cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Pokud vase babicka kourila, pravdepodobne budete mít vetsí pravdepodobnost, ze u Vás bude autismus

Nedávná studie, publikovaná v Vedecké zprávy, dospívá k záveru, ze pokud matka dívky kourí tabák behem svého tehotenství, je mnohem pravdepodobnejsí, ze rozvíjí autistické rysy.
Mohlo by kourení zvýsit riziko, ze vasi vnoucata projevují znaky spojené s autismem?

Autismus, charakterizovaný opakujícím se chováním a obtízemi spolecensky pusobícími, se jeví jako na vzestupu.

Hodne z tohoto zvýsení se predpokládá z duvodu lepsí míry detekce a vetsího povedomí. Mnoho vedcu se vsak domnívá, ze faktory zivotního prostredí nebo zivotního stylu mohou také hrát urcitou roli.

Nedávná studie provedená výzkumnými pracovníky z University of Bristol ve Spojeném království zkoumala tri generace údaju z dlouhodobého projektu Avon Longitudinal Study of Rods and Children (ALSPAC), dlouhodobého projektu sberu dat provedeného univerzitou, který zacátkem devadesátých let.

Výzkumní pracovníci prijali do budoucnosti matky a podrobne informovali o svém zivotním stylu, návycích a zdraví - vcetne toho, zda kourili ci nikoli. Od té doby, co projekt poprvé zacal, byli pravidelne sledováni.

Babicka má kourení

Predtím vedci zkoumali vazby mezi kourením matky a autismem, ale dosud nebyly výsledky jednoznacné. Nekteré studie nalezly úcinek, zatímco jiné ne.

Díky unikátní kohorte ALSPAC by se výzkumníci této studie mohli jeste více prohloubit. Chteli pochopit, zda existují nejaké meritelné úcinky kourení behem tehotenství na prípadné vnoucata osoby.

Celkem bylo do studie zapojeno 14 500 úcastníku. Jakmile byly údaje peclive prohlédnuty a pro které byly kontrolovány nescetné faktory, výsledky byly prekvapující.

Zjistili, ze pokud dívcí materská babicka kourila behem tehotenství, dívka by mela o 67 procent vyssí pravdepodobnost, ze projeví urcité znaky spojené s autismem, jak jsou hodnoceny pomocí opatrení pro sociální komunikaci a opakované chování.

Dále bylo prokázáno, ze pokud babicka matky kourila, riziko jejích vnoucku s diagnózou poruchy autistického spektra (ASD) se zvýsilo o 53 procent.

Stojí za zmínku, ze pro diagnózu ASD nebylo mozné analyzovat pohlaví vnoucat oddelene; analýza autistických vlastností byla zalozena na více nez 7 000 úcastnících, avsak pouze 177 diagnóz ASD.

Zvláste, merené úcinky byly jasnejsí, pokud babicka kourila behem tehotenství, ale matka ne. Neexistovala zádná souvislost mezi autismem nebo autistickými znaky a otcovským kourením.

Jak by mohl vzniknout tento prícný generacní efekt?

Muze se stát, ze vyvíjející se vejce v plodu jsou citlivé na chemické látky, které se podílejí na kourení tabáku, a ze pozdeji v zivote je poskození stále prítomno a muze nakonec ovlivnit potomstvo.

"Pokud jde o mechanismy, existují dve siroké moznosti: poskození DNA je prenáseno na vnoucata nebo existuje nejaká adaptivní reakce na kourení, které zanechává vnoucata zranitelnejsí vuci ASD."

Prof. Marcus Pembrey, spoluautor

Mohlo by dojít k tomu, ze toto poskození je vedeno v mitochondriích, takzvaných mocenských bunkách. Mitochondrie jsou predávány pouze dalsí generaci prostrednictvím materského vejce. Profesorka Pembreyová se domnívá, ze je mozné, ze malé zmeny zenských mitochondrií by ji neovlivnily, ale jejich vliv by mohl být zesílen v následující generaci.

Pokud jde o to, ze jsou ovlivneny vnucky spíse nez vnuci, porota je venku. Profesor Pembrey ríká, ze: "Nemáme zádné vysvetlení pro rozdíly v pohlaví, ackoli jsme dríve zjistili, ze kourení babicky je spojené s ruznými vzory rustu u vnuku a vnucek".

Je treba provést dalsí výzkum, abychom potvrdili tyto výsledky a odpovedeli na nové otázky, které vznikly z dat. Vedci plánují rozsírit své poznatky a profesor Jean Golding, jiný z autoru, vysvetluje, ze: "Zacali jsme studovat dalsí generaci úcastníku, takze nakonec budeme schopni zjistit, zda se efekt odrazí od skvelých výsledku, prarodicum i jejich pravým vnukum. "

Výsledkem této studie je opakování nekterých dobrých rad - nekurte behem tehotenství. Profesor Golding ríká: "Uz víme, ze ochrana dítete pred tabákem je jedním z nejlepsích vecí, které zena muze udelat, aby díteti zdrave nastartovala zivot. Nyní jsme zjistili, ze nekuráky behem tehotenství by mohly dát jejich budoucí vnoucata lepsí zacátek taky. "

Zjistete, jak muze lék proti tuberkulóze pomoci pri lécbe autismu.

DNA Sequencing Technique Vyvinuté polovodice - nízké náklady, prenosné a skálovatelné

DNA Sequencing Technique Vyvinuté polovodice - nízké náklady, prenosné a skálovatelné

Vedci spolecnosti Ion Torrent Systems Inc. vytvorili techniku ??sekvencování DNA pouzívající polovodice namísto nákladné a slozité optické technologie. Ríká, ze jejich zarízení má mnohem nizsí cenu, je prenosné a muze být vylepseno (skálovatelné). Jejich cílem je dosáhnout cílové ceny ve výsi 1.000 USD za genomové sekvenování.

(Health)

Stávající trída léku muze zastavit viry Ebola, Marburg

Stávající trída léku muze zastavit viry Ebola, Marburg

Existuje naléhavá potreba vyvinout vakcíny a antivirové léky proti viru Ebola a jeho bratranci Marburg virus - dva z nejnebezpecnejsích a nejvíce nákazlivých viru na svete. Nyní vedci zjistili, ze zpusob, jakým se viry Ebola a Marburg pokousejí proniknout do hostitelských bunek, aby se mohly replikovat, mohou být blokovány pomocí trídy léku, které jsou jiz bezne pouzívány.

(Health)