cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nadmerné sledování televize behem detství souvisí s rizikem kriminálního chování pozdeji

Sledování hodne televize jako díte muze vést k násilnému chování pozdeji v zivote, podle nové studie provedené výzkumnými pracovníky z University of Otago.
Studie, publikovaná v casopise Pediatrie, zjistilo, ze deti a dospívající, kterí stráví nadmerné casové sledování televize, s vetsí pravdepodobností vyjadrují antisociální chování a také se zapojují do kriminální cinnosti, kdyz jsou dospelí.
Do studie bylo zarazeno celkem 1000 detí, které se narodily v letech 1972-73. Ve veku od 5 do 15 let byly deti pravidelne - kazdé dva roky - pozádány o pocet hodin strávených sledováním televize.
Výsledky ukazují, ze cím více detí z televize sledují, tím vyssí pravdepodobnost, ze mají nesourodé osobnostní rysy pozdeji v zivote.
Výzkumníci zjistili, ze za kazdou dalsí hodinu, kterou deti strávily týdenní prohlídkou televize, doslo k 30% zvýsení rizika jejich odsouzení z ranné dospelosti.
Navíc, ti, kterí sledovali hodne televize behem detství, vykazovali jako dospelé agresivnejsí osobnostní rysy a byli vystaveni vyssímu riziku antisociální poruchy osobnosti.
Zatímco existují predchozí studie, které podobne identifikovaly spojení mezi sledováním televize a násilným chováním, tato studie je první svého druhu, která skutecne ukazuje sekvenci prícin a následku. Dosáhlo to tím, ze polozilo podrobné otázky o sledování televize behem mládí a pak pozorovalo jakékoliv antisociální chování, které se projevuje behem dospelosti.


Sleduje prílis mnoho televize v detství pozdeji? Mozná.
Avsak vzhledem k tomu, ze jde o pozorovací studii, nemuze prokázat, ze sledování televize je skutecnou prícinou násilného chování - proste ukazuje sekvenci príciny a následku. Poskytuje vsak dalsí dukazy, které naznacují, ze v detství dochází k dlouhodobým dusledkum pri sledování prílis velké televize.
Docent Hancox rekl:
"Antisociální chování je pro spolecnost velkým problémem. Zatímco neríkáme, ze televize zpusobuje veskeré antisociální chování, nase závery naznacují, ze snízení sledování televize muze urcitým zpusobem prispet ke snízení míry antisociálního chování ve spolecnosti."

Abstrakt uzavírá:

"Nadmerné sledování televize v detství a dospívání je spojeno se zvýseným antisociálním chováním v raném dospelém veku. Zjistení jsou v souladu s prícinnou souvislostí a podporují doporucení americké akademie pediatrie, ze deti by nemely kazdý den sledovat více nez 1 az 2 hodiny televize. "

Rodice by meli rídit, kolik televize sledují jejich deti

Toto zjistení zduraznuje, ze je treba, aby rodice ovládali mnozství televize, kterou sledují jejich deti. Americká pediatrická akademie v soucasné dobe ríká, ze rodice by meli omezit mnozství televize, kterou deti sledují, na maximálne 2 hodiny denne a snazit se podporovat prosociální programy.
Televizní obrovský dopad na deti byl také zkoumán v jiné studii publikované v Pediatrie, která odhalila, ze omezování vystavení násilí na obrazovce u detí predskolního veku a jeho nahrazení prosociálním programováním místo toho muze skutecne ovlivnit chování detí pozitivním zpusobem.
To naznacuje, ze kvalitní programování - ukazuje, ze povzbudit rozmanitost a ucit dulezité výuky zivota - muze mít dobrý vliv na deti a ze by se rodice meli snazit vyhýbat se svým detem z výstav, které jsou povazovány za násilné.
Napsal Joseph Nordqvist

Poruchy príjmu potravy ovlivnují i ??starsí zeny

Poruchy príjmu potravy ovlivnují i ??starsí zeny

Poruchy príjmu potravy a agresivní strategie hubnutí jsou bezne povazovány za neco spjaté s mladistvými a mladými zenami a bulimické nebo anorektické dívky jsou obecne povazovány za zrídka starsí nez v casných dvacátých letech. Nicméne, není tomu tak, ríká nová studie zverejnená v Mezinárodním zurnálu poruch príjmu potravy.

(Health)

Vzdálené sledování chronicky nemocných pacientu není nákladove efektivní, ríká Velká britská telehealthová studie

Vzdálené sledování chronicky nemocných pacientu není nákladove efektivní, ríká Velká britská telehealthová studie

Technologie "Telehealth" pro vzdálené monitorování pacientu s dlouhodobými podmínkami, aby mohli zít nezávisleji doma, se podle nové britské studie zverejnené online v BMJ v pátek nezdá být nákladove efektivnejsí nez standardní podpora a lécba. Studie je financována ministerstvem zdravotnictví a vedena Stantonem P Newmanem z School of Health Sciences, City University London.

(Health)