cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Cvicení snizuje riziko plic a kolorektálního karcinomu u muzu stredního veku

Nový výzkum, který provedli vedci z University of Vermont, ukazuje, ze muzi stredního veku, kterí se úcastní mnoha kardiovaskulárních cvicení, mají snízené riziko vzniku rakoviny plic a kolorektálního karcinomu. Navíc tem, kterí cvicí, je méne pravdepodobné, ze umírají na rakovinu prostaty (i kdyz jejich riziko kontraindikace zustává stejné).
Podle hlavního autora studie Susan Lakoski, MD, odborná lékarka na Vermontské univerzite:

"Zatímco spatná kondice je jiz známo, ze predpovídá budoucí kardiovaskulární onemocnení, je to první studie, která zkoumá fitness jako ukazatel budoucí prognózy rizika rakoviny.
Toto zjistení jasne ukazuje, ze pacienti by meli být informováni o tom, ze potrebují urcitou fyzickou kondici a nikoli jen o tom, ze potrebují cvicení. A na rozdíl od chování v cvicení, které se opírá o sebehodnocení pacientu, muze být fyzická a objektivní merení v klinickém prostredí. "

Na studii se zúcastnilo celkem 17 049 muzu. Kazdá z nich získala kardiovaskulární fitness hodnocení od Institutu Cooper ve stredním veku 50 let. Test zahrnoval chuzi na bezeckém pásu s ruznými rychlostmi a výskami. Zaznamenali výkon muzu pomerem metabolické rychlosti (mírou spotreby energie), známou jako metabolické ekvivalenty nebo MET.
Tým rozdelil úcastníky na ruzné skupiny podle úrovne jejich zpusobilosti. Vedci poté analyzovali svou lékarskou historii a zjistili, zda se vyvinuli bud plicní, kolorektální nebo rakovina prostaty.
V této studii patrili muzi, kterí byli ve svých 40 letech, kterí dosáhli 13,5 minut ve fitness testu, na nejnizsím kvintilu pro fitness, stejne jako muzi ve svých 50 letech, kterí dosáhli méne nez 11 minut.
Behem sledovaného období 20 az 25 let bylo diagnostikováno celkem 2332 muzu s rakovinou prostaty, 277 bylo diagnostikováno s rakovinou plic a 276 bylo diagnostikováno s kolorektálním karcinomem.
Oni upravili výsledky studie pro faktory, jako je BMI, kourení návyky a vek.
Riziko rakoviny plic nebo kolorektálního karcinomu se snízilo o 68 a 38 procent u muzu, kterí byli nejvíce fyzicky fit a aktivní ve srovnání s temi, kterí vubec nebyli aktivní.
Výzkumníci zjistili, ze fyzická aktivita nemá zádný vliv na míru diagnostiky rakoviny prostaty.
Ackoli bylo prokázáno, ze cvicení muze snízit riziko úmrtí na rakovinu prostaty. Predchozí výzkum ukázal, ze muzi s rakovinou prostaty, kterí cvicí energicky, mají znacne snízené riziko úmrtí na onemocnení ve srovnání s jinými diagnostikovanými muzi.
Muzi, kterí byli fyzicky fit v dobe, kdy oni rozvinuli rakovinu, meli mnohem vyssí míru prezití a nizsí riziko úmrtí na rakovinu ve srovnání s muzi, kterí nebyli fit. Ve skutecnosti, zvýsení telesné zdatnosti 1MET bylo spojeno s 14% snízením rizika úmrtí na rakovinu, stejne jako 23% snízení rizika úmrtí na kardiovaskulární onemocnení.
Krome toho vedci poznamenali, ze pacienti, kterí nebyli jeste fit, ale nebyli obézní, byli stále vystaveni zvýsenému riziku kardiovaskulárních onemocnení (CVD), coz naznacuje, ze lidé si musí být vedomi toho, ze fitness také ovlivnuje riziko.
Ukázalo se, ze cvicení má obrovské príznivé úcinky na osoby s diagnózou rakoviny a také bylo zjisteno, ze pomáhají minimalizovat recidivu rizika nebo dalsí rozvoj rakoviny.
Prezidentka ASCO Sandra M. Swainová uvedla: "Tato dulezitá studie potvrzuje, ze kardiorespiracní zpusobilost je nezávislý a silný prediktor rizika rakoviny a prognózy u muzu. Zatímco je zapotrebí více výzkumu, aby bylo mozné zjistit, zda jsou podobné trendy alidové ve vztahu k jiným druhum rakoviny a mezi zenami , tyto výsledky naznacují, ze lidé mohou snízit riziko rakoviny s relativne malými zmenami zivotního stylu. "
Napsal Joseph Nordqvist

Metoda, která merí hustotu ruky, by mohla zabránit zlomeninám kycle

Metoda, která merí hustotu ruky, by mohla zabránit zlomeninám kycle

Technika nazvaná digitální rentgenová rentgenometrie (DXR), pouzívaná k merení hustoty kostí, muze také identifikovat osoby s vyssím rizikem zlomeniny kycle. Vedci tvrdí, ze DXR, podobne jako jiné drazsí metody, by mohl být potenciálne vyuzit k identifikaci lidí ohrozených osteoporózou, chorobou, která postihuje priblizne 200 milionu zen na celém svete, podle nové studie zverejnené v evropské radiologii.

(Health)

Dejte si pozor na falesné online lékárny, ríká FDA

Dejte si pozor na falesné online lékárny, ríká FDA

Národní kampan zamerená na zvýsení povedomí Americanu o výskytu falesných internetových lékáren byla zahájena FDA. FDA (Food and Drug Administration) varoval, ze podvodné online lékárny predstavují nebezpecí pro zdraví pacienta. Agentura tvrdí, ze cílem je pomoci spotrebitelum bezpecne nakupovat.

(Health)