cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Zádná vazba mezi lécbou plodnosti a rozvodovostí

Nová studie provedená na desetitisících páru má neopodstatnené tvrzení, ze lécba plodnosti vede k vyssím mírám rozvodu. Postupy oplodnení in vitro mohou být stresující, ríkají výzkumní pracovníci, ale nakonec mohou vést ke konsolidacnímu vztahu, nikoliv k rozpadu.
Podle nové studie o dánských zenách nebyla nalezena zádná presvedcivá vazba mezi mírami rozvodu a lécbou plodnosti.

V roce 2014 vydali výzkumníci z Výzkumného centra dánské spolecnosti pro výzkum rakoviny v Kodani studii Acta Obstetricia et Gynecologica Skandinávieze manzelé, kterí celili problémum plodnosti, byli vystaveni silnému stresu. Bylo zjisteno, ze výsledkem této expozice muze být nakonec rozvod.

Vzhledem k emocionálnímu dopadu neplodnosti na páry, které se pokousejí otevírat, bylo mnoho tvrzení, ze lécba plodnosti vede také k manzelským krizím, po nichz následuje rozvod.

Nové poznatky ukazují, ze navzdory psychologickému namáhání postupy in vitro fertilizace (IVF) nemají vliv na rozvodovost.

IVF nevede k rozvodu

Vedoucí výzkumná pracovnice Dr. Mariana Martinsová z psychologické fakulty na univerzite v Portu v Portugalsku a její kolegové provedli studii mezi 42 845 dánskými zenami podstupujícími lécbu plodnosti v letech 1994 az 2009.

Výsledky studie byly predlozeny 5. cervence na 33. výrocním zasedání Evropské spolecnosti pro lidskou reprodukci a embryologii, které se konalo v Zeneve ve Svýcarsku.

Zeny a rozvoj jejich vztahu se svými partnery byli sledováni nepretrzite po dobu 16 let. Výsledky byly porovnány s výsledky kontrolní skupiny vybrané z celkové populace zen.

Behem sledovaného období bylo u 65% zen podstupujících lécbu plodnosti deti s partnery a 20% zen, které se zúcastnily studie, pozádalo o rozvod.

Po úprave promenných, jako je vek a vzdelání, nebyly mezi skupinami zjisteny zádné velké rozdíly. Bylo zjisteno, ze jak zeny, které se úcastní studie, tak zeny z kontrolní skupiny, vykazovaly podobné riziko oddelení.

Jinými slovy, expozice IVF nezvysovala pravdepodobnost rozvodu.

"Nase výsledky budou pro páry, kterí uvazovali o IVF, uklidnující," ríká Dr. Martins.

Stres muze upevnit vztahy

Výzkumníci také naznacují, ze mezi výsledky jejich studie a predchozími zjisteními neexistují zádné rozporné souvislosti mezi neplodností a vysokými stresovými úrovnemi uvnitr páru. Citují dalsí studie publikované v Fertil Steril v roce 2014, kdy byly zaznamenány páry, které se zabývají bezdetností, jak pred, tak i po neúspesné lécbe plodnosti.

"Tato významná interakce mezi stavem [lécivé plodnosti] a beznými detmi naznacuje, ze riziko rozpadu je ovlivneno predevsím bezdetností," ríká Dr. Martins.

Vedci uznávají, ze neplodnost, neúspesná lécba a vystavení postupum, které nezarucují pozitivní výsledky, zvysují psychologický dopad. Zároven navrhují, aby se ucení prekonávání techto prekázek mohlo ve skutecnosti upevnit vztahy.

"Víme také, ze navzdory vsemu, co muze tato neplodnost prinést, prochází [osetrení plodnosti] skutecne prínosem pro vztah páru, protoze je nutí zlepsit komunikacní a vyrovnávací strategie," ríkají.

Dr. Martins a jeho kolegové vyjádrili duveru ve spolehlivost výsledku, uvádejíc velký vzorek populace, dlouhou dobu, kterou pokrývá jejich studie, a oficiální a duveryhodné zdroje pro své hlavní údaje. Jsou nadejné, ze jejich výzkum by mohl pomoci bezdetným párum s ohledem na IVF.

Zjistete, jak by staletý postup mohl prinést novou nadeji neplodným párum.

Zmena hodnot krevního tlaku v kazdé pazí spojená s nizsími mírami prezití

Zmena hodnot krevního tlaku v kazdé pazí spojená s nizsími mírami prezití

Studie zverejnená na bmj.com odhaluje, ze pacienti s hypertenzí, jejichz hodnoty krevního tlaku (BP) jsou v kazdé ruce ruzné, mají nizsí prezití po dobu 10 let. Podle národních pokynu by lékari meli merit krevní tlak v obou smerech u mnoha pacientu, nicméne tyto pokyny se casto nedodrzují v dusledku nedostatecných dukazu a casových tlaku.

(Health)

Cytisine je levná a úcinná pri pomáhání kourením

Cytisine je levná a úcinná pri pomáhání kourením

Tabex, lécivo s nízkými náklady, které obsahuje cytisin, náhrazka nikotinu odvozená z semen laburnum, ztrojnásobí pravdepodobnost, ze se clovek úspesne prestane kourit, ve srovnání s placebem, uvedli výzkumníci v casopisu New England Journal of Medicine (NEJM). Tabex je jiz více nez ctyri desetiletí k dispozici v cástech východní Evropy.

(Health)