cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Krevní test detekuje Parkinsonovu dávku pred príznaky

Studie vedená skolou zdravotnictví a medicíny na University of Lancaster ve Velké Británii naznacuje, ze muze být mozné odhalit Parkinsonovu chorobu v casných stádiích, dlouho predtím, nez se objeví vnejsí príznaky, pomocí jednoduchého krevní testu, který vyhledává znacku nazývanou fosforylovaný alfa-synuclein. Zpráva o studii se objevuje v prosincovém císle FASEB Journal.
Vedoucí vysetrovatel Dr David Allsop rekl pro tisk:
"Krevní test na Parkinsonovu chorobu by znamenal, ze byste mohl zjistit, zda je clovek v nebezpecí, ze by nemela onemocnení, nez symptomy zacnou."
Allsop a kolegové nejprve ukázali, ze fosforylovaný alfa-synuklein je bezný u lidí s Parkinsonovou chorobou, a pak vyvinul zpusob, jak ho detekovat ve vzorku krve.
Allsop uvedl, ze diagnostický nástroj, který pomáhá detekovat Parkinsonovu chorobu ve velmi rané fázi, by pomohl rozvoji léku, které by mohly ochránit mozek, coz by bylo lepsí pro kvalitu zivota a budoucího zdraví starsích lidí. "
Pro jejich studii vedci zkoumali vzorky krve ze skupiny 32 osob s diagnózou Parkinsonovy choroby a skupiny 30 zdravých lidí stejného veku, kterí nemeli onemocnení (kontrolní vzorky). Vzali ctyri vzorky od úcastníku s Parkinsonovou chorobou, jeden kazdý mesíc po dobu ctyr mesícu.
Kdyz analyzovali vzorky, které nasli:
"Úrovne [alfa-synucleinu] v plazme se mezi jednotlivci znacne lisily, ale byly v prubehu casu pozoruhodne konzistentní v rámci téhoz jedince s PD [Parkinsonovou nemocí]."
Merily hladiny trí ruzných forem alfa-synucleinu, vcetne fosforylovaného alfa-synucleinu.
Jejich analýza ukázala, ze úcastníci s Parkinsonovou nemocí mají v porovnání s kontrolními subjekty významne vyssí hladiny fosforylovaného alfa-synukleinu. Neplatí to pro ostatní formy (oligo-alfa-synuclein a oligo-fosfo-alpha-synuclein), ani pro vsechny tri.
Na základe techto poznatku pak Allsop a kolegové rozvinuli jednoduchý test, který detekuje fosforylated alfa-synuclein v krvi, coz by umoznilo diagnostikovat Parkinsonovu chorobu ve fázi, kdy se zacalo vyskytovat poskození mozku, coz je dlouho pred vnejsími príznaky vynorit.
Oni písí:
"Imunobloty plazmových odhalených pásu (21, 24 a 50-60 kDa), které odpovídají fosforylovanému [alfa-synucleinu] .Fosforylovaný [alfa-synuklein] muze být detekován v krevní plazme a vykazuje vetsí slib jako diagnostický marker nez nefosforylovaného proteinu. "
Dr. Gerald Weissmann je séfredaktorem casopisu FASEB. Rekl, ze vetsina lidí myslí na Parkinsonovu chorobu jako na vnejsí príznaky, nedobrovolné pohyby, ale "mnoho lidí s Parkinsonovou chorobou také rozvíjí neurologické problémy, které mohou být hned odhalitelné."
"Test krve nejen pomáhá lékarum vyloucit dalsí mozné príciny vnejsích príznaku, ale také umoznuje vcasné odhalení, které pomuze pacientum a jejich pecovatelum pripravit se na moznost dusevních, emocních a behaviorálních problému, zpusobit, "dodal.
Vedci také poznamenali, ze:
"Dlouhodobé studie provádené behem delsího casového období budou vyzadovány k urcení, zda [alfa-synuclein] muze pusobit jako marker progrese onemocnení."
Napsal Catharine Paddock PhD

Vázná zranení chodcum nosí sluchátka více nez trikrát za studena v USA

Vázná zranení chodcum nosí sluchátka více nez trikrát za studena v USA

Zhodnocení poranení chodcu a úmrtí z havárií s vlaky a motorovými vozidly ve Spojených státech, kde obet nosila sluchátka, zjistila, ze se prípady vázných zranení v posledních sesti letech více nez ztrojnásobily. Hodnotitelé dospeli k záveru, ze chodci, kterí pouzívají sluchátka pri procházkách v blízkosti dopravy, mohou být vystaveni riziku a naléhají na to, aby se dále zkoumali.

(Health)

PIP implantáty mohou poskodit rozvoj plodu

PIP implantáty mohou poskodit rozvoj plodu

Nedávná zpráva zverejnená v casopise Journal of the Royal Society of Medicine odhaluje, ze PIP prsní implantáty ve skutecnosti predstavují ohrození zdraví a mohou zpusobit poskození rozvíjejícího se plodu. Nová zpráva nesouhlasí s nedávným prohlásením lékare NHS, Sir Bruce Keoghem, který tvrdí, ze PIP implantáty nemají zádné vázné zdravotní riziko.

(Health)