cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Dukazy, ze mnoho malých detí s autismem vykazuje príznaky strev

Matky kojencu ve veku do 3 let, které mají autismus, s vetsí pravdepodobností hlásí, ze deti mají gastrointestinální príznaky zácpy, prujem a potravinové alergie nebo nesnásenlivosti, zjistuje studii shromazdující desetiletou budoucí data.
Veková skupina sledovala deti od 6 mesícu do 3 let a studie srovnávala príznaky strev u detí s autismem versus typický vývoj.

Studie zamerená na budoucnost, která je navrzena predem pro testování asociací, na rozdíl od retrospektivní studie, která by vzhlédla k údajum o vazbách, je publikována online JAMA Psychiatrie.

Gastrointestinální (GI) symptomy hlásené u matek byly castejsí a casteji perzistentní u detí a detí s poruchou autistického spektra nez u osob s "typickým" vývojem pro vekovou skupinu nebo u osob s vývojovým zpozdením.

Autori se domnívají, ze jejich studie je prvním vysetrením populace, ze v budoucnu hlásí symptomy a poruchy GI pri srovnání s detmi s poruchami autistického spektra (ASD) a temi s typickým vývojem (TD) nebo vývojovým zpozdením (DD).

Jejich cílem bylo "resit specifickou otázku, zda jsou deti s ASD vystaveny vetsímu riziku výskytu poruch GI", nez ostatní dve skupiny ve velké skupine narozených více nez 41 000 detí následovaly od veku 6 mesícu do 36 mesícu.

Výzkum - Michaeline Bresnahan, PhD, Columbia University, New York a spoluautori - zjistil, ze deti s ASD, z nichz vetsina byla diagnostikována ve výzkumné klinice, byly ve srovnání s detmi s TD:

  • Je pravdepodobné, ze by jejich matky ve veku 6 az 18 mesícu vykazovaly zácpu a potravinovou alergii / nesnásenlivost
  • Pravdepodobnejsí je prujem, zácpa a potravinová alergie / nesnásenlivost v rozmezí 18 az 36 mesícu.

V záveru práce je uvedeno:

"I kdyz jsou príznaky GI casté v raném detství, lékari by meli mít na pameti, ze deti s ASD mohou behem prvních 3 let zivota zaznamenat více GI potízí nez deti s TD a DD."

Celkove bylo u 195 detí v kohorte porucha autistického spektra, 4 636 melo zpozdení pri vývoji a zpozdení jazykového a / nebo motorického vývoje a 40 295 melo typický vývoj.

U detí ve veku od 6 do 18 mesícu byla pravdepodobnost zácpy hlásena u detí s ASD trikrát vyssí pravdepodobnost výskytu techto hlásení u detí s typickým vývojem (pomer pravdepodobnosti 2,7, upravený pro jiné rizikové faktory). Výsledek alergie na potraviny / nesnásenlivost ve stejné skupine se blízil dvakrát k sanci (upravený OR z 1,7). Rozdíl mezi detmi pro prujem byl mensí (aOR, 1,2).

U 18- az 36-ti mesícních pacientu byly výskyt prujmu hlásené u pacientu s ASD více nez dvojnásobné nez u osob s typickým vývojem (pomer upravených pravdepodobností 2,3) - podobne jako u potravinové alergie / intolerance v tomto veku skupina (aOR, 2,0). Zápcha techto detí byla zvýsena, ale ne tolik (aOR, 1,6).

Sance na hlásení celkových gastrointestinálních príznaku byly vyssí u detí s ASD ve srovnání s TD, zejména u starsí skupiny kojencu (upravené OR 2,1 pro starsí skupinu, 1,4 pro 6-18 mesícu).

GI obtíze nejsou jen castejsí, ale "tvrdsí" u detí s ASD

Autori krome záveru, ze gastrointestinální potíze byly castejsí, dospeli k záveru, ze jsou tvrdohlavejsí:

"Krome toho symptomy GI mohou být u detí s ASD více trvalé.

Potenciál nedostatecného rozpoznávání a nedostatecné lécby dysfunkce GI v kontextu komplikovaného vývojového obrazu je skutecný. "

"Lécba, která se zameruje na symptomy GI, muze významne prispet k blahu detí s ASD a muze být uzitecné pri snizování obtízného chování."

Mladé kojence byly také predmetem výzkumu autismu zverejneného v lednu, který zjistil, ze lécba na základe videa muze zlepsit chování u ohrozených detí.

A v prosinci doslo k novinkám, ze rada domácích zvírat muze pomoci detem s autismem sociální dovednosti.

Konecne, v novejsích zprávách o autismu, otec chlapce s autismem - který zalozil nadaci (N Jeden), aby prozkoumal, co podle jeho názoru muze být "nekolik mechanismu, které jsou základem autismu", ale se zvlástním zájmem o bakterie - popis zlepsení, které pozoroval v jeho synovi po prubehu antibiotik pro nesouvisející stav.

Svým vlastním prijetím zpráva o studiu zverejnená tento týden se týká pokusu o jednu osobu, která hledá stopy o autistických prícinách, ale vazba, kterou otec vydal retrospektivne, byl populární cetba.

Velmi krátký výcvik v mysli pomohl tezkým pijákum snízit

Velmi krátký výcvik v mysli pomohl tezkým pijákum snízit

Velmi krátká výuka vsímavosti by pomohla tezkým pijákum, aby zacali snizovat. Tak uzavírá nová studie, která zjistila, ze pouhých 11 minut výcviku na vedomí pomohlo tezkým pijákum snízit jejich príjem alkoholu v prístím týdnu. Výzkumní pracovníci v Londýne ukázali, ze pouhých 11 minut výcviku na vedomí muze pomoci lidem, kterí pijí, aby se zbavili alkoholu.

(Health)

Bolest dolní cásti zad muze být v mysli, tvrdí studie

Bolest dolní cásti zad muze být v mysli, tvrdí studie

Nová studie neurovedy o klinické bolesti naznacuje, ze vnímání tuhosti nemusí odrázet skutecný stav pátere a kloubu. Nálezy týmu mohou pripravit cestu pro nové terapie, které pomáhají pacientum s chronickou bolestí v dolní cásti zad. Nový výzkum naznacuje, ze pretrvávající pocity tuhosti v dolní cásti zad jsou urcitým druhem sebeobranného "triku", který na nás hraje mysl, aby se zabránilo dalsímu zranení.

(Health)