cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Lécba ADHD muze snízit riziko kriminálního chování

Lidé s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) jsou mnohem méne pravdepodobné, ze se zapojí do kriminálního chování, kdyz uzívají léky.
Záver pocházel z rozsáhlého registru, který byl proveden u Karolinska Institutet ve Svédsku a byl publikován v New England Journal of Medicine (NEJM).
Predchozí studie ukázaly, ze osoby s ADHD mají vetsí sanci spáchat trestný cin. Nicméne není známo, jak muze lécba této poruchy ovlivnit toto riziko.

Behem období ctyr let (2006-2009) výzkumníci analyzovali více nez 25 000 pacientu s ADHD z ruzných registru, aby sledovali souvislost mezi lécbou ADHD a kriminalitou.
Výsledky ukázaly vazby mezi lécbou ADHD a nizsí pravdepodobností kriminality nekolika ruznými zpusoby. Napríklad lidé uzívající léky meli nizsí výskyt kriminálního chování nez ti, kterí nebyli léceni.
Výzkum také ukázal, ze kdy pacienti uzívali léky na lécbu ADHD, zaznamenali významné snízení rizika jejich kriminality ve výsi 32% ve srovnání s tím, kdy nedostávali zádné léky.
Analýza stejných jedincu s lécivými prípravky i bez nich byla prospesná, protoze prokázala, ze snízení rizika nebylo zpusobeno rozdíly mezi subjekty uzívajícími léky proti ADHD a temi, kterí nebyli. Ve výsledcích nebyly zaznamenány zádné rozdíly mezi pohlavími a sdruzení se vztahovalo stejne na mensí trestné ciny, jako na tezkou a nebezpecnou trestnou cinnost.
Henrik Larsson, docent na klinice lékarské epidemiologie a biostatistiky Karolinska Institutet vysvetlil:

"Ukázalo se, ze lécba ADHD velmi pravdepodobne snizuje riziko zlocinu. Musíme vsak upozornit na to, ze vetsina lécebných postupu muze mít nezádoucí vedlejsí úcinky, takze rizika musí být zvázena proti prínosum a zohlednena celková zivotní situace kazdého pacienta nez jsou predepsány léky. "

Profesor Paul Lichtenstein, spoluautor a oddelení, dodal:
"Samozrejme je treba posoudit potenciální výhody a nevýhody kazdého predpisu, a to, co ríkáme, je, ze toto pravdepodobné snízení rizika kriminality musí být také vzato v úvahu.Napríklad, ze zhruba 30 az 40% "Pokud se jejich sance na recidivu snízí o 30 procent, jasne to ovlivní celkový pocet zlocinu v mnoha spolecnostech."

Co je ADHD?

Odhaduje se, ze 5% skolních detí a priblizne polovina dospelých postizených ADHD. Je to nejcastejsí porucha chování, která zacíná v detství a je charakterizována:
  • rozptýlení
  • impulsivita
  • nepozornost
Predchozí studie prokázaly, ze ADHD je stav, který je pomerne stabilní a vetsina detí s diagnózou poruchy také splnuje kritéria pro ADHD, kdyz jsou dospelí.
Stimulanty centrálního nervového systému (CNS) se pouzívají k lécbe pacientu, kterí se potýkají s ADHD. Nedávná zpráva v British Medical Journal ze deti s ADHD nemají vyssí riziko vzniku vázných srdecních chorob zpusobených stimulátory CNS, jako jsou Adderall a Ritalin.
Stimulanty pracují:
  • zlepsení nálady
  • zvysování bdelosti
  • aktivace mozku - coz zlepsuje pozornost a kontrolu impulsu
Napsal Sarah Glynn

Vetsina Americanu na predpisu

Vetsina Americanu na predpisu

7 z 10 Americanu je na léky na predpis a více nez polovina zeme je na nejméne dvou, podle analýzy provedené Mayo Clinic a Olmsted Medical Center výzkumníku. Mezi nejcasteji predepsané léky patrí antibiotika, antidepresiva a opioidy. Autor studie Jennifer St.

(Health)

Dejiny se opakují: pouzití léku minulosti k nalezení lécení budoucnosti

Dejiny se opakují: pouzití léku minulosti k nalezení lécení budoucnosti

S rozsáhlým poctem lékarských studií, které jsou hláseny kazdý týden, muze mít pocit, ze výzkumníci jsou na stabilním a prímém pochodu do budoucnosti, objevují nové veci o onemocneních a nových formách lécby kazdý den. Jaké ponaucení se musí poucit z historických lékarských postupu, pokud jde o pokrok, kterého lékarství dosáhlo v posledních nekolika desetiletích?

(Health)