cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Lécba ADHD muze snízit riziko kriminálního chování

Lidé s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) jsou mnohem méne pravdepodobné, ze se zapojí do kriminálního chování, kdyz uzívají léky.
Záver pocházel z rozsáhlého registru, který byl proveden u Karolinska Institutet ve Svédsku a byl publikován v New England Journal of Medicine (NEJM).
Predchozí studie ukázaly, ze osoby s ADHD mají vetsí sanci spáchat trestný cin. Nicméne není známo, jak muze lécba této poruchy ovlivnit toto riziko.

Behem období ctyr let (2006-2009) výzkumníci analyzovali více nez 25 000 pacientu s ADHD z ruzných registru, aby sledovali souvislost mezi lécbou ADHD a kriminalitou.
Výsledky ukázaly vazby mezi lécbou ADHD a nizsí pravdepodobností kriminality nekolika ruznými zpusoby. Napríklad lidé uzívající léky meli nizsí výskyt kriminálního chování nez ti, kterí nebyli léceni.
Výzkum také ukázal, ze kdy pacienti uzívali léky na lécbu ADHD, zaznamenali významné snízení rizika jejich kriminality ve výsi 32% ve srovnání s tím, kdy nedostávali zádné léky.
Analýza stejných jedincu s lécivými prípravky i bez nich byla prospesná, protoze prokázala, ze snízení rizika nebylo zpusobeno rozdíly mezi subjekty uzívajícími léky proti ADHD a temi, kterí nebyli. Ve výsledcích nebyly zaznamenány zádné rozdíly mezi pohlavími a sdruzení se vztahovalo stejne na mensí trestné ciny, jako na tezkou a nebezpecnou trestnou cinnost.
Henrik Larsson, docent na klinice lékarské epidemiologie a biostatistiky Karolinska Institutet vysvetlil:

"Ukázalo se, ze lécba ADHD velmi pravdepodobne snizuje riziko zlocinu. Musíme vsak upozornit na to, ze vetsina lécebných postupu muze mít nezádoucí vedlejsí úcinky, takze rizika musí být zvázena proti prínosum a zohlednena celková zivotní situace kazdého pacienta nez jsou predepsány léky. "

Profesor Paul Lichtenstein, spoluautor a oddelení, dodal:
"Samozrejme je treba posoudit potenciální výhody a nevýhody kazdého predpisu, a to, co ríkáme, je, ze toto pravdepodobné snízení rizika kriminality musí být také vzato v úvahu.Napríklad, ze zhruba 30 az 40% "Pokud se jejich sance na recidivu snízí o 30 procent, jasne to ovlivní celkový pocet zlocinu v mnoha spolecnostech."

Co je ADHD?

Odhaduje se, ze 5% skolních detí a priblizne polovina dospelých postizených ADHD. Je to nejcastejsí porucha chování, která zacíná v detství a je charakterizována:
  • rozptýlení
  • impulsivita
  • nepozornost
Predchozí studie prokázaly, ze ADHD je stav, který je pomerne stabilní a vetsina detí s diagnózou poruchy také splnuje kritéria pro ADHD, kdyz jsou dospelí.
Stimulanty centrálního nervového systému (CNS) se pouzívají k lécbe pacientu, kterí se potýkají s ADHD. Nedávná zpráva v British Medical Journal ze deti s ADHD nemají vyssí riziko vzniku vázných srdecních chorob zpusobených stimulátory CNS, jako jsou Adderall a Ritalin.
Stimulanty pracují:
  • zlepsení nálady
  • zvysování bdelosti
  • aktivace mozku - coz zlepsuje pozornost a kontrolu impulsu
Napsal Sarah Glynn

Jak zlepsit vzhled sácku pod ocima

Jak zlepsit vzhled sácku pod ocima

Obsahy Príciny vaku pod ocima Domácí léky Kosmetické osetrení Tasky pod ocima, které jsou známy lékarsky jako infraorbitální edém, jsou starostí mnoha lidí, zejména ve stárí. V tomto clánku se podíváme na radu zpusobu, jak mohou lidé lécit svaly pod ocima, aby se zlepsil jejich vzhled.

(Health)

Vision-príbuzné nemoci Costing $ 139 miliard kazdý rok

Vision-príbuzné nemoci Costing $ 139 miliard kazdý rok

Výskyt nemocí souvisejících s vize stojí podle odhadu výzkumníku z University of Chicago, pojistovny, vláda USA a pacienty priblizne 139 miliard dolaru kazdý rok, autori nové zprávy - "Náklady na problémy s videním: ekonomická zátez ztráty zraku a ocí Poruchy ve Spojených státech ", které poveril Prevent Blindness America (PBA).

(Health)