cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Cvicení muze být spatné pro nekteré

Nová studie naznacuje, ze ne kazdý zdravý clovek má prospech z pravidelného cvicení: pro malou 7% mensinu muze zvýsit rizikové faktory srdce a diabetu. Vedci nenavrhovali, ze by to melo zastavit lidi, kterí cvicí, ale poukazují na dulezitost pouzití tohoto typu znalostí pro personalizaci cvicebních programu.
Claude Bouchard, profesor genetiky a výzivy v Laboratori lidské genomiky v Penningtonove biomedicínském výzkumném stredisku v Baton Rouge, Louisiana, byl vedoucím studie, který byl publikován online PLoS ONE dne 30. kvetna.
Bouchard a kolegové písí ve svých základních informacích, ze pokyny týkající se verejného zdraví naznacují, ze dospelí by meli delat 150 minut týdne mírné intenzity fyzické aktivity nebo 75 minut týdne intenzivní intenzivní aktivity.
Nicméne je nyní dobre známo, ze ruzní lidé reagují jinak na cvicení, pokud jde o kardiorespiracní fitness a kardiometabolické a diabetické rizikové faktory.

Zustává ale otázkou, zda existují lidé, u kterých by úcinek pravidelného cvicení na tyto rizikové faktory mohl být skodlivý.
Pro jejich studii Bouchard a kolegové analyzovali údaje ze sesti prísných studií, které zkoumaly vliv cvicení u celkem 1 687 dospelých.
Tyto studie byly Rodinné studie HERITAGE, studie DREW, studie INFLAME a studie STRRIDE, plus kohorty ze dvou dalsích studií, jeden z University of Maryland a druhý z University of Jyvaskyla.
Oni zkoumali, kolik úcastníku zaznamenalo nezádoucí reakci na cvicení, které definovali jako "zmenu zpusobenou cvicením, která zhorsuje rizikový faktor nad chybu merení a ocekávanou kazdodenní zmenu".
Bouchard a jeho kolegové vytvorili vlastní parametry pro tuto definici merením klidového systolického krevního tlaku (SBP), HDL cholesterolu (HDL-C) na hladine plazmy, triglyceridu (TG) a inzulinu (FI) u 60 osob po dobu trí týdnu .
Z techto opatrení vymezily nezádoucí reakci u techto rizikových faktoru jako: zvýsení o 10 mm Hg nebo více u SBP, 0,42 mmol / L nebo více pro TG nebo 24 pmol / L nebo více pro FI nebo pokles o 0,12 mmol / L nebo více pro HDL-C.
Pouzitím této definice na výsledky sesti studií zjistili, ze 8,4% úcastníku melo nepríznivou zmenu ve FI. Tato hodnota byla pro SBP 12,2%, pro TG 10,4% a pro HDL-C 13,3%.
Zjistili také, ze podíl úcastníku, kterí meli nezádoucí úcinky u dvou nebo více rizikových faktoru, cinil 7%.
"Tato podskupina by mela dostat naléhavou pozornost," písí.
Bouchard a kolegové nenasli zádné dukazy o rozdílech mezi cernými a bílými, nebo mezi muzi a zenami.

Také nepríznivé odpovedi nebyly vysvetleny zdravotním stavem úcastníku nebo jejich vekem, mnozstvím cvicení, které udelali, nebo nedostatecným zlepsením kardiorespiracní kondice. A nebylo dukazu o tom, ze drogy jsou prícinou nezádoucích reakcí.
"Nekterí lidé se tedy pri exponování pravidelného cvicení setkávají s [nepríjemnými reakcemi], ale príciny tohoto jevu nejsou v této dobe známy," písí a dospejí k záveru, ze:
"Nezádoucí reakce na pravidelné cvicení u kardiovaskulárních a diabetických rizikových faktoru se objevují. Identifikace prediktoru takových neoduvodnených odpovedí a jak jim predcházet, poskytne základy pro individuální cvicení.
"Výzvou je nyní zkoumat, zda mohou být identifikovány výchozí prediktory [nezádoucích reakcí], které by umoznily nabídnout alternativní prístupy k úprave kardiometabolických rizikových faktoru," písí.
Nekterí odborníci se zabývají studiem, která poskytne pripravenou munici tem lidem, kterí nepotrebují mnoho duvodu, aby se omluvili z cvicení.
Napríklad William Haskell, emeritní profesor medicíny Stanfordské Prevence Výzkumné centrum pro New York Times rekl, ze to muze být omluva pro nekteré lidi ríkat "Ach, musím být jeden z tech [to nemá prospech)" .
Napsal Catharine Paddock PhD

Nízký prírustek hmotnosti v materství souvisí se zvýseným rizikem smrti plodu u muzu

Nízký prírustek hmotnosti v materství souvisí se zvýseným rizikem smrti plodu u muzu

Mnoho ocekávaných matek se obává, ze získání prílis velké váhy behem tehotenství by mohlo mít negativní zdravotní dusledky pro sebe a své díte. Nová studie vsak tvrdí, ze behem tehotenství nedosáhne dostatecné hmotnosti, muze snízit prezití muzských plodu. Zeny, které získaly malou hmotnost behem tehotenství, zjistily, ze produkují mnohem nizsí podíl muzských plodu nez zeny, které získaly vyssí hmotnostní hmotnost.

(Health)

Zeny s cukrovkou "s mensí pravdepodobností kojení"

Zeny s cukrovkou "s mensí pravdepodobností kojení"

Kojení je povazováno za prínosné jak pro matku, tak pro díte. Predpokládá se, ze materské mléko dává kojencum ziviny, které potrebují, zatímco kojení je spojeno s nizsím rizikem rakoviny prsu a vajecníku. Nový výzkum vsak naznacuje, ze u zen s diabetem pred nebo behem tehotenství je méne pravdepodobné, ze zacnou nebo pokracují v kojení novorozence ve srovnání s zenami bez cukrovky.

(Health)