cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.DNA Databáze - ohrozuje soukromí nebo dobrou vec?

Vytvárení obrovských národních databází DNA je stále spornejsí téma od doby, kdy nejvyssí soud USA nedávno podporil rutinní spiknutí DNA od vsech podezrelých z trestných cinu po jejich zatcení - v okamzicích vysetrování a pred jakýmkoli soudním rízením.

Ctvrtý dodatek pozaduje, aby vláda USA vyvázila oprávnené zájmy v oblasti vymáhání práva s právy na ochranu soukromí jednotlivcu. Pokud jde o genetické otisky prstu, lidé se obávají o to, jak bezpecne jsou chráneny jejich údaje o DNA, stejne jako o spolehlivosti informací.

Podobné obavy jsou v medicínském svete hojne diskutovány. Sdílení velkého mnozství údaju o DNA muze výzkumníkum umoznit predvídat a lécit vázná onemocnení. Chteli byste vsak pojistitele, aby získali prístup k vasemu genetickému plánu rizika osobních nemocí?

Nový príklad toho, kde mohou existovat jasné lékarské výhody pro rozsáhlé vzorkování DNA, je patrný ve výzkumu proti Alzheimerove nemoci.

"Nejvetsí" databáze DNA pro projekt s jednou nemocí

Dnes (12. cervence) se mezinárodní konference britské Asociace Alzheimerovy choroby, která se konala v Yorkshire v Anglii, slysela, ze vedci tvrdí, ze získali celé sekvence genomu pro "nejvetsí kohortu jednotlivcu", které se kdy seskupily na jednu nemoc - více nez 800 lidí .


Kdo by mel mít prístup k vasí DNA?

Byla zarazena do Alzheimerovy choroby Neuroimaging Initiative (zdroj jiz k dispozici na www.adni-info.org) (ADNI), by genetická informace techto osob mohla být rozhodující pro pochopení a lécbu tohoto bezného typu demence.

Ale jak bezpecné je dát se vsem vasim genetickým informacím lékarský výzkum? V lékarských výzkumných studiích existují vysoce regulované etické protokoly, jejichz cílem je zabránit takovým vecem jako zneuzití soukromých a duverných údaju.

Pro výzkumný projekt Alzheimerovy choroby mel kazdý, kdo se zajímá o zápis do studie, dát svuj informovaný souhlas a lékari a vedci studie museli dodrzovat radu protokolu (zdroj jiz k dispozici na www.adni-info.org) v predstihu. Vsechny strany, které mají zájem o prístup k výsledné databázi DNA, musí rovnez souhlasit s radou zásad, vcetne toho, ze by se od zádného výzkumného pracovníka, aby se nejak pokusil vysledovat jednotlivé údaje DNA.

Takze v lékarském výzkumu, informace z DNA jednotlivcu by mel být bezpecne anonymní tak, aby analýza byla na úrovni "velkých dat" a nemohla být vyvrtána az k identifikovatelným osobám.

To ovsem ne vzdy platí. Clánek publikovaný v casopise Veda Yaniv Erlich, který vede laborator na Institutu pro biologický výzkum spolecnosti Whitehead MIT, ukazuje, jak se mu podarilo identifikovat jednotlivce a jejich rodiny mezi anonymními údaji o výzkumu DNA.

Tak jak moc duverují lidé v policii a dalsích verejných orgánech, aby chránili data o vasich genech? Ekonom nedávno probehl on-line pruzkum a zjistil rozdelení zhruba 60/40 - vetsina lidí odpovedela ano na otázku: "Je správné, aby DNA nevinného byla pouzita pro jakýkoli úcel bez souhlasu" majitele ". "Debata" Etika DNA databází "se soustredila na návrh, ze" tento dum verí, ze DNA sekvence lidí jsou jejich podnikání a nikdo jiný. "

I kdyz se zdá, ze vetsina lidí není prílis znepokojena národními databázemi DNA, velkou mensinu se vázne zajímá.

Mechanismus onemocnení ledvin spoustí srdecní záchvaty a mrtvice

Mechanismus onemocnení ledvin spoustí srdecní záchvaty a mrtvice

Vedci z Bristolské univerzity ve Spojeném království identifikovali mechanismus onemocnení ledvin, který zpusobuje infarkty a mrtvice: mechanismus poskozuje výstelku cév a zpusobuje jejich únik, coz zase zvysuje riziko onemocnení obehu. Autorka pestí Andy Salmonová, konzultantka Senior lektorka v oboru renální medicíny na Fyziologickém a farmakologickém fakultu Univerzity a kolegové, píse o svých zjisteních v srpnovém vydání casopisu Journal of the American Nephrology Society.

(Health)

Jsou obezita a srdecní onemocnení a riziko úmrtí vzdy spojeno? Ne

Jsou obezita a srdecní onemocnení a riziko úmrtí vzdy spojeno? Ne

Obézní lidé nejsou vzdy vystaveni vetsímu riziku kardiovaskulárních onemocnení nebo predcasné smrti, výzkumníci z Department of Epidemiology a Public Health, University College London, uvedli ve Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Pokud je obézní clovek metabolicky zdravý, jejich riziko úmrtí na vsechny príciny a kardiovaskulární nemoci není obvykle jiné nez u jiných lidí, dodávají autori.

(Health)