cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.



Gestacní riziko diabetu spojené s antipsychotikami behem tehotenství

Zeny, které uzívají antipsychotika behem tehotenství, mají vyssí pravdepodobnost vzniku gestacního diabetu, ríkají vedci.
Studie provedená Robertem Bodenem. Ph.D., Ph.D., Centra pro farmakologickou epidemiologii, Karolinska Institutet ve Stockholmu a Univerzite v Uppsale, Uppsala, Svédsko a jeho kolegové. Archivy obecné psychiatrie.
Antipsychotika jsou pouzívána k lécbe tezkých dusevních onemocnení, jako je schizofrenie a bipolární poruchy, "dukazy o pouzití antipsychotik behem tehotenství jsou obecne nedostatecné nebo slabé," ríkají výzkumní pracovníci.
Studie provedla vysetrení lékarských záznamu svédských zen, které se narodily ve Svédsku od cervence 2005 do prosince 2009. Z vysetrovaných zen nemelo 357 696 zádných receptu na antipsychotika, 169 zen bylo predepsáno antipsychotika olanzapin a / nebo clozapin a 338 byly predepsány jiné antipsychotika.
Vedci rekli:

"Gestacní cukrovka byla více nez dvakrát castejsí u matek, kterí uzívali antipsychotika (sedm matek [4,1 procent] u tech, kterí uzívali olanzapin a / nebo klozapin a 15 [4,4 procenta] u tech, kterým byla predepsána dalsí antipsychotika) nez v celkové populaci tehotných zen 5,970 [1,7%]). "

Ackoli tým zjistil, ze zeny mely vetsí pravdepodobnost, ze porodí malé díte v gestacním veku (SGA), pokud by uzívaly antipsychotika, po úprave materských faktoru riziko jiz nebylo statisticky významné.
Výzkumníci vysvetlili:
"Záverem je, ze materské uzívání antipsychotík behem tehotenství, bez ohledu na skupinu léciv, je spojeno se zvýseným rizikem gestacního diabetu. Zvýsené riziko porodu dítete SGA pozorované u zen lécených antipsychotikami behem tehotenství je pravdepodobne úcinkem faktory, jako jsou kourení. "

Výsledky navíc ukázaly, ze expozice olanzapinu a / nebo klozapinu nezvysovala riziko výskytu gestacního veku (LGA) pri porodu nebo pri porodu. Rizika vsak vzrostla na obvod hlavy.
Výzkumníci dospeli k záveru: "Tehotné zeny lécené antipsychotikami by mely být peclive sledovány na gestacní diabetes a odchylovat rust plodu."
Napsal Grace Rattue

Zebrafish muze predpovedet odpoved na lécbu rakoviny prostaty

Zebrafish muze predpovedet odpoved na lécbu rakoviny prostaty

Vedci zkoumali pouzití zebrafish k identifikaci samovolne obnovujících nádorových kmenových bunek v rakovine prostaty a ríkají, ze tento model muze být prínosnejsí pro predpovedi odpovedi na lécbu ve srovnání s tradicními experimentálními modely. Podle americké rakovinové spolecnosti je rakovina prostaty - rakovina prostaty - druhou nejcastejsí rakovinou u amerických muzu.

(Health)

Zlehání detství zpusobuje snízení objemu mozku

Zlehání detství zpusobuje snízení objemu mozku

Clánek publikovaný tento týden v prosincovém císle archivu pediatrických a adolescentních lékaru, jednoho z casopisu JAMA / Archives, nacrtává dukazy o spatné výchove u detí vedoucí ke snízení objemu mozku. Konkrétne vedci zjistili, ze mozková sedá hmota se mení kvuli spatnému zacházení a zdá se, ze "casný zivotní stres" brání vývoji mozku.

(Health)