cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Dukazy, ze mnoho malých detí s autismem vykazuje príznaky strev

Matky kojencu ve veku do 3 let, které mají autismus, s vetsí pravdepodobností hlásí, ze deti mají gastrointestinální príznaky zácpy, prujem a potravinové alergie nebo nesnásenlivosti, zjistuje studii shromazdující desetiletou budoucí data.
Veková skupina sledovala deti od 6 mesícu do 3 let a studie srovnávala príznaky strev u detí s autismem versus typický vývoj.

Studie zamerená na budoucnost, která je navrzena predem pro testování asociací, na rozdíl od retrospektivní studie, která by vzhlédla k údajum o vazbách, je publikována online JAMA Psychiatrie.

Gastrointestinální (GI) symptomy hlásené u matek byly castejsí a casteji perzistentní u detí a detí s poruchou autistického spektra nez u osob s "typickým" vývojem pro vekovou skupinu nebo u osob s vývojovým zpozdením.

Autori se domnívají, ze jejich studie je prvním vysetrením populace, ze v budoucnu hlásí symptomy a poruchy GI pri srovnání s detmi s poruchami autistického spektra (ASD) a temi s typickým vývojem (TD) nebo vývojovým zpozdením (DD).

Jejich cílem bylo "resit specifickou otázku, zda jsou deti s ASD vystaveny vetsímu riziku výskytu poruch GI", nez ostatní dve skupiny ve velké skupine narozených více nez 41 000 detí následovaly od veku 6 mesícu do 36 mesícu.

Výzkum - Michaeline Bresnahan, PhD, Columbia University, New York a spoluautori - zjistil, ze deti s ASD, z nichz vetsina byla diagnostikována ve výzkumné klinice, byly ve srovnání s detmi s TD:

  • Je pravdepodobné, ze by jejich matky ve veku 6 az 18 mesícu vykazovaly zácpu a potravinovou alergii / nesnásenlivost
  • Pravdepodobnejsí je prujem, zácpa a potravinová alergie / nesnásenlivost v rozmezí 18 az 36 mesícu.

V záveru práce je uvedeno:

"I kdyz jsou príznaky GI casté v raném detství, lékari by meli mít na pameti, ze deti s ASD mohou behem prvních 3 let zivota zaznamenat více GI potízí nez deti s TD a DD."

Celkove bylo u 195 detí v kohorte porucha autistického spektra, 4 636 melo zpozdení pri vývoji a zpozdení jazykového a / nebo motorického vývoje a 40 295 melo typický vývoj.

U detí ve veku od 6 do 18 mesícu byla pravdepodobnost zácpy hlásena u detí s ASD trikrát vyssí pravdepodobnost výskytu techto hlásení u detí s typickým vývojem (pomer pravdepodobnosti 2,7, upravený pro jiné rizikové faktory). Výsledek alergie na potraviny / nesnásenlivost ve stejné skupine se blízil dvakrát k sanci (upravený OR z 1,7). Rozdíl mezi detmi pro prujem byl mensí (aOR, 1,2).

U 18- az 36-ti mesícních pacientu byly výskyt prujmu hlásené u pacientu s ASD více nez dvojnásobné nez u osob s typickým vývojem (pomer upravených pravdepodobností 2,3) - podobne jako u potravinové alergie / intolerance v tomto veku skupina (aOR, 2,0). Zápcha techto detí byla zvýsena, ale ne tolik (aOR, 1,6).

Sance na hlásení celkových gastrointestinálních príznaku byly vyssí u detí s ASD ve srovnání s TD, zejména u starsí skupiny kojencu (upravené OR 2,1 pro starsí skupinu, 1,4 pro 6-18 mesícu).

GI obtíze nejsou jen castejsí, ale "tvrdsí" u detí s ASD

Autori krome záveru, ze gastrointestinální potíze byly castejsí, dospeli k záveru, ze jsou tvrdohlavejsí:

"Krome toho symptomy GI mohou být u detí s ASD více trvalé.

Potenciál nedostatecného rozpoznávání a nedostatecné lécby dysfunkce GI v kontextu komplikovaného vývojového obrazu je skutecný. "

"Lécba, která se zameruje na symptomy GI, muze významne prispet k blahu detí s ASD a muze být uzitecné pri snizování obtízného chování."

Mladé kojence byly také predmetem výzkumu autismu zverejneného v lednu, který zjistil, ze lécba na základe videa muze zlepsit chování u ohrozených detí.

A v prosinci doslo k novinkám, ze rada domácích zvírat muze pomoci detem s autismem sociální dovednosti.

Konecne, v novejsích zprávách o autismu, otec chlapce s autismem - který zalozil nadaci (N Jeden), aby prozkoumal, co podle jeho názoru muze být "nekolik mechanismu, které jsou základem autismu", ale se zvlástním zájmem o bakterie - popis zlepsení, které pozoroval v jeho synovi po prubehu antibiotik pro nesouvisející stav.

Svým vlastním prijetím zpráva o studiu zverejnená tento týden se týká pokusu o jednu osobu, která hledá stopy o autistických prícinách, ale vazba, kterou otec vydal retrospektivne, byl populární cetba.

Kozní bunky precházejí mezi stavy lécby a lécení, uvádí studie

Kozní bunky precházejí mezi stavy lécby a lécení, uvádí studie

Nová studie, která pouzívá filmy s vysokým rozlisením zivých bunek, odhaluje, ze kozní bunky mohou precházet mezi dvema zpusoby proliferace: rozsirující se rezim, který je vhodný pro opravu ran a vyvázený rezim, který je vhodný pro udrzování tkáne. Výzkum ukazuje, ze kozní bunky mohou precházet z rezimu údrzby do opravy, aby urychlily rust nových bunek a lécily zranení.

(Health)

Chrante své nenarozené od chytání za studena tím, ze omega kyseliny brzy

Chrante své nenarozené od chytání za studena tím, ze omega kyseliny brzy

Uzívání doplnku Omega 3 bylo prokázáno, ze snizuje príznaky nachlazení a zkracuje nemoci u detí, jejichz matky je uzívaly behem tehotenství. Témer 40% detí vystavených pusobení kyseliny dokosahexaenové (DHA) v deloze prodelalo onemocnení za studena ve srovnání s priblizne 45% detí, jejichz matky dostávaly placebo behem tehotenství.

(Health)