cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Eylea schválená pro makulární degeneraci spojenou s vekem, USA

Prípravek Eylea (aflibercept) byl schválen FDA pro vlhkou AMD (vekovou makulární degeneraci). Vlhká (neovaskulární) AMD je jednou z hlavních prícin oslepnutí nebo poskození zraku u starsích Americanu - tím, ze postihuje cást oka, která nám umoznuje videt jemné detaily (makula), nicí nase ostré centrální videní. Takové kazdodenní úkoly jako ctení, psaní a rízení se stávají stále obtíznejsími.
Prípravek Eylea byl schválen v dávce 2 mg jednou za mesíc po dobu prvních 12 týdnu a poté 2 mg jednou za dva mesíce.
Nové podání intravitreální injekce, stejne jako u Eyley, je ve vedecké literature známé jako VEGF Trap-Eye.
Ve vetsine prípadu s vlhkou AMD, prestoze centrální videní muze být vázne postizeno, periferní videní pacientu stále umoznuje, aby se dostali do bezprostrední blízkosti.
Existují dva typy makulární degenerace:

  • Suchá makulární degenerace - tento formulár postupuje postupne. Ackoli neexistuje zádná lécba, je mozné udelat neco, co by pacientovi pomohlo zvládnout.
  • Mokrá makulární degenerace - toto postupuje mnohem rychleji; Zahrnuje rust abnormálních krevních cév (neovaskularizace), které úniku tekutiny do makuly (stred sítnice). Lécba je zapotrebí, jakmile se príznaky objeví. Jedním z prvních príznaku je videt prímky jako vlnité. Tento typ je mnohem váznejsí nez suchý AMD.


Jak muze pacient AMD videt tyto dva chlapce


Jak by lidé s dobrým videním videli dva chlapce
Edward Cox, M.D., M.P.H, reditel Úradu pro antimikrobiální prípravky ve stredisku pro hodnocení a výzkum drog FDA, uvedl:
"Eylea je dulezitá nová lécebná moznost pro dospelé s vlhkou AMD. Je to potenciálne oslepující nemoc a dostupnost nových mozností lécby je dulezitá."


FDA vyhodnotila dve fáze 3 klinických studií, které zahrnovaly 2 412 úcastníku, vsechny s mokrým AMD. Byli náhodne vybráni do dvou skupin:
  • Skupina Eylea - injekce aflibercept do oka, jednou jednou za ctyri nebo osm týdnu, podávaná oftalmologem (specialistou ocního lékare)
  • Skupina prípravku Lucentis - injekce ranibizumabu do oka, podávaná také oftalmologem
Primárním cílem v obou prípadech byla zraková ostrost pacienta (jasnost videní) po 12 mesících lécby. The primárního koncového bodu se rozumí "hlavní výsledek" merený na konci pokusu s cílem urcit, zda daná lécba funguje.
Obe studie prokázaly, ze prípravek Eylea je stejne úcinný jako prípravek Lucentis bud pri zlepsování nebo udrzování zrakové ostrosti.
U pacientu ve skupine s Eyleou byly nejcastejsími (hlásenými) vedlejsími úcinky krvácení z konjunktivního systému (krvácení v míste vpichu), bolesti v ocích, skvrny sklivce (videní skvrny v jednom videní), katarakta (zakalení cocky oka) a zvýsený ocní tlak.
Pacienti s aktuálne aktivní ocní infekcí nebo ocním zánetem by nemeli dostávat prípravek Eylea. Zádné studie Eyley nebyly provedeny na tehotných pacientech - FDA ríká, ze lékari by meli uzívat tento prípravek pouze tehotným zenám, pokud jsou si jisti, ze potenciální prínosy prevazují nad moznými riziky. Prípravek Eylea nebyl u detí zkousen (vlhká AMD není detským onemocnením).

Léky schválené FDA pro mokré AMD krome nove schváleného prípravku Eylea zahrnují verteporfin pro injekci (Visudyne), injekci pegaptanibu sodného (Macugen) a injekci ranibizumabu (Lucentis).
Klinický oftalmolog a retinální specialist, Jeffrey Heier, MD, predseda rídícího výboru pro proces VIEW 1, uvedl:
"Schválení prípravku EYLEA nabízí pacientum s mokrým AMD potrebnou novou lécebnou variantu. EYLEA nabízí potenciál dosáhnout efektivity, kterou ocekáváme od soucasných cinidel proti VEGF, ale s méne castými injekcemi a bez pozadavku na monitorování. muze snízit potrebu nákladných a casove nárocných mesícních návstev úradu pro pacienty a jejich pecovatele. "

Eylea je prodávána v USA firmou Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Leonard S. Schleifer, MD, Ph.D., prezident a generální reditel spolecnosti Regeneron, uvedl:
"Toto schválení je dulezitým krokem vpred pro Regeneron a pro pacienty trpící mokrou AMD, nejcastejsí prícinou slepoty v USA u starsích dospelých. Dekujeme pacientum a klinickým zkousejícím, kterí se úcastnili nasich klinických studií, FDA a Zamestnanci spolecnosti Regeneron, kterí nám pomohli tento den udelat. Nyní, kdyz je EYLEA schváleno, hodláme v prístích nekolika dnech zprístupnit prípravky EYLEA pacientum. "

Napsal Christian Nordqvist

Chripky, chripka spojená se zvýseným rizikem mrtvice u detí

Chripky, chripka spojená se zvýseným rizikem mrtvice u detí

Nová studie zverejnená v casopise Neurologie naznacuje, ze mensí infekce, vcetne nachlazení a chripky, mohou docasne zvýsit riziko mrtvice u detí. Drobné infekce, jako je nachlazení a chripka, mohou docasne zvýsit riziko mrtvice u mrtvých, tvrdí nová studie. Nicméne autor studie Dr. Heather J. Fullerton z detské nemocnice Benioff University v Kalifornii a San Franciscu (UCSF) a kolegové poznamenávají, ze zvýsené riziko je malé a ze rutinní ockování muze poskytnout urcitou ochranu pred mrtvicí.

(Health)

"Prátelské viry" jsou prospesné pro zdravé strevo jako "prátelské bakterie"

"Prátelské viry" jsou prospesné pro zdravé strevo jako "prátelské bakterie"

Vedci verí, ze nasli první silnou indikaci, ze streva je prirozeným domovem viru, které jsou uzitecné jako "prátelské bakterie" pri udrzování zdraví a udrzování infekce v zálivu. Tým mikrobiologu odhaluje silné dukazy, ze streva má virom "prátelských viru", který hraje podobnou roli jako mikrobiom "prátelských bakterií" pri udrzování zdraví.

(Health)