cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Obstrukcní spánková apnoe postihuje 50% zen

Polovina vsech zen ve veku 20 az 70 let má obstrukcní spánkovou apnoe, pricemz 20% má stredne závazné a 6% závazné príznaky, Uvedli svédstí vedci v Evropský dýchací bulletin.
Studie ukázaly, ze obstrukcní spánková apnoe je z velké cásti nediagnostikovaná. Velké korporace by mohly usetrit miliony ztráty produktivity, pokud by více lidí bylo vysetrováno a léceno pro poruchu spánku.
Autori z Umea University a Uppsala University ve Svédsku vysvetlili, ze spánková apnoe je povazována za poruchu, o níz se predpokládalo, ze postihuje predevsím muze. Jejich studie to ukázala porucha spánku je u obou pohlaví bezná.
Dr. Karl Franklin a tým se vydali na to, aby zjistili, jaká je prevalence spánkové apnoe mezi zenami a jak casto dochází k symptomum. Z populacního výberového souboru 10 000 zen ve veku 20 az 70 let shromázdili údaje o 400 z nich. Úcastníci dostali dotazníky, které obsahovaly nekolik otázek týkajících se jejich spánkových návyku a kvality spánku. Podstoupili také polysomnografii pres noc.

Obstrukcní spánková apnoe je u zen velmi castá

Níze uvádíme nekteré zduraznené údaje z jejich zjistení:
 • 50% zen melo obstrukcní spánkovou apnoe

 • Existovala vazba mezi výskytem spánkové apnoe a zenským krevním tlakem, telesnou hmotností a vekem. Jsou starsí, tlustsí a hypertenzivnejsí, tím vetsí pravdepodobnost trpí poruchou spánku.

 • Neexistovala zádná vazba mezi denní spavostí a rizikem spánkové apnoe

 • Index apnoe-hypopnea 30 nebo více (závazné príznaky) postihl 14% úcastníku ve veku 55 let nebo více

 • 31% zen, které byly obézní a nejméne 50 let veku, melo vázné spánkové apnoe
Spánková apnoe s vysokým krevním tlakem a spánkovou apnoe s denní spavostí byla povazována za dva odlisné fenotypy obstrukcní spánkové apnoe.
Autori dospeli k záveru:
"Obstrukcní spánková apnoe se vyskytuje u 50% zen ve veku 20-70 let, 20% zen má stredne závazné a 6% závazné spánkové apnoe. pro spánkovou apnoe u zen, zeny s hypertenzí nebo obezitou by mely být vysetrovány. "

Co je obstrukcní spánková apnoe?

Obstrukcní spánková apnoe (UK: apnoe), také známý jako OSA, je porucha spánku, pri které trpí dýchání behem spánku po dobu nejméne deseti sekund.
Pokud se svaly krku prílis uvolní behem spánku, mírná tkán v zadní cásti krku se muze zhroutit a uzavrít; muze to zabránit dýchacím cestám.

Epizoda bez dechu se nazývá a apnoe. Apnoe znamená "bez dechu".
Behem apnoe muze pacient najednou popadnout nebo zalapat, probudit se na nekolik vterin a potom jít rovnou zpátky do rezimu spánku. Vetsina pacientu zrídka ví, ze mají epizodu bez dýchání. Partneri postele, sourozenci, kterí sdílejí stejné loznice nebo jiní, kterí spí ve stejné ubytovne, si zpravidla vsimnou, jestlize spánku najednou prestane dýchat.
Existují ruzné typy spánkové apnoe; obstrukcní spánková apnoe je nejbeznejsí. Vetsina postizených lidí chrápá, ale ne vsechny.
V nekterých prípadech muze být dýchací cesta cástecne zablokována a dýchání muze být plytké a pomalé (hypopnea).
Prílezitostná apnoe behem spánku muze mít vliv na vsechny z nás. Avsak osoby s obstrukcní spánkovou apnoe mají nekolik epizod, kdyz se dýchání zastaví v jedné noci. Pro stanovení diagnózy OSA je treba alespon 5 apnea za hodinu. Pacienti s váznými príznaky mohou mít stovky dýchacích zastávek v jednom spánku.

Prestoze vetsina pacientu není si vedoma poruchy spánku, pokud se behem noci docasne probudí nekolikrát, spánek nemusí být klidný a behem dne se mohou cítit ospalí.
Riziko vzniku obstrukcní spánkové apnoe je vyssí u lidí ...:
 • kterí jsou obézní
 • kterí jsou pravidelnými alkoholickými pijáky, zejména tezkými pijáky
 • kterí jsou pravidelnými kuráky
 • s rodinnou anamnézou obstrukcní spánkové apnoe
 • s vnitrní celistí, která je nastavena zpet více nez normálne
 • s diabetem - obstrukcní spánková apnoe je nezávisle na diabetické periferní neuropatii u pacientu s diabetem typu 2 podle nedávné studie.
 • s rozsírenými adenoidy nebo mandlemi
 • s tlustými krky
 • s hypertenzí (vysoký krevní tlak)
 • s rekurentními nazálními kongescemi
 • s Downovým syndromem
 • kterí podstoupili chirurgické zákroky
Nedávná studie zjistila, ze lidé se spánkovou apnoe mohou mít vyssí riziko úmrtí na rakovinu.
Video níze, od Harvard Medical School, je jedním ze sérií, které vysvetluje diagnózu a lécbu spánkové apnoe.

Napsal Christian Nordqvist

Národní plán Alzheimerovy choroby, USA - HHS sada 2025 Deadline

Národní plán Alzheimerovy choroby, USA - HHS sada 2025 Deadline

Americké zdravotnické úrady stanovily rok 2025 jako konecný termín pro prijetí úcinné lécby Alzheimerovy nemoci. Nekterí by rekli, ze je to prílis ambiciózní, protoze neexistuje zádný soucasný lék na tuto chorobu; a zádný z nich není v plánu. Sdruzení Alzheimerovy choroby informuje, ze na druhém zasedání Poradní rady pro výzkum, péci a sluzby Alzheimerovy choroby "... se uskutecnily hloubkové diskuse o cílech a strategiích pro zmenu trajektorie Alzheimerovy nemoci.

(Health)

Rizikove oslavující videohry spojené s bezohledným rízením

Rizikove oslavující videohry spojené s bezohledným rízením

Mladiství, kterí hrají videohry se starsími vecmi s rizikem, mají vetsí sanci, ze se stanou bezohlednými ridici, kterí zazijí vysoký pocet policejních zastávek, automobilových nehod a ochoty pít a rídit. Jay G. Hull z Dartmouth College a vedoucí výzkumný pracovník rekl: "Vetsina rodicu by pravdepodobne byla znepokojena tím, ze zjistila, ze tento typ hry je silneji spojován s tzv. rodicovské praxe.

(Health)