cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Odolnost vuci prípravku Tamiflu na lécbu viru H7N9

Rezistence na lécbu prípravkem Tamiflu (oseltamivir) a podobných léku u lidí, kterí mají virus H7N9 chripky, byla nyní potvrzena, podle nového výzkumu zverejneného v Lancet.
Popsáno jako jedna z nejpodrobnejsích virologických studií viru H7N9 k dnesnímu dni, studie vedla Dr. Zhenghong Yuang ze Sanghajského klinického centra verejného zdraví a skoly základních lékarských ved, Sanghajské lékarské fakulty Fudan University v Cíne a Dr. Malik Peiris z Hongkongské univerzity v Cíne.
Vysetrovatelé vysetrili 14 pacientu, kterí byli léceni v klinickém centru ve verejném zdravotním stavu v Sanghaji s potvrzenou infekcí H7N9 v dubnu. Oni vypocítali jejich virová zátez - mnozství viru v jejich tele jako znamení závaznosti viru - po celé ceste jejich infekce a lécby.
Po ocekávaném prubehu infekce H7N9 doslo u vsech pacientu k pneumonii. Sedm z nich potrebovalo mechanickou ventilaci, zatímco tri pozdeji se stali tak kriticky nemocnými, ze potrebují extrakorporální membránovou okyslicení (ECMO) - postup, který kyslíku dodává krev mimo telo, kdyz plíce nemohou delat svou práci.

Dva z techto pacientu zemreli, zatímco tretí byl stále odkázán na ECMO, aby prezili v dobe, kdy se papír dostal k tisku.
Zkoumáním virové záteze pacientu zjistili výzkumníci, ze u vetsiny pacientu lécba trídou antivirotik, známou jako inhibitory neuraminidázy - to zahrnuje Tamiflu a je jedinou mozností lécby, která je v soucasnosti dostupná pro H7N9 - zpusobila snízení virové záteze na tamponových krckách a byla spojena s klinickým zotavením.
U trí pacientu, kterí se stali extrémne nemocnými, antivirová lécba neznízila jejich virovou zátez, a vedci to verí virus H7N9 stál rezistentní vuci antivirovým lékum v techto prípadech.
To bylo overeno genetickým testováním viru odebraných od pacientu, kde výzkumníci nasli genetickou mutaci charakteristickou rezistenci vuci inhibitorum neuraminidázy. Tato mutace byla pozorována u jednoho dalsího virového kmene v drívejsí studii H7N9, nicméne jeho klinický význam je sporný.
Soucasný clánek obsahuje první výzkum, který spojuje klinické prípady rezistence na inhibitory neuraminidázy s touto genetickou mutací u viru H7N9 k negativnímu klinickému výsledku.
Po vysetrení virové záteze u vsech pacientu zjistili badatelé ve vsech oblastech u nekterých pacientu stopy virové RNA. Zatímco nalezená virovou RNA není nezbytne infekcní, autori tvrdí, ze je treba provést dalsí studie, aby se zjistilo, zda je H7N9 schopen sírit se za dýchací cestou.
Autori to opakují vcasná intervence s antivirovými látkami poskytuje nejlepsí lécbu, která je v soucasné dobe mozná. Nicméne dodávají:

"Zdá se, ze jde o zdánlivou lehkost, s jakou se objevuje antivirový odpor u viru A / H7N9, a proto musí být v budoucích plánech pandemické reakce peclive sledován a zvazován."

Zacátkem tohoto mesíce bylo hláseno, ze virus H7N9 muze být clovekem prenosný. Ale nebylo prokazatelne prokázáno, ze jsou lidské prenosné, uvedli odborníci.
V soucasné dobe je pro H7N9 vyvinutá nová vakcína, která podle Svetové zdravotnické organizace ochrání pred vícenásobnými kmeny této nemoci.
Vedci MIT uvedli v casopise Bunka (Cerven 2013), ze kmeny viru ptací chripky H5N1 a H7N9 potrebují pouze jednu nebo nekolik genetických zmen, aby se staly snadno prenosnými lidmi, coz by zvýsilo pravdepodobnost pandemie chripky.
Napsal Kelly Fitzgerald

Pouzívání antidepresiva v tehotenství: zvýsené riziko vrozených vad

Pouzívání antidepresiva v tehotenství: zvýsené riziko vrozených vad

Selektivní inhibitory zpetného vychytávání serotoninu - také známé jako SSRI - jsou nejcastejsími léky pro lécbu deprese u tehotných zen. Jedna konkrétní droga v této tríde nazývaná paroxetin - oznacovaná jako Paxil v USA - byla dríve povazována za bezpecnou pro pouzití behem tehotenství, ale nová studie odhaluje zvýsené riziko vrozených vad pro potomstvo.

(Health)

Závaznost psoriázy spojená s vysokým rizikem krevního tlaku

Závaznost psoriázy spojená s vysokým rizikem krevního tlaku

Nová studie publikovaná v JAMA Dermatology zjistila, ze pacienti se stredne tezkou a tezkou psoriázou mají zvýsené riziko nekontrolovaného vysokého krevního tlaku ve srovnání s pacienty, kterí nemají psoriázu. Psoriáza je zánetlivé onemocnení kuze, které postihuje 2-4% celé populace. Psoriáza je zánetlivé onemocnení kuze, které postihuje 2-4% celé populace.

(Health)