cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Hodnocení kratsí a bezpecnejsí lécby rakoviny prostaty s cíleným zárením

Michigan hlavní výzkumný pracovník Daniel A. Hamstra, Ph.D., MD, odborný asistent oddelení radiacní onkologie a 10 spoluobcanu, v soucasné dobe provádí první multiinstitucionální studii hodnotící novou formu radiacní lécby rakoviny prostaty ve spojení s sofistikované sledování nádoru v reálném case, na University of Michigan Health System v Ann Arbor.
Tým vyhodnocuje bezpecnost zkrácené radioterapie stereotaktického tela (SBRT) s GPS systémem Calypso Medical pro telovou technologii, která se pouzívá pri sledování nádorových nádoru v prubehu lécby prostaty v reálném case. Výsledky budou porovnány s konvencním radiacním osetrením.
Dr. Hamstra a jeho spoluresenci uvádejí, ze SBRT zvysuje potrebu presného sledování pohybu prostaty v reálném case behem radiacní lécby. Podávání vetsích a koncentrovanejsích radiacních dávek vyvolává obavy, protoze okolní zdravá tkán je vystavena stejným vysokým dávkám, a proto zvysuje potenciál pro vedlejsí úcinky, jako je rektální poranení, impotence a obtíze pri mocení.
Technologie sledování v reálném case spolecnosti Calypso Medical presne urcuje presné umístení prostaty a umoznuje lékarum podávat vyssí dávky SBRT s vetsí jistotou a soucasne snizuje celkové mnozství lécby.
Profesor Hamstra uvádí:

"Znacka umístení prostaty byla do znacné míry provedena pouze pred zahájením lécby bez ohledu na pohyb prostaty behem lécby, presto je presné zamerení prostaty na záru behem ozarování zásadne dulezité, aby se zabránilo podávání nezamýslené zárením do zdravé tkáne.
Jedná se o první multiinstitucionální studii, která zahrnuje pouzití technologie sledování nádoru Calypso v reálném case, coz nám umoznuje výrazne snízit okraj zdravé tkáne kolem prostaty, aby se zabránilo vzniku nezádoucích vedlejsích úcinku. Jsme optimistictí, ze pouzívání systému Calypso ve shode s malým poctem lécebných schuzek zvýsenou dávkou muze být zpusob, jak optimalizovat SBRT. "

Studie na nekolika pracovistích bude zkouset, zda je plán lécby s prubezným hodnocením pohybu prostaty v reálném case bezpecný a úcinný u pacientu ve srovnání s konvencní lécbou.
Studie fáze II se uskutecní po dobu 39 mesícu se 66 pacienty, z nichz kazdý obdrzí pet 30minutových lécebných schuzek (frakcí) s dobou odpocinku nejméne dva dny mezi kazdou frakcí. Kazdá velikost frakce se bude skládat ze 7,4 jednotek absorbované dávky zárení (sedá) s celkovou dávkou 37 sedé. Petistupnové období lécby bude trvat mezi 15-19 kalendárními dny v porovnání s konvencní lécbou 40-45 denních lécení rozlozených v období osm az devíti týdnu.
Dale Litzenberg, Ph.D., spoluresitelka a klinická asistentka z oddelení radiacní onkologie na University of Michigan, uvedl:
"Technologie Calypso je kritická, protoze poskytuje jediný prostredek pro lokalizaci prostaty v reálném case a poskytuje potrebné informace o pohybu, ke kterému dochází kvuli normálnímu plnení mocového mechýre a strev. S touto informací muzeme pouzít prísnejsí lécebné okraje, které by mely snízit riziko kombinace Calypso a SBRT vytvárí lécebný prístup, který pacientum umoznuje udrzet si kvalitu zivota a zároven stráví mnohem méne casu od rodiny a práce. "

Zúcastnené instituce pracující ve spolupráci s University of Michigan zahrnují Washingtonskou univerzitu (St. Louis, Mo.); Fox Chase Cancer Center (Philadelphia); Cedars Sinai Medical Center (Los Angeles) a Radiacní onkologická centra (Sacramento, Kalifornie).
Lisa Levineová, Ph.D., viceprezidentka pro klinické a predmarketové regulacní zálezitosti spolecnosti Calypso Medical uvedla:
"Tato multiinstitucionální studie hodnotící sledování nádorových onemocnení SBRT v reálném case pro Calypso je velice povzbudivé, nebot tento výzkum nabídne rozsáhlé informace, které doplní predchozí studie s jedním centrem se stejnými cíli. studie uvádela príznivou toxicitu a výsledky v oblasti kvality zivota v mocové, rektální a sexuální funkci. [1] Tyto výsledky studie a dalsí naznacují, ze mnohem kratsí plán podávání kombinovaný s potenciálem úcinnejsí lécby ciní SBRT velmi pritazlivou mozností správný pacient. "

Calypso Medical bude zduraznovat pouzívání sledování v reálném case behem radioterapie rakoviny prostaty a vysetrovacího pouzití u rakoviny plic v nadcházejícím spolecném americkém svazu fyziku v medicíne (AAPM) a kanadské organizaci lékarských fyziku (COMP) 31. cervence - 4. srpna ve Vancouverském kongresovém centru (Booth # 1131).
Petra Rattue

Proton Beam Therapy - stojí za to peníze?

Proton Beam Therapy - stojí za to peníze?

Protonové urychlovace k ??lécbe rakoviny jsou popsány jako "nejvíce nákladné zdravotnické pomucky" na svete a Spojené království a Spojené státy investují znacné cástky penez na jejich stavbu. Nicméne novinár Keith Epstein uvádí: "neexistují zádné jasné dukazy o lepsí úcinnosti" a ze tato investice muze být predcasná.

(Health)

Proc vlasy jsou sedé?

Proc vlasy jsou sedé?

Jak se díváte v zrcadle ráno, uvidíte, ze uderil nevyhnutelný osud: vase první sedé vlasy! At uz jste ve vasich 20s nebo 50s, sedé vlasy dohoní se vsichni nakonec. Kdyz jsou bunky, které produkují nase vlasové pigmenty, prílis poskozené, dalsí rust vlasu je sedý. Behem rustu vlasu vytvárejí melanocyty pigment a predávají ho vlasovým progenitorovým bunkám na bázi vlasového folikulu.

(Health)