cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Internet pomáhá a poskozuje spolecenský zivot senioru, ríká zpráva

Nová zpráva, kterou poverila vláda Spojeného království, upozornuje na nekteré hlavní výzvy, které pomáhají starsím lidem zustat ve spojení ve stále digitálnejsím svete.
Vzrustající digitální svet bude mít vliv na síte pro podporu starsích lidí a na jejich schopnost zustat v kontaktu.

Internet nabízí potenciální prínosy a také predstavuje hrozby pro starsí obcany, ríká dokument, který pripravil London School of Economics and Political Science (LSE) pro Úrad vlády Spojených státu pro vedu.

Zpráva, která zkoumá dopad internetu na starsí lidi v prístích desetiletích, zjistí, ze témer 5 milionu lidí ve veku nad 64 let ve Spojeném království nemá dovednosti v oblasti internetu.

Vysvetluje, kolik starsích Britu povazuje digitální technologii za "prílis obtízne pouzitelné", nebo ji povazují za luxus, spíse nez za nezbytný nástroj pro zlepsení jejich kazdodenního zivota.

Jedním z oblastí, na nez se zpráva zameruje, je zpusob, jakým bude stále více digitální svet ovlivnovat síte starsích lidí a jejich schopnost zustat s nimi spojená.

Zjistil, ze Internet predstavuje jak skodu, tak i výhody: tradicní formy interakce se ztratí, nahradí tím, ze zustanou v kontaktu se vzdálenými práteli a rodinou prostrednictvím Skype, e-mailu a nástroju sociální síte.

Bariéry senioru celí, kdyz se stali kvalifikovanými na internetu

Existují vsak fyzické i dusevní prekázky, které prinásejí internetové dovednosti, ríkají autori Dr. Jacqueline Damant a profesor Martin Knapp z oddelení výzkumu osobních sociálních sluzeb LSE.

Vysvetlují, jak zhorsující se zrak, tres, artritida a ztráta pameti mohou delat starsí osobe mnohem tezsí ucit se a pouzívat digitální technologie. Jiné bariéry, které identifikují, zahrnují:

  • Nedostatek dovedností a znalosti z oblasti informacních a komunikacních technologií (IKT), zejména u tech, kterí opustili pracoviste tesne pred nebo v dobe, kdy se staly hlavním proudem
  • Vnímání, ze informacní technologie jsou drahé
  • Sirokopásmové, bezdrátové a internetové zarízení mají tendenci být spatné nebo chybející pro starsí lidi, napríklad v pecovatelských domovech

Dr. Damant ríká, ze to prispívá k situaci, kdy:

"Celkove dukazy naznacují, ze starsí dospelí jsou hluboce ambivalentní vuci informacním a komunikacním technologiím a zdráhají se, aby se prílis do svých kazdodenních zivotu prílis nedotýkali."

Ve zpráve se vsak uvádí, ze dukazy o úcincích IKT na starsí lidi jsou smísené. Nekteré studie ríkají, ze starsí uzivatelé mají pocit úspechu a posílili sebevedomí tím, ze je mají v zivote, zatímco jiné studie ríkají, ze doslo k malému nebo zádnému zlepsení dobrých zivotních podmínek.

Autori vsak poznamenávají, ze existují dukazy, ze starsí dospelí, kterí pouzívají IKT, "se zdají mít pozitivní dopad na úroven jejich úcasti na dobrovolných, spolecenských, nábozenských a politických aktivitách, klubech a organizacích".

Starsí lidé budou stále více vyuzívat internet

Zpráva predpokládá, ze starsí lidé budou stále casteji vyuzívat internet pro kazdodenní veci, jako je nakupování, bankovnictví, kontakt s ostatními, zábavu a volný cas. Upozornuje vsak, ze zarízení budou muset být lépe navrzeny pro pouzití starsími lidmi.

Dalsí oblastí, kde by digitální technologie mohla prinést transformaci, je poskytování zdravotní a sociální péce. Stávající strategie jsou v soucasné dobe zkoumány.

Prestoze se objeví "hodne ocekávání", ze sluzby, jako je telecare a telehealth, se stanou nabídkou cenove dostupných osobních sluzeb pro pacienty, kterí je potrebují, a poskytují rodinám a opatrovníkum jistotu, zpráva uvádí, ze " datum nepodporuje toto ocekávání. "

Autori vyzývají vládu, organizace z verejného sektoru a charity, aby ucinily více, aby nedoslo k tomu, ze by starsím osobám nebyl odepren prístup k digitálním technologiím kvuli nákladum, protoze jejich zrak nebo sluch selhal, jejich ruce jsou otresné nebo jejich pamet není tak dobrá.

Dr. Damant ríká:

"Domovy péce by zejména mely venovat vetsí pozornost prístupu k internetu."

V soucasné dobe pouze 25% registrovaných domovu péce ve Spojeném království - nebo 4178 z 20 000 - poskytuje Wi-Fi zarízení pro své obyvatele, ríká zpráva.

Dríve v tomto roce, Zdravotní novinky dnes se dozvedeli o studii, která by mohla rozptýlit myslenku, ze starsí dospelí ztratili zájem o sex, a navíc jsou prílis technophobni, aby takový zájem on-line sledovali. Zdá se, ze stríbrní surfari vyuzívají internet k objevování a diskusi o radosti sexu a výmenných rad.

Roztrousená skleróza spojená se vznikem sodíku v mozku

Roztrousená skleróza spojená se vznikem sodíku v mozku

Zdá se, ze nárust sodíku v mozku je spojen s postizením u pacientu s roztrousenou sklerózou (MS), podle francouzské studie. Akumulace sodíku, která muze být detekována zobrazením magnetickou rezonancí (MRI), muze být biomarkerem pro degeneraci nervových bunek, který se vyskytuje u pacientu s MS.

(Health)

Rakovina prsu - jak výhodná nebo degradacní je brachyterapie?

Rakovina prsu - jak výhodná nebo degradacní je brachyterapie?

Setrení, které bylo zverejneno 16. prosince v casopise Journal of the National Cancer Institute, ukazuje, ze v posledních nekolika letech v USA doslo k akceleraci cástecného ozarování prsu pomocí brachyterapie (APBIb) k lécbe rakoviny prsu, která se rychle zvysovala jako alternativní lécba konvencního ozárení celého prsu (WBI).

(Health)