní metody, kratsí lécebné období a nizsí dávka.
Vetsina lidí s HIV zije v chudé subsaharské Africe a bud nemá prístup k lécbe sama o sobe, nebo nemuze dovolit lécení. Flexner poznamenává, ze realizace techto snah by tyto drogy lépe zprístupnilo temto lidem.
Flexner vysvetlil:
"Nasí nejvetsí výzvou pri lécbe tech, kterí jsou jiz infikováni HIV v rozvojovém svete, je zjistit, jak se chystáme prodlouzit nase stávající léky a lécit dva nebo dokonce trikrát tolik lidí. Nastestí vedecké a chemické inzenýrské dukazy jsou na nasem bocní."

Podle výzkumníku by mely být snízeny náklady na výrobu stávajících léku. Zduraznují, ze vetsina anti-HIV léku predepsaných v rozvojových zemích je druhová a jsou jiz cenove nejnizsí. Rocní náklady na lécení osob s HIV se pohybují mezi 130 az 1500 USD na pacienta.
Vedci poznamenávají, ze farmaceutické spolecnosti se obvykle vyhýbají snízení nákladu na antiretrovirové lécebné postupy, protoze pro ne neexistují zádné financní pobídky. Flexner vysvetluje: "V soucasné strukture tvorby cen léku neexistuje zádná financní stimulace pro ne, aby provedli nejaké zmeny. Je tedy na vedecké komunite, aby zvetsila a zaplnila mezeru."
Nová zpráva slouzí jako akcní plán pro rozsirování uzívání anti-HIV léciv. V cervnu 2010 se v Alexandrii, Va., Shromázdilo více nez 140 vedcu, zástupcu farmaceutického prumyslu, odborníku z oblasti politiky a filantropu v rámci první konsenzuální konference o optimalizaci antiretrovirových léku.

Podle odborníku jsou na spici seznamu nejlevnejsí dodavatelé surovin nebo zmeny formulací pro optimalizaci toho, jak úcinne jsou léky absorbovány telem, aby se snízily náklady na léky proti HIV.
Flexner zduraznuje, ze v roce 2007 byl nový, konkurencní výrobce surového slození pouzívaný k syntéze tenofoviru, nejpouzívanejsího antiretrovirového léciva na svete a klícovou slozkou siroce pouzívané kombinované terapie Atripla. Podle flexneru, behem ctyr let, nový produkt snízil cenu tenofoviru o 60% a usetril programy pomoci milionum.
Flexner vysvetlil: "Mnoho léku, jako je tenofovir, má míru absorpce tela - míru toho, kolik z klícových aktivních chemických slozek se skutecne dostane do krevního reciste - méne nez 30 procent."
Pokud by se toto procento zdvojnásobilo, pocet pacientu s pilulkami by mohl být výrazne snízen.
Krome toho, jestlize prumerná dávka potrebná k úcinnému lécení onemocnení byla snízena z 300 miligramu denne na 150 miligramu, 50% lidí by mohlo mít prístup k tenofoviru.
Vetsina predepsaných léku obsahuje vyssí dávky, nez jsou skutecne potrebné. Prestoze predávkování neskodí lidem uzívajícím drogy, ríká Flexner, "ukazuje, jak výrobci léku chybne opatrují opatrnost pri predepisování více léku spíse nez méne, coz muze být obzvláste pravdivé pro antiretrovirové léky, jejichz vývoj byl spesen behem posledních dvou desetiletí ve spechu bojovat proti nemoci HIV. "
Podle spolecnosti Flexner: "Snízení dávky léku na predpis, které se pouzívají pri lécbe lidí v rozvojovém svete, je mozná nejkontroverznejsí z návrhu skupiny, protoze nechceme, aby existovala moznost poskytovat nestandardní péci."
Aby bylo mozné potvrdit, ze snízení dávky antiretrovirových léciv nebude mít za následek nedostatecnou lécbu, jsou v soucasné dobe provádeny studie s pouzitím mírne nizsích dávek efavirenzu a stavudinu, zvláste u stíhlejsích nebo kratsích osob v rozvojových zemích, jejichz prumerná telesná hmotnost nemusí zarucit vetsí dávky .
Flexner rekl: "I kdyz dve tretiny denní dávky nebo dokonce polovina fungují stejne jako pocátecní predpis, miliony dalsích lidí infikovaných tímto onemocnením mají dobrou sanci získat prístup k nasim stávajícím zásobám anti-HIV léciv . "
Navíc výzkumníci také hodnotí pouzití doplnkových farmakologických "posilujících" léku ke zlepsení úcinku úcinných látek na jiné léky, zatímco farmakologové se snazí prodlouzit trvanlivost anti-HIV léciv, aby byli lépe dostupní pro HIV-pozitivní lidi v chudých zemích.
Flexner dospel k záveru: "Vsechny tyto zdánlive malé inovace a vylepsení se mohou pridat."
V kvetnu se tým setkal se Svetovou zdravotnickou organizací Spojených národu v Zeneve, aby pracovali na aktualizacních pokynech pro lécbu onemocnení HIV, aby zaclenili své optimální strategie uzívání drog.
Napsal Grace Rattue

Vedci objevují gen, který rídí telesné hodiny

Vedci objevují gen, který rídí telesné hodiny

V nové mysí studii vedci objevili gen, který kontroluje telesné hodiny, a ze poruchy v tomto genu mohou úcinne "zkratovat" cirkadiánní rytmy. Hodiny tela jsou zodpovedné za regulaci kolísavých biologických procesu, jako je teplota tela, tvorba hormonu, spánek a bdení.

(Health)

Dlouhodobé riziko recidivující mrtvice je nedostatecne rozpoznatelné

Dlouhodobé riziko recidivující mrtvice je nedostatecne rozpoznatelné

Pacienti trpící mrtvicí nebo mini-cévní mozkovou príhodou, kterí nemají casné komplikace, jsou zpravidla propusteni z prevence sekundárních mrtvice. Nové výzkumy vsak ukazují, ze tito lidé zustávají dlouhodobe zvýseni riziko mozkové mrtvice, infarktu a úmrtí po dobu nejméne 5 let po pocátecní události.

(Health)