cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Kostní oprava prulomu kmenových bunek ukazuje slib

Podle studie zverejnené v únorovém vydání STEM CELL Journal of Translational Medicine , první vedeckou technikou pro generování dospelých kmenových bunek (mesenchymálních kmenových bunek (MSCs)) byla vedci na univerzite v Queenslandu. Tato nová metoda muze být pouzita k oprave kostí a prípadne dalsích orgánu a významne se dotkne jedincu, kterí trpí radou závazných onemocnení.
Profesor Nicholas Fisk, který vede studii spolupráce mezi UQCCR a Australským institutem pro bioinzenýrství a nanotechnologie (AIBN) spolecnosti UQ, vysvetlil:

"Pouzili jsme malou molekulu k indukci embryonálních kmenových bunek po dobu 10 dnu, coz je mnohem rychlejsí nez jiné studie uvedené v literature.
Technika také pracovala na svých méne sporných náprotivích, indukovala pluripotentní kmenové bunky.
K tomu, aby pluripotentní zralé kmenové bunky mohly být uzitecné v klinice, musí být receno, jaký typ bunky se musí (predem diferencované) predtím, nez budou podány poskozenému orgánu, jinak by mohly tvorit nádory.
Vzhledem k tomu, ze v kostní dreni existuje pouze malý pocet MSC a sklizen kostní drene od zdravého dárce je invazivní procedura, schopnost vytváret v laboratori velké mnozství MSC je vzrusujícím krokem v budoucím rozsáhlém klinickém pouzití MSC .
Byli jsme schopni ukázat, ze tyto nové formy kmenových bunek vykazují vsechny vlastnosti kmenových bunek kostní drene a v soucasné dobe zkoumáme jejich schopnost opravit kosti. "

Ernst Wolvetang, spoluresitelka studie a docent AIBN, vysvetlil, ze tato technika prekonala znacnou prekázku v prekladu terapie zalozené na kmenových bunkách.
Wolvetang uvedl: "Jsme velmi nadseni tímto výzkumem, který spojil výzkumné pracovníky zabývající se kmenovými bunkami z dvou hlavních výzkumných center UQ UCCR a AIBN."
Napsal / a: Grace Rattue

Diabetes 1. typu "obrátil" u mysí

Diabetes 1. typu "obrátil" u mysí

Diabetes 1. typu predstavuje asi 5% veskerého diabetu a je obvykle diagnostikován u mladých lidí. Neexistuje lék na onemocnení, coz se stává, kdyz imunitní systém nicí pankreatické beta bunky a jediný zdroj inzulinu, který reguluje hladinu cukru v krvi. Nyní vedci uvádejí, ze úspesne testovali novou terapii, která se zdá, ze zvrátila nove vzniklý diabetes typu 1 u mysí.

(Health)

Konference o vhodné zdravotní péci pro rozvojové zeme, která hodnotí pouzívání zdravotnických prostredku ve spatných zemích

Konference o vhodné zdravotní péci pro rozvojové zeme, která hodnotí pouzívání zdravotnických prostredku ve spatných zemích

Na konferenci "Vhodná zdravotní péce pro rozvojové zeme", která se dnes koná v rámci institutu mechanických inzenýru, vedoucí inzenýri, lékari, dárci a charitativní organizace, zhodnotí nekteré z nejinovativnejsích zdravotnických technologií speciálne urcených pro rozvojové zeme.

(Health)