cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Chemoterapie Odpor - Jak se to stane?

Genetické mutace v rakovinových bunkách mohou vést k rezistenci na lécbu, coz by mohlo vést k relapsu, presto podle nové studie v casopise PLoS Biology, je mozné, ze by se mohlo stát i obrácení.
Steven Frank z Kalifornské univerzity Irvine a Marsha Rosnerová z Chicagské univerzity naznacují, ze se casto stává, ze nekolik bunek se vyvinou predtím, nez nastane genetická zmena, a ze tyto bunky pozdeji získají geny, které stabilizují tento odpor.
Duvod, proc zálezí na tom, zda odolnost prichází pred genetickými mutacemi, nebo naopak, spocívá v tom, ze úcinnost lécby závisí predevsím na prevenci.
V soucasné dobe vedci zalozili své názory na presvedcení, ze genetické mutace se vyskytují nejprve a pak se sírí, aby zpusobily rezistenci. To je duvod, proc musí být lécivé protokoly zalozeny na zabránení vzniku rakovinných bunek odpovídajícími mutacemi, které zpusobují rezistenci. Aby se omezila pravdepodobnost vzniku rakoviny u mutací nezbytných pro vytvorení rezistence, lékari casto pouzívají specificky navrzené kombinované terapie.
Frank a Rosner vsak uvádejí, ze nekolik bunek muze být casto vyvinuto predtím, nez se vyvinou specifické genetické mutace. Mezi identickými bunkami bylo patrné, ze taková negentická rezistence muze nastat pri náhodných zmenách bunecných charakteristik nebo ze se muze objevit, kdyz bunky zmení nebo reprogramují své charakteristiky v reakci na ruzné stresové situace, jako je presun do nových tkání nebo bojovat proti toxickým drogám.
Vedci vedí, ze bunky mají cetné pruzné programy exprese v reakci na zmeny v jejich prostredí, napríklad pokud bunka poprvé rozvíjí rezistenci bud negenovou náhodností nebo pruzností, mohou tyto rezistentní bunky následne získat genetické zmeny, které stabilizují jejich rezistenci. Takový postup, který zacíná non-genetickou rezistencí, musí vyzvat vedce, aby prehodnotili své prístupy k navrhování kombinovaných léku, které jsou zamereny na prevenci relapsu.
Prestoze koncepce, ze nedegenetický odpor prichází jako první, není zcela nová, vedci stále nezmenili svuj názor kvuli malému mnozství existujících dukazu. Kombinací dukazu o predchozích studiích a jasným pochopením evolucní teorie, v níz se populace prizpusobují extrémním výzvám, se snazí Frank a Rosner otevrít tuto perspektivu vetsí skupine vedcu. Nové studie, které byly navrzeny na základe toho, jak by se evoluce mohla objevit v rakovine, prokáze, zda lze výsledky zlepsit pomocí alternativních prístupu k lécbe.
Napsal Petra Rattue

Co potrebujete vedet o nestovicích

Co potrebujete vedet o nestovicích

Príznaky Lécba Obrázky Stadia Príciny Diagnóza Slepice (varlata), také známá jako varicela, je velmi nákazlivá infekce zpusobená virem varicella zoster. I kdyz je nepríjemné, vetsina lidí se zotaví behem 1-2 týdnu. Existuje puchýrovitá vyrázka, která se nejprve objeví na obliceji a zavazadlovém prostoru a pak se rozprostírá po celém tele.

(Health)

Je pro vás voda sýtená oxidem uhlicitým?

Je pro vás voda sýtená oxidem uhlicitým?

Obsah ztráty vápníku v kostech Ztráta zubu IBS Obezita Tipy na sýtené vode Bubliny, bubliny vsude! Ale je sýtená voda pitná? Nyní vsichni dobre uvedomují nebezpecí pít sodu, a to jak cukru, tak bez cukru. Ale co jejich méne prívetivé bratranci, jako je voda z vody, sumivá voda, soda voda a tonická voda?

(Health)