cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Chantixovo sebevrazedné riziko znemoznuje uzívání jako první lécivý prípravek na odvykání kourení, nová studie

Nová studie zjistila, ze lék na odvykání kourení vareniklinu (Chantix spolecnosti Pfizer) má prílis slabý bezpecnostní profil, aby byl vhodný pro první pouzití. Vedci z baptistického strediska Wake Forest Baptist a dalsích výzkumných center v USA zjistili, ze droga, známá jako Champix mimo USA, mela osmkrát vyssí pravdepodobnost, ze by vedla k hlásení o sebevrazedném chování nebo depresi nez výrobky nahrazující nikotin. O svých zjisteních podávají zprávu ve 2. listopadu PLoS One, on-line casopis Public Library of Science.
Závery jsou v rozporu s nedávným hodnocením Úradu pro kontrolu potravin a léciv (US Food and Drug Administration), který shledal, ze vareniklina, která jiz obsahuje "varování cerné krabice" FDA, nezvysuje riziko hospitalizace pro psychiatrické problémy, jako je deprese.
Ve své diskusi autori naznacují, ze jedním z duvodu nesrovnalosti je to, ze pouzili jinou metodu pro analýzu údaju o nezádoucích událostech. Osvedcená technika je neco nazývaného "analýza disproporcionality", která se stále casteji pouzívá k nalezení vazeb v datech vedlejsích úcinku, které obvykle uniknou detekci v klinických studiích, protoze se vyskytují zrídka nebo je v nich nejistota.
Dalsím duvodem je skutecnost, ze zpráva FDA vynechala události, které nevedly k hospitalizaci, jak vysvetluje spoluautor studie Dr. Curt D. Furberg, národne uznávaný vudce ve výzkumu bezpecnosti léku a profesor ved o verejném zdraví v Wake Forest Baptist. vydání média:
"Nase studie je v rozporu s dusledky nedávného prezkumu FDA, který nezaznamenává zádný rozdíl v psychiatrických hospitalizacích mezi vareniklinou a nikotinovými náhradními náplastmi. Studie hospitalizace FDA byly vadné, protoze nemohly zachytit vetsinu závazných psychiatrických vedlejsích úcinku, vcetne sebevrazdy, deprese, agrese a napadení. Mohou to být katastrofální události, ale obvykle nevedou k hospitalizaci. "
Furberg a kolegové zjistili, ze 90% vsech hlásených sebevrazd souvisejících s léky proti odvykání kourení od roku 1998 zahrnovalo vareniklinu, a to i presto, ze droga byla na trhu pouze 4 z témer 13 let, které pokryly.
Také zjistili, ze vareniklina, narkotikinová léciva, která pusobí v mozku, aby zablokovala príjemné úcinky kourení, mela osmkrát vyssí pravdepodobnost, ze by vedla k hlásenému prípadu sebevrazedného chování nebo deprese nez výrobky nahrazující nikotin.
"Zjistili jsme, ze Chantix je spojen s více zprávami o sebevrazedném chování nez jakýkoli jiný lék na odvykání kourení na americkém trhu. Rizika jednoduse prevází výhody," uvedl Furberg.
Pro studii Furberg a kolegové analyzovali 3 249 prípadu vázné újmy hlásených systému hlásení nezádoucích príhod FDA od roku 1998 do zárí 2010. Jednalo se o prípady sebeposkozujícího chování nebo deprese spojené s vareniklinou, bupropionem (Zyban), antidepresivem schváleným pro odvykání kourení a náhrazky nikotinu.
Z nich bylo hláseno 2925 (90%) prípadu sebevrazedného chování nebo deprese pro vareniklinu, 229 (7%) u bupropionu a 95 (3%) u výrobku na náhradu nikotinu.
Furberg ríká, ze pri zvysování dukazu z ruzných zdroju je zrejmé, ze vareniklina podstatne zvysuje riziko psychiatrických nezádoucích úcinku, nevíme, jak casto se tyto príhody vyskytují.
Vedoucí autor Thomas J. Moore, vedoucí vedecký pracovník Institutu pro bezpecné lécivé postupy, ríká:
"Zatímco sebevrazedné chování nebo deprese se zdají být prominentními vedlejsími úcinky vareniklinu, nejsou v zádném prípade jedinou otázkou bezpecnosti."
Vysvetluje, ze droga jiz upozornuje na fakt, ze studie nasly vazby mezi jejím pouzitím a agresí a násilím.
"Jeho úcinky na rízení zraku, poznávání a rízení motoru a dalsí rizika vedly k jeho zákazu leteckých pilotu, rídících letového provozu, vojenských pilotu a raketových posádek a omezení pro ridice nákladních automobilu," dodává.
Furberg byl také spoluautorem studie publikované na zacátku letosního roku, 4. cervence v Canadian Medical Association Journal ze vareniklina je také spojena se zvýseným rizikem závazných kardiovaskulárních príhod.
On a jeho kolegové durazne doporucují, aby FDA zmenila varování o cerné krabicce, aby obsahovala zjistení této studie a vlastní údaje FDA. Varování by nyní melo ukázat, ze "vareniklina má vyssí riziko sebevrazedného chování a deprese nez jiné lécby kourení," ríká Furberg.
Ríká, ze také souhlasí s americkou správou veteránu (VA), kterí doporucují, aby byl vareniklin predepsán pouze po selhání náhrady nikotinu, bupropionu nebo kombinace a ze fajci by meli podstoupit dusevní vysetrení, aby si overili riziko sebevrazedného nebo násilného chování pred prijímání predpisu.
Ministerstvo zdravotnictví a humanitních sluzeb odhaduje, ze 36% amerických kuráku se kazdorocne pokusí opustit, ale pouze 3% se podarilo odstranit tabáku po dobu sesti nebo více mesícu, coz oznacilo kourení za nejvíce odolnou drogovou závislost.
Napsal Catharine Paddock PhD

Co delá játra?

Co delá játra?

Obsah Struktura Funkce Regenerace Nemoci Zdraví Játra jsou nejvetsím pevným orgánem a nejvetsí zlázou v lidském tele. Provádí více nez 500 základních úkolu. Tvárí v jádre trávicího ústrojí, roli jater zahrnují detoxikaci, syntézu bílkovin a výrobu chemických látek, které pomáhají strávit potravu.

(Health)

Paleolitová strava "potlacuje hlad," tvrdí studie

Paleolitová strava "potlacuje hlad," tvrdí studie

"Paleolitická strava" vychází z hypotézy, ze konzumace stejných potravinových skupin jako nasi predkové z doby kamenné - jako jsou pestované rostliny a nezpracované maso - potlacuje chut k jídlu. Ale nový výzkum vedený Imperial College Londýn ve Velké Británii zjistí, ze tomu tak není. Podle pozadí studie obsahují stravy lidských populací predku vyssí hladiny nestravitelného rostlinného materiálu ve srovnání s dnesními dietami, které mají vysoký obsah tuku a cukru.

(Health)